Now showing items 1-20 of 21

  • Charakteristika uživatelů svépomocného programu pro osoby se škodlivým užíváním alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Mištová, Anna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   VÝCHODISKA: Tato bakalářská práce se zabývá tématem online psychologického poradenství/psychoterapie a možnostmi jejich využití ve vztahu k terapii a léčbě škodlivého užívání alkoholu. V textu jsou představeny různé typy ...
  • EVALUACE SVÉPOMOCNÉ APLIKACE ZAMĚŘENÉ NA ZVLÁDÁNI ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU Z HLEDISKA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ 

   Defence status: DEFENDED
   Masaryková, Adéla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tématem závislostního chování na internetu a poskytuje teoretický přehled této problematiky, včetně popisu typů závislostního chování, diagnostických kritérií a nástrojů a léčebných intervencí. ...
  • Hodnocení dostupnosti neinternetových poraden pro kuřáky tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázová, Věra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Věra Mrázová Obor: adiktologie kombinovaná forma Rok Imatrikulace: 2008 Vedoucí práce : Mgr. Petra Holcnerová Název bakalářské práce: Hodnocení dostupnosti neinternetových poraden pro kuřáky tabáku ...
  • Jak prožívají závěrečnou fázi léčby klienti na mužském protialkoholním oddělení PN v Opavě? 

   Defence status: DEFENDED
   Riemlová, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Kazuistická práce klienta zařazeného do substitučního programu metadonem 

   Defence status: DEFENDED
   Petrišková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   bakalářské práce Klíčová slova: metadon- substituční léčba-klient-substituční program- příčiny vzniku Bakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv má na klienta účast v substitučním programu komplexní léčby metadonem, kdy má ...
  • Motivace v léčbě závislých klientů psychiatrické léčebny Jemnice. 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnálková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   Tato bakalářská práce mapuje motivace v léčbě závislých klientů psychiatrické léčebny Jemnice. Cílem práce je poskytnout přehled dosažených změn motivace v různých oblastech života závislých klientů v průběhu léčby. Práce ...
  • online gambilng a vztahová vazba 

   Defence status: DEFENDED
   Kašíková, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Východiska: Bakalářská práce se zabývá zjišťováním spojitostí mezi závislostí na online gamblingu a vztahovou vazbou. Výzkumná část byla realizována pomocí elektronického dotazníkového šetření. Pro dosažení, co nejvyšší ...
  • Poruchy příjmu potravy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek 

   Defence status: DEFENDED
   Höschlová, Nela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Práce s nemotivovanou klientkou na oddělení léčby závislostí v psychiatrické léčebně 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Pavla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Práce s nemotivovaným klientem v ústavní péči na oddělení léčby závislostí. 

   Defence status: DEFENDED
   Douchová, Iva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
  • Specifika prace s romskými uživateli návykových látek v nízkoprahových kontaktních centrech 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Jitka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Název práce v češtině : Specifika práce s romskými uživateli návykových látek v nízkoprahových kontaktních centrech Abstrakt Práce představuje mapující kvalitativní výzkum, který má za cíl zjistit současnou situaci v ...
  • Systém Park and Ride (P+R) v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá dopravou v Praze v klidu. Především se soustředí na možnosti krátkodobého parkování na okraji města u stanic metra a vlaků. Shrnuje, jaké jsou podmínky pro lidi, kteří využívají kombinovanou ...
  • Těhotenství jako motivační faktor pro léčbu závislosti na nelegálních látkách 

   Defence status: DEFENDED
   Slováčková, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   VÝCHODISKA: V době těhotenství u většiny žen dochází ke spoustě změn v psychické oblasti (hodnoty, postoje). U těhotných uživatelek nelegálních drog však často bývá droga silnějším motivačním faktorem než dítě uživatelky. ...
  • Vliv dálnice D5 na Tachovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Hosnedlová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Vývoj vztahové vazby u klientů ústavní léčby 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Dita (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Východiska: Tato bakalářská práce se soustředí na změny 2 základních charakteristik vztahové vazby u klientů oddělení závislostí Psychiatrické Léčebny Šternberk. Výzkumu se zúčastnilo celkem 29 respondentů, kteří podstupovali ...
  • Vzorce užívání návykových látek v těhotenství a v raném mateřství: Kvalitativní výzkum 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejší, Vladěna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Východiska: Užívání návykových látek v těhotenství a mateřství je problematikou práce se specifickou klientelou, která je v adiktologických službách v České republice i ve světě předmětem řešení. U uživatelek vznikají ...
  • Vztahová vazba a závislost na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Aneta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cílem mé bakalářské práce, která se zabývá vztahovou vazbou a závislostí na internetu, má být zjištění, zda mezi těmito dvěmi výše zmíněnými pojmy existuje nějaká souvislost, kdy jsou pro dosažení cíle stanoveny čtyři ...
  • Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Miroslava (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   (teze) Východiska: Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum vztahové vazby u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Všichni dotázaní respondenti měli diagnózu F 10.2 - poruchy způsobené syndromem závislosti ...
  • Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na pervitinu. 

   Defence status: DEFENDED
   Debnárová, Jitka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Východiska: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem vztahové vazby u osob se závislostí na pervitinu. Výzkumu se zúčastnilo čtyřicet dva klientů, kteří jsou závislí na pervitinu. Všichni klienti byli v době výzkumu aktuálně ...
  • Závěrečná fáze terapie/poradenství u adiktologických klientů 

   Defence status: DEFENDED
   Wolfová, Michala (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   Background: The final phase of therapy/counselling is the culmination of the therapeutic process and, if done carefully, can help clients consolidate the benefits of treatment. This topic is not well researched in the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV