• Advokátní komora 

   Malá, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 12. 2006
  • Architektonická soutěž o návrh dle zákona o veřejných zakázkách 

   Csorba, Csaba (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 10. 2013
   v českém jazyce Tato rigorózní práce se zabývá poměrně opomíjenou otázkou architektonických soutěží organizovaných dle zákona o veřejných zakázkách. S nezájmem odborné veřejnosti, který je vzhledem k počtu takových soutěží, ...
  • Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení 

   Csorba, Csaba (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   v českém jazyce Veřejné zakázky, jež vychází z interní úpravy americké armády, se staly jedním ze signifikantních způsobů externího zajištění realizace stavebních prací, dodávek a služeb. V této práci se věnuji stavebním ...
  • Obecně závazné vyhlášky obcí 

   Letochová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Obecně závazné vyhlášky obcí Tato diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí. Obecně závaznou vyhlášku obce je možno charakterizovat jako právní předpis obsahující právní normy, který je vydáván obcemi. ...
  • Obecní zřízení v České republice v letech 1990 - 2007 

   Procházková, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
  • Ochrana osobních údajů 

   Kürtösiová, Milada (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   Závěr Na závěr této diplomové práce můžeme shrnout, že otázka ochrany osobních údajů je velmi úzce spjata se základními lidskými právy - s ochranou soukromí a rodinného života. Kořeny právního zakotvení ochrany osobních ...
  • Ochrana osobních údajů 

   Balousová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 11. 2006
  • Ochrana osobných údajov 

   Kopecká, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 12. 2009
  • Opatření obecné povahy 

   Hála, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 1. 2012
   Práce se zabývá institutem správního práva "opatření obecné povahy". Jedná se o formu správní činnosti, jejíž obecnou právní úpravu zakotvil poprvé zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, účinný od 1. 1. 2006. Během vagatio ...
  • Právní nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky 

   Jakešová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Právní předpisy obcí 

   Tučková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 12. 2006
  • Právní úprava internetového hazardu 

   Koula, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This thesis deals with online gambling and specifics of the legislation, which is in the Czech Republic regulated mainly by the Act No. 202/1990, the Lottery Act. After short introduction of the field, there is provided ...
  • Právní úprava veřejného knihovnictví 

   Koubová, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Právní úprava veřejného knihovnictví Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou veřejného knihovnictví. Je rozdělena do dvou částí: Část I pojednává o současném stavu právní úpravy oboru. Jsou shromážděny veškeré ...
  • Problémy zákona o svobodném přístupu k informacím v aplikační praxi 

   Jirovec, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Problémy zákona o svobodném přístupu k informacím v aplikační praxi Zařazením Listiny základních práv a svobod do ústavního pořádku se Česká republika přihlásila k principům demokratického právního státu. Text Listiny ...
  • Rozhodování a procesy v právní úpravě užívání vod 

   Strnad, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Práce se po úvodním stručném historickém exposé užívání vod (nejen) na našem území a souvisejících pramenů práva zaměřuje na rozhodování a procesy v oblasti užívání vod v soudobé české právní úpravě. Téma je rozděleno do ...
  • Řízení o udělení mezinárodní ochrany 

   Mašková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 11. 2011
   (abstrakt) Tato diplomová práce se zabývá řízením o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Nejvíce prostoru je věnováno charakteristice a průběhu řízení o mezinárodní ochraně před správním orgánem. Práce se v omezené ...
  • Správní řízení o přezkumu úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

   Krůpová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
  • Správní zajištění cizince 

   Zelenková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 3. 2013
   of the thesis This thesis deals with the institute of administrative detention according to the Czech legal system. The term administrative detention is used to designate deprivations of liberty under administrative law ...
  • Školská právnická osoba 

   Šípová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   41 7. ZÁVĚR Ačkoli odborná veřejnost v pedagogických kruzích nepřijímá tuto novou právní formu s nadšením, dá se konstatovat, že je to nová možnost, neboť se nejedná o povinnou právní formu ( s výjimkou církevních zřizovatelů ...
  • Teorie a praxe řešení přestupků v provozu na pozemních komunikacích 

   Žabenský, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 10. 2010
   Závěr a úvahy de lege ferenda Problematika dopravních přestupků a jejich trestání je velmi komplikovaná, což ovšem neplatí pouze pro dopravní přestupky samotné, ale prakticky pro celou oblast správního práva. Na rozdíl od ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV