• Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti 

   Kleinová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Title: Analysis of fatal accidents in the Czech Republic during scuba diving from 1997 to present Objectives: The aim of the thesis is to collect and analyze information about fatal accidents in scuba diving, which took ...
  • Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS 

   Szatmari, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Title Diving units at an IRS components their activities and tasks Objectives The aim of this work is to describe the diving activities of the units of the Integrated Rescue System focusing on the diving units of the Fire ...
  • Hry pod vodu při potápění s přístrojem 

   Zeithaml, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název: Hry pod vodní hladinou s využitím přístroje Cíle: Cílem bakalářské práce je analyzování některých známých her pro jejich následnou aplikaci a použití v přístrojovém potápění a zhodnocení jejich praktického využití. ...
  • Hyperbarické prostředí a jeho vliv na fyzický výkon 

   Muráňová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 5. 2015
   Název: Hyperbarické prostředí a jeho vliv na fyzický výkon Cíle: Zjistit, zda a jak ovlivní hyperbarické prostředí výkonnost jedince v měřených parametrech oproti normobarickému prostředí při stejném protokolu zatížení. ...
  • Kazuistika smrtelných nehod při přístrojovém potápění na území České republiky 

   Kleinová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název: Kazuistika smrtelných nehod při přístrojovém potápění na území České republiky Cíle: Cílem bakalářské práce je popsat a vysvětlit několik vybraných smrtelných nehod při přístrojovém potápění v rámci České republiky ...
  • Komparace technického vybavení v přístrojovém potápění od roku 1950 a porovnání se složkami IZS 

   Král, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Název: Komparace technického vybavení v přístrojovém potápění od roku 1950 a porovnání se složkami IZS Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnat vývoj technické výbavy rekreačního potápěče od roku 1950 do současnosti. ...
  • Metodika výuky teoretických znalostí přístrojového potápění u základního kvalifikačního stupně. 

   Kolář, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Metodika výuky teoretických znalostí přístrojového potápění u základního kvalifikačního stupně. Cíle: Hlavním cílem této práce je vypracovat metodický postup pro vedení teoretických hodin u základního kvalifikačního ...
  • Metodika výuky vedení malého plavidla 

   Frolík, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Název: Metodika výuky vedení malého plavidla Cíle: Cílem práce je vypracování metodických materiálů pro výuku v rozsahu vedení malého plavidla, bezpečného chování na vodních tocích a plochách tak, jak jej definuje Státní ...
  • Metodika záchrany potápěče - audiovizuální materiály 

   Haloun, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název: Metodika záchrany potápěče - audiovizuální materiály Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvořit komplexní audiovizuální materiál zobrazující praktické postupy k dopomoci a záchraně potápěče pod hladinou. Metody: ...
  • Metody a postupy podvodní archeologie 

   Polata, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   Title: Methods and procedures of underwater archeology Objectives: The aim of this work is to create a methodological manual for technical and technological procedures in underwater archeology, taking into account the ...
  • Metody a postupy podvodní archeologie 

   Polata, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Název: Metody a postupy podvodní archeologie Cíle: Cílem této práce je vytvořit metodickou příručku pro technické a technologické postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím na podmínky České republiky. Metody: Jako ...
  • Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou 

   Kňaze, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title Methods and procedures of searching for magnetic metals beneath the surface of the water. Objective Experimental testing of the search methods of magnet fishing, searching for objects from magnetic metals beneath the ...
  • Použití lanových technik v potápěčské praxi složek IZS 

   Macan, Antonín (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 2. 5. 2019
   Title: Usage of Rope Techniques in Diving Practice of the Services of the Integrated Emergency System Objective: The aim of this bachelor's thesis is creating a compiled material on using ropes and rope techniques in diving ...
  • Přehled prostředků pro nedestruktivní výzkum pod vodní hladinou 

   Bohadlo, Antonin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 2. 5. 2019
   Title: Overview of resources for non-destructive research underwater. Objectives: The aim of the bachelor thesis is to define and compare the use of individual devices used for searching objects under the water based on ...
  • Realizace možností pro výzkum vzniku a dynamiky bublin a mikrobublin 

   Spalová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA T LESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Realizace možností pro výzkum vzniku a dynamiky bublin a mikrobublin Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: Mgr. David Vondrášek Karolína Spalová Praha, ...
  • Reprodukce objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí 

   Kadlec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 1. 2018
   Title: Object reproduction by 3D printing in the hyperbaric environment. Objectives: The bachelor thesis is designed as pilot study examining "Object reproduction by 3D printing in the hyperbaric environment". Its aim is ...
  • Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku 

   Les, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název: Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku Cíle: Analýza vlivu hyperbarického prostředí na jemnou motoriku při vypracovávání vybraných testů na jemnou motoriku v hyperbarickém prostředí. Metody: Nejprve byla ...
  • Vliv narkotického působení dusíku při vyšších parciálních tlacích na intelekt potápěčů 

   Zeithaml, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Název: Vliv narkotického působení dusíku při vyšších parciálních tlacích na intelekt potápěčů Cíle: Cílem diplomové práce je vyhodnotit míru ovlivnění intelektu potápěče v hloubkách při použití vzduchu. Hypotéza: Zkušenější ...
  • Vliv teploty na diving reflex 

   Soustružník, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název práce: Vliv teploty na diving reflex Souvislosti: Je pravděpodobné, že souhrn obranných systémů organismu na změny teplot označovaný jako diving reflex probíhá u každého jedince rozdílně v závislosti na fyzické ...
  • Vliv vodního prostředí na jemnou motoriku 

   Les, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název: Vliv vodního prostředí na jemnou motoriku Cíle: Analýza vlivu hloubkového opojení na jemnou motoriku při potápění se vzduchem mezi hladinou až 40 metry. Metody: Nejprve byla použita metoda empiricko - rešeršní. Poté ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV