• Aktuální otázky institutu dohody o vině a trestu 

   Hájek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   Institut dohody o vině a trestu byl implementován do českého trestního práva zákonem č. 193/2012Sb., který nabyl účinnosti 1. září 2012. Institut patří mezi odklony lišící se od standardního trestního řízení. Důvodem ...
  • Aktuální otázky nutné obrany 

   Votočka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   Actual questions of necessary defence Rigorous thesis called "Actual questions of necessary defence" is based on Criminal Code, Act No. 40/2009 Coll., as applicable to 1 May, 2014. The thesis deals with the necessary defence ...
  • Aktuální otázky postavení poškozeného v trestním řízení 

   Schautová, Dita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Aktuální otázky práva na obhajobu 

   Humplik, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 10. 2014
   The thesis deals with the right of an accused to counsel as a whole. Further it is aimed at the topical matters of the criminal trial and some contentious moments of the realisation of the rights of an accused. The thesis ...
  • Aktuální otázky trestněprávní odpovědnosti regulovaných povolání 

   Nepilá, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 3. 2009
  • Aktuální otázky trestního řízení (problematika zrychlení řízení a odklony de lege lata a de lege ferenda) 

   Tomšíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
  • Aktuální otázky trestných činů proti majetku 

   Havlíček, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
  • Aktuální otázky vazby v českém trestním řízení 

   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 2. 2007
  • Aktuální problémy dokazování se zaměřením na znaleckou činnost 

   Pokorný, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 4. 2010
  • Aktuální problémy trestní odpovědnosti právnických osob 

   Klekner, Ota (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   The study Current issues regarding criminal liability of legal entities aims to clarify certain pitfalls within act n. 418/2011 Coll., regarding the criminal liability of legal entities, and provides recommendation to the ...
  • Alternativní sankce v českém trestním právu 

   Huláková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 12. 2013
   This thesis deals with the theme of alternative forms in Czech criminal law, especially with the matters of alternative sanctions. It is divided into sixteen chapters and begins by the explanation of the term and purpose ...
  • Alternativy nedpodmíněného trestu odnětí svobody 

   Huláková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 5. 2010
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Mařánková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 4. 2010
   80 Závěr Zkušenosti České republiky potvrzují, že alternativní tresty a různé formy odklonů v trestním řízení mohou být účinným nástrojem ke zjednodušení a zrychlení trestního procesu. Jejich hlavní význam však spočívá ...
  • Bydlení a kriminalita 

   Velíšek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 12. 2006
  • Daňové trestné činy 

   Kubicová, Rita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   82 Záv r Smyslem této práce bylo definovat a analyzovat n které nejožehav jší problémy da ových trestných in a jejich postih. Mám tím na mysli postih trestn právní, i když za st žejní v této oblasti považuji zejména odstran ...
  • Dovolání v trestním řízení 

   Danielová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   133 Summary: The topic of this advanced thesis is extraordinary appeal in prosecution and its characteristics as an extraordinary legal remedy not only separately, but also in the context of complaint of illegality, reopening ...
  • Dovolené riziko 

   Šorf, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   Tématem této práce je dovolené riziko. Jde o vliv rizika jako možné okolnosti vylučující protiprávnost. Český právní řád zná okolnost vylučující protiprávnost přípustné riziko, na kterou je zaměřena značná pozornost v této ...
  • Drogové trestné činy - vybrané problémy 

   Beňová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Resumé Drug crimes - selected issues As the title of this rigorous thesis indicates, the aim of the author is not to complexly set out, describe or evaluate the criminal law regulation of the drug criminal offenses, but ...
  • Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu 

   Vlachová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 10. 2017
   The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I have chosen this theme ...
  • Euthanasie a trestní právo 

   Trnka, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 5. 2012
   1 Abstract Euthanasia is a highly controversial issue that is becoming an increasingly hot topic almost all over the world. Etymologically, the word "euthanasia" has its origins in the Greek word "euthanatos", meaning "good ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV