Now showing items 1-20 of 68

  • Africké pohádky ve francouzské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Tato práce se zabývá rolí afrických pohádek ve francouzské literatuře. Předmětem zkoumání jsou podmínky přenosu tradiční ústní literatury na francouzský knižní trh a význam afrických pohádek pro francouzské čtenáře. V ...
  • Aimé Césaire / Mohammed Khaïr-Eddine : deux poétiques réagissant à deux époques, coloniale et post-coloniale 

   Defence status: DEFENDED
   Šarše, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Práce je věnována dvěma frankofonním autorům: Aimé Césairovi a Mohammedu Khaïr-Eddinovi,jejichtvorběa době, vekteré vznikala. Ačkoli se jedná o dvaspisovatelez různých zemí (Martinik a Maroko) a různých dob (před a po ...
  • André Gide: Návrat ze Sovětského svazu; Retuše k mému "Návratu ze Sovětského svazu". Střetnutí individualisty s kolektivistickou utopií 

   Defence status: DEFENDED
   Petkevič, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Francouzský spisovatel André Gide (1869-1951) byl představitelem individualistického proudu ve společnosti a literatuře na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století. Tato diplomová práce zkoumá okolnosti ...
  • Antihéros dans le roman noir français 

   Defence status: DEFENDED
   Karkovský, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   (česky) Práce je zaměřena na analýzu antihrdinů v moderní francouzské literatuře, konkrétně v tzv. noirové fikci. Před samotnou analýzou jednotlivých antihrdinů, s nimiž se setkáváme v detektivním žánru, stručně přiblížíme ...
  • Assia Djebar: skrytý pohled, tlumený hlas. Obraz ženy v ženské intimní próze Maghrebu 

   Defence status: DEFENDED
   Janišová, Miluše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Postavení žen v muslimské společnosti je v současné době velmi diskutovanou otázkou. V souvislosti s událostmi na Blízkém východě, a nejen tam, se stále více otevírá a přetřásá při nejrůznějších příležitostech. Běžnému ...
  • Autorská póza Houellebecqa 

   Defence status: DEFENDED
   Fernandez de Jesus, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou autorské pózy současného francouzského spisovatele Michela Houellebecqa. V teoretické části je nastíněn vývoj konceptu autora v průběhu 20. století a charakterizována autorská ...
  • À la recherche d'un pays équivoque (Victor-Lévy Beaulieu - Monsieur Melville) 

   Defence status: DEFENDED
   Axmannová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tato diplomová práce je věnována dílu Victora-Lévyho Beaulieua, současného kanadského frankofonního romanopisce, dramatika, esejisty, novináře i polemika. Beaulieu (narozen 1945 v Saint-Paul de la Croix, Québec, Kanada) ...
  • Básníci Charles Cros, Tristan Corbière a Jules Laforgue v pojetí Vladimíra Holana 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Práce se zabývá francouzskými umělci z generace prokletých básníků Charlesem Crosem, Tristanem Corbièrem a Julesem Laforguem v pojetí českého básníka, překladatele a frankofila Vladimíra Holana. První část je věnována ...
  • Carmen a Colomba, femmes fatales? 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Cílem bakalářské práce Carmen a Colomba jakožto femmes fatales je přiblížit vznik a rozšíření literárního mýtu femme fatale ve francouzské literatuře první poloviny 19. století a prostřednictvím analýzy dvou ženských ...
  • Les chants de Maldoror dans le discours critique de Breton à Blanchot 

   Defence status: DEFENDED
   Nitschová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Zpěvy Maldororovy v kritickém diskursu od Bretona k Blanchotovi Tato práce představuje čtyři různé přístupy k dílu Isidora Ducasse: v textech Andrého Bretona, Léona Pierre-Quinta, Gastona Bachelarda a Maurice Blanchota ...
  • Le concept de fantastique dans le roman québécois contemporain 

   Defence status: DEFENDED
   Djabliková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   The bachelor thesis focuses mainly on the subject of fantastic in contemporary Quebec literature. With the example of Le Ciel de Bay City, a novel by Catherine Mavrikakis, it studies the relation between reality and ...
  • Le Consentement : pour un nouveau genre littéraire ? 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   The purpose of this bachelor thesis is to analyse the literary genre of Consent in order to determine whether it represents an emerging genre. Vanessa Springora's Consent is an autobiographical book that is part of the ...
  • Čtvrtstoletí v životě Evžena Rastignaca: analýza vývoje postavy v rámci Lidské komedie 

   Defence status: DEFENDED
   Vidímová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Předmětem mé bakalářské práce je sledovat jednu z postav, která se objevuje v díle Honoré de Balzaka a popsat její proměnu v rámci cyklu "Lidská komedie". Charakter postavy Evžena Rastignaka se mění v závislosti na okolních ...
  • De la souffrance à l'espérance: les trois Mystères de Charles Péguy 

   Defence status: DEFENDED
   Boková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   (česky): Cílem této práce je provést rozbor vybraných tří děl Charlese Péguyho: Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Le Mystère du porche de la deuxième vertu a Le Mystère des saints Innocents. Jednotlivá Mystéria ...
  • Dominique Vivant Denon - od cest po Itálii k Louvru. K typologii cestopisu 18. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Balcarová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   DOMINIQUE VIVANT DENON - OD CEST PO ITÁLII K LOUVRU. K TYPOLOGII CESTOPISU 18. STOLETÍ. Klíčová slova: cestopis, 18. století, libertinská literatura, Itálie, Egypt, Napoleon, Louvre. Počet znaků: 121 846 (68 NS) Diplomová ...
  • Les éléments dystopiques dans le roman Soumission de Michel Houellebecq 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   This Bachelor's thesis is dedicated to the novel Submission (original title: Soumission) written by a contemporary French writer Michel Houellebecq, where he depicts France in a foreseeable future governed by a president ...
  • Être marginalisé au Maroc - la représentation de l'altérité, des tabous sexuels et de la corporalité dans l'œuvre d'Abdellah Taïa 

   Defence status: DEFENDED
   Jalovičiar, Matúš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   This master's thesis focuses on the depiction of marginalised groups in selected novels by the contemporary Moroccan writer and director Abdellah Taïa. The author, currently residing in Paris, is himself a homosexual, a ...
  • Filmová zpracování Zolovy Nany 

   Defence status: DEFENDED
   Škutová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Práce se bude zabývat čtyřmi filmovými zpracováními Zolova naturalistického románu Nana. Popíše rozdíly, které mezi jednotlivými adaptacemi vytvořila doba, ve které byly natočeny, od dvacátých let minulého století, kdy ...
  • Francouzská koncentráčnická literatura: svědectví o (ne)prožitém 

   Defence status: DEFENDED
   Machovská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Druhá světová válka byla obrovským zlomem v moderních dějinách a výrazně ovlivnila mnohé oblasti lidského konání. Inspirovala nejen literární díla s válečnou tematikou, ale svou specifičností danou systémem koncentračních ...
  • Francouzsky psaná belgická literatura a její česká recepce 

   Defence status: DEFENDED
   Pytlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Cílem této diplomové práce bylo postihnout teoretické základy pojetí francouzsky psané belgické literatury. V první řadě byl nastíněn její historický vývoj a především epochy, během nichž se začala vymezovat vůči francouzské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV