• Mechanismus vzniku perinukleárních aktinových mikrofilament a jejich funkce v buněčné motilitě 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Nucleus is the largest cellular organelle in animal cells. Due to its bulky nature and the stiffness of nuclear lamina the nucleus constitutes the substantial problem for migrating cells where nucleus has to move. The ...
  • Molekulární mechanismy přenosu extracelulárních signálů dráhou ERK. 

   Defence status: DEFENDED
   Bráborec, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Signální MAPK (mitogen-activated protein kinase) kaskáda představuje evolučně konzervovaný mechanismus, který buňkám umožňuje vnímat extracelulární signály a vhodným způsobem na tyto signály reagovat. Nejlépe prostudovaným ...
  • Regulace cofilinu signální drahou ERK 

   Defence status: DEFENDED
   Rasl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Cofilin je malý aktin vazebný protein, který se účastní polymerace a depolymerace aktinových vláken. Cofilin se účastní celé řady buněčných procesů, kde je vyžadována přestavba aktinového cytoskeletu, jako například buněčné ...
  • Regulation of Epithelial-Mesenchymal transition by the ERK pathway. 

   Defence status: DEFENDED
   Čáslavský, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Typical epithelium is uniformly polarized solid structure defined by the presence of cell-cell contacts that are connected to well-organized network of actin cytoskeleton. While epithelium is considered to be rather static, ...
  • The regulation of the ERK signalling pathway by scaffold protein RACK1 

   Defence status: DEFENDED
   Bráborec, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Signální dráha ERK, tvořená proteinkinázami Raf, MEK a ERK, je nedílnou součástí evolučně konzervovaných signálních drah MAPK rodiny umožňující eukaryotním buňkám zaznamenávat a vyhodnocovat širokou škálu vnějších podnětů. ...
  • Signaling mechanism in nuclear reorientation and its functional singnificance in cell migration. 

   Defence status: DEFENDED
   Maninová, Miloslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   The establishment of cellular polarity is first critical step of directional cell migration. The process of cellular polarization requires many signaling pathways that are differently regulated at the cell front and at the ...
  • Úloha kalpainových proteáz v regulaci buněčné migrace a invazivity 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Šimon (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
  • Úloha proteínkináz ERK1 a ERK2 v prenose signálu dráhou MAPK/ERK 

   Defence status: DEFENDED
   Galvánková, Kristína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   The MAPK/ERK cascade is highly conserved signalling pathway regulating cellular processes which are necessary for cell life, such as proliferation, differentiation, apoptosis or cell migration. All these cellular responses ...
  • Úloha signální dráhy ERK v regulaci genů časné odpovědi 

   Defence status: DEFENDED
   Chvalová, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   The ERK signaling pathway represents an evolutionary conserved mechanism that enables cells to perceive various extracellular signals and convert them to a diverse array of biological outcomes such as proliferation, ...
  • Úloha signální kaskády ERK v regulaci aktinového cytoskeletu a morfologických změn epiteliálních buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Rasl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Signální kaskáda ERK patří mezi základní signální dráhy eukaryotických buněk, která reaguje na široké spektrum podnětů a následně se podílí na vytvoření konkrétní odpovědi. Ukazuje se, že signální kaskáda ERK indukuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV