• Asteroidy vnitřního pásu ve spin-orbitální resonanci 

   Defence status: DEFENDED
   Vraštil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Souvislosti: V minulosti byly ve vnější části hlavního pásu objeveny asteroidy, jejichž rotační osy jsou téměř rovnoběžné. Působením YORP efektu se z původně náhodných směrů postupně stáčely, až se zachytily ve spi-orbitální ...
  • Asteroidy vnitřního pásu ve spin-orbitální resonanci 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vraštil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 4. 2018
   Souvislosti: V minulosti byly ve vnější části hlavního pásu objeveny asteroidy, jejichž rotační osy jsou téměř rovnoběžné. Působením YORP efektu se z původně náhodných směrů postupně stáčely, až se zachytily ve spi-orbitální ...
  • Dynamics of small bodies in the Solar System: from dust particles to asteroid 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   In this thesis, we study two different topics: collisional probability between two bodies and dynamics of the sporadic meteoroids in the Solar System. Determination of the collision probabilities in the Solar System is one ...
  • Iregulární měsíce obřích planet 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Nedávné detekce YORP efektu a jejich další výhledy 

   Defence status: DEFENDED
   Vraštil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V práci se zabývám negravitačními silami a jejich momenty, které ovlivňují trajektrii a rotační stav asteridů, zejména pak YORP efektem. Cílem práce bylo seznámit se s problematikou jevu a navrhnout kandidáty, u kterých ...
  • Nedávné rozpady asteroidů a akrece jejich prachu na Zemi 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Hlavn ím c ílem pr áce je anal ýza akrece prachu poch ázejí cí ho z rozpad u asteroid ální ch rodin Emilkowalski a YC2. Pomocí numerick ého integr átoru budeme sledovat dr áhy jednotliv ých prachov ých částic, z nich ž n ...
  • Rodiny asteroidů 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Thermal Effects in Physics and Dynamics of Small Bodies of the Solar System 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 11. 2007
  • Yarkovsky and YORP Effects in Dynamics of Small Bodies of the Solar System 

   Defence status: DEFENDED
   Žižka, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   In this thesis, we study the influence of non-gravitational perturbations induced by the Yarkovsky/YORP effect and solar radiation pressure (SRP) on the orbital evolution of selected asteroids, asteroid families and pairs. ...
  • Yarkovsky Effect and the Dynamics of the Solar System 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV