Now showing items 1-10 of 10

  • Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali 

   Defence status: DEFENDED
   Štauberová, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Práce si klade za cíl analyzovat Augustinův spis De bono coniugali a zhodnotit jeho význam pro teologii manželství. Po představení pojetí instituce manželství v římské říši a ve spisech vybraných křesťanských autorů Východu ...
  • Augustinova teologie vzkříšení ve světle Sermones 361-362 

   Defence status: DEFENDED
   Sadilová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   Barbora Sadilová Title Augustine's theology of resurrection in the light of Sermones 361-362 Abstract The submitted thesis aims to present Augustine's theology of the resurrection. After examining the biblical foundations ...
  • Homosexualita a učení katolické církve 

   Defence status: DEFENDED
   Mikita, Peter (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Předkládaná diplomová práce s názvem Homosexualita a učení katolické církve je kritickou analýzou fenoménu homosexuality v učení katolické církve z dogmaticko-morálního i antropologického, resp. teologicko-etického hlediska ...
  • Křesťan v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Škácha, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   Christians in cyberspace. The aim of this work is to find an answer to the question of whether it is possible to use cyberspace safely and for good, or whether cyberspace itself is bad and its use incorrect. The first part ...
  • Lidská přirozenost u svatého Augustina 

   Defence status: DEFENDED
   Šavel, Tibor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 1. 2018
   The thesis deals with St. Augustineś concept of human nature from the anthropological perspective and in its relation to Godś grace. It is based on a detailed description of the period in which St. Augustine lived; both ...
  • Proměna života Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách v kontextu dějin 20. století. Reflexe vývoje v prožívání charismatu a spirituality kongregace 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   Diplomová práce "Proměna života Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách v kontextu dějin 20. století. Reflexe vývoje v prožívání charismatu a spirituality kongregace" vychází z předpokladu, že podstatným rysem ...
  • Roma locuta - causa finita. Autorita římského biskupa na počátku 5. století prizmatem dopisů Inocence I. 

   Defence status: DEFENDED
   Trepeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce "Roma locuta - causa finita: Autorita římského biskupa prizmatem dopisů papeže Inocence I." nejprve nastiňuje politickou a historickou situaci pozdního období římské říše, kdy církev oficiálně získala ...
  • Starověká praxe pokání a Ambrožův spis De paenitentia 

   Defence status: DEFENDED
   Štauberová, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Práce si klade za cíl analyzovat Ambrožův spis De paenitentia a zhodnotit jeho význam pro teologii pokání. Po představení vývoje kající praxe v rané církvi do 4. století, především v západní části církve a s přihlédnutím ...
  • Through the Profane Desire to the Desire for Eternity 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Hana Benešová Skrze touhy profánní k touze po věčnosti. Abstrakt V sekulární společnosti není touha po Bohu častým tématem reflexe. Avšak právě ona vede k lidskému naplnění a integritě. Tato práce zkoumá touhu po Bohu skrze ...
  • Úloha mateřství v dějinách spásy v díle Pavla Evdokimova 

   Defence status: DEFENDED
   Šafárová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The thesis is dealing with a topic of a motherhood in the history of salvation in the books of Pavel Evdokimov Woman and the salvation of the World and The Sacrament of Love. In the first part of the thesis is seen under ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV