Now showing items 1-15 of 15

  • Aspekty společné hospitalizace rodičů s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Helena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Společná hospitalizace ro dičů s dětmi je jedním z nej důleži tějš ích práv dítěte, a proto je zakotvena v Chartě práv dětí v nemocnici, kterou schválila 1. vropská konference o hospitalizovaných dětech v květnu 1988. I ...
  • Bazální stimulace u pacienta na JIP 

   Defence status: DEFENDED
   Peluňková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Ke zpracování mé bakalárské práce jsem si vybrala téma Bazální stimulace u pacienta na Jednotce intenzivní péce. Bazální stimulace je koncept, který se zameruje na klienta, jeho základní potreby a smyslové vnímání. Práci ...
  • Deprese - problematika onemocnění a informovanost sester 

   Defence status: DEFENDED
   Dejčmarová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Bakalářská práce se zabývá problematikou depresivního onemocnění a informovanosti zdravotních sester o něm. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o tomto onemocnění. Vysvětlit podstatu, příčiny, příznaky, léčbu ...
  • Endometrióza a její vliv na život ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Varhanová, Dana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Tato práce je o gynekologickém onemocnění jehož incidence stále narůstá, o endometrióze. Endometrióza je sama o sobě dosti diskutované onemocněni, významně zasahuj ící do života ženy. Endometrióza je časté gynekologické ...
  • Epilepsie - historie až současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkalová, Andrea (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Nikdo nem ůže vy louči t, že v živo tě jej nepotká epileptický záchvat. Záchvaty neprobíhají pouze s bezvěd omím křečemi a pěnou u úst, ale mohou být docela drobné. Proto bych c h tě la přib lížit toto onem ocnění a nastínit, ...
  • Metoda lymfodrenáže a její celkové účinky na organismus nemocného: průzkumná studie 

   Defence status: DEFENDED
   Šefčíková, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Tato bakalářská práce je věnovaná problematice lymfodrenáže a její působení na lidský organismus. V teoretické částí je popsána anatomie lymfatického systému, patofysiologie lymfedému a lipohypertrofie, U těchto nejčastějších ...
  • Očkování proti rakovině děložního čípku 

   Defence status: DEFENDED
   Borovičková, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   Ve své práci jsem se zabývala problematikou rakoviny děložního čípku. Cílem bylo zjistit, jaké vědomosti a informace mají mladí lidé, zejména ženy o této vážné nemoci. Teoretická část obsahuje základní anatomii genitálií, ...
  • Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s epilepsií 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Bakalářská práce na téma Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s epilepsií je určena odborné veřejnosti a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, především zdravotním sestrám a zdravotnickým asistentům. Ve své práci se ...
  • Ošetřovatelský proces u dítěte s portální hypertenzí 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Svou práci Ošetřovatelský proces u dítěte s portální hypertenzí jsem rozdělila na dvě základní části. První část je teoretická a část druhá je praktická (ošetřovatelská). V první polovině teoretické části se zabývám anatomií ...
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s chronickou bolestí - využití nefarmakologických technik 

   Defence status: DEFENDED
   Janůšová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Tato bakalářská práce pojednává o chronické bolesti a způsobu ošetřování ze strany zdravotní sestry. Práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na bolest obecně, na historii, ale také na mechanismy vzniku bolesti. ...
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s diagnózou cystická fibróza 

   Defence status: DEFENDED
   Létalová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   Ve své absolventské práci jsem se zabývala ošetřovatelskou problematikou u klientů s cystickou fibrózou. Cílem mé práce bylo realizovat ošetřovatelský proces u chronicky nemocného dítěte vambulantní péči a seznámit ošetřující ...
  • Ošetřovatelský proces u novorozence s atrézií jícnu 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Zdeňka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   V této práci jsem se snažila vypracovat ošetřovatelský proces u chlapce, který byl na naší klinice ho pitalizován s podezřením na vrozenou vývojovou vadu GIT. Po vyšetření na naší klin ice se potvrdila diagnóza atrézie ...
  • Ošetřovatelský proces u novorozence s dg. gastroschisa 

   Defence status: DEFENDED
   Krézlová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
  • Těhotná žena a kouření 

   Defence status: DEFENDED
   Kocurová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Vnímání předčasně narozeného dítěte matkou 

   Defence status: DEFENDED
   Humlová, Gabriela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   Pro svou bakalářskou práci Jsem Sl zvolila téma: Vnímání předčasně narozeného dítěte matkou. Toto téma je mi velmi blízké, neboť pracuji na Jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence v perinatologickém centru ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV