• Argumentace v přesvědčeních a praktikách učitelů matematiky v kontextu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Žalská, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   I aim to describe how teachers' beliefs and practices influence the way mathematical argumentation is conducted in lower secondary mathematics classroom within the Czech curricular context. I present results of two studies: ...
  • Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Pelcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je charakterizovat pojetí výuky matematiky dvou učitelů gymnázia, z nichž jeden je představitelem tradičního frontálního vyučování a druhý vyznává spíše aktivní zapojení žáků do procesu učení. ...
  • Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Conceptions of area and volume of pupils at the elementary school Veronika Tůmová ABSTRACT: The aim of my thesis is to investigate how the conceptions of area and volume are built, what the major pitfalls and problems are, ...
  • Číselná osa a její chápání u žáků základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   This diploma thesis deals with the number line as a tool to improve pupil's understanding of various mathematical concepts, structures, properties and algorithms. The aim of the thesis is to determine how are lower secondary ...
  • Čtyři náměty pro středoškolské semináře matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Nečasová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Tato diplomová práce popisuje čtyři méně známá matematická témata, která mohou být součástí matematických seminářů na středních školách, popř. matematických táborů, a to Hippokratovy měsíčky, tangram, zlatý řez a Kolumbovo ...
  • Dělitelnost v učebnicích matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   The bachelor thesis is focused on the concepts of divisibility in Czech mathematics textbooks for lower secondary schools. Namely, it describes which divisibility rules they include, if pupils are led to participating on ...
  • Didaktické přístupy k výuce některých témat v matematice na základní škole v řeči učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Vencovská, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   The aim of the thesis was through a new analysis of interviews with teachers of mathematics, to describe didactic practices used by teachers while teaching selected topics (namely, proportions, linear equations, divisibility, ...
  • Faktory ovlivňující oblibu matematiky u žáků základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Karhanová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Shrnutí Diplomová práce se věnuje problematice obliby matematiky u žáků druhého stupně základní školy a faktorům, které ji ovlivňují. Konkrétně se jedná o sebepojetí žáka v matematice, vztah žáků k matematice, význam ...
  • Geometrické úlohy řešitelné bez výpočtu 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Title: Geometric Problems Solvable without Calculations Abstract: The thesis focuses on geometric problems which are usually set with a picture and ask for some numerical value. They are solvable by a geometric strategy, ...
  • Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty) 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrychová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   The thesis deals with the process of construction of mathematical knowledge of an individual and a group of pupils. At the outset, some concepts are discussed which belong to the theoretical background of our research ...
  • Kosinová a sinová věta na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Zenkl, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá konstruktivistickým přístupem k zavedení kosinové a sinové věty na střední škole. Cílem bylo vytvořit doporučení pro výukovou praxi charakteristické podnětným přístupem k výuce kosinové a sinové ...
  • Kritická místa matematiky na základní škole - analýza didaktických praktik učitelů (lineární rovnice) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 1. 2013
   Kritická místa matematiky na základní škole (Analýza didaktických praktik učitelů - lineární rovnice) Critical Areas of Mathematics at the Primary School (Analysis of Teachers' Didactic Practices - Linear Equations) Abstrakt ...
  • Matematické úlohy z reálného života pro střední školu za pomoci interaktivní tabule 

   Defence status: DEFENDED
   Hyánek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Matematické úlohy z reálného života pro střední školu za pomoci interaktivní tabule. (Diplomová práce.) ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace interaktivní tabule při výuce matematiky na střední škole. Cílem ...
  • Matematický e-learningový kurz v systému Moodle 

   Defence status: DEFENDED
   Balíčková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá e-learningem a tvorbou matematických e-learningových kurzů v systému Moodle. Hlavním cílem je vytvořit e-learningový kurz s matematickým příběhem a informovat o systému Moodle. První část ...
  • Matematika v japonských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Prášek, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Název: Matematika v japonských školách Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a porovnat japonské školství a matematické vzdělávání s českým. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část je věnována ...
  • Metoda trojkroku v práci učitele matematiky, akční výzkum 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 10. 2008
   Matematika stojí již dlouhá léta v popředí zájmu společnosti i jednotlivců. V poslední době se tak děje zejména díky probíhající školské reformě a povinnosti škol připravit své vlastní školní vzdělávací programy. Právě v ...
  • Metodické přístupy k odvozování vzorců pro míru v geometrii v českých učebnicích matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Cílem této bakalářské práce je prostřednictvím analýzy vybraných učebnic matematiky v České republice shrnout různé přístupy k výpočtu obsahů, objemů a povrchů v geometrii. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce ...
  • Mnohočleny v učebnicích v České republice a ve Finsku 

   Defence status: DEFENDED
   Durdíková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Diplomová práce je zaměřena na výuku algebry, především části mnohočleny. V první části uvádím obecné charakteristiky, zákonitosti a cíle výuky algebry ve školách tak, jak jsou prezentovány v odborné literatuře. Hlavním ...
  • Náměty na využití historie matematiky ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Ryglewiczová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití historie matematiky ve výuce. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje některé názory na zařazení historie matematiky do jejího vyučování. Představuji zde také tzv. ...
  • Nepřímá úměrnost - žákovské strategie, analýza učebnic a didaktické praktiky učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Reichmann, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   1 Abstract The goal of the diploma thesis was to identify and describe didactic practices of selected experienced mathematics teachers, used in the teaching of indirect proportion, to make an analysis of the most used ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV