• Aktuální otázky institutu dohody o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   Institut dohody o vině a trestu byl implementován do českého trestního práva zákonem č. 193/2012Sb., který nabyl účinnosti 1. září 2012. Institut patří mezi odklony lišící se od standardního trestního řízení. Důvodem ...
  • Aktuální otázky nutné obrany 

   Defence status: DEFENDED
   Votočka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   Actual questions of necessary defence Rigorous thesis called "Actual questions of necessary defence" is based on Criminal Code, Act No. 40/2009 Coll., as applicable to 1 May, 2014. The thesis deals with the necessary defence ...
  • Aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrich, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá instituty nutné obrany a krajní nouze jakožto okolnostmi vylučujícími protiprávnost se zaměřením na aktuální otázky s nimi spojenými. Oba ...
  • Aktuální otázky postavení poškozeného v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Schautová, Dita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Aktuální otázky práva na obhajobu 

   Defence status: DEFENDED
   Humplik, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 10. 2014
   The thesis deals with the right of an accused to counsel as a whole. Further it is aimed at the topical matters of the criminal trial and some contentious moments of the realisation of the rights of an accused. The thesis ...
  • Aktuální otázky trestněprávní odpovědnosti regulovaných povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Nepilá, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 3. 2009
  • Aktuální otázky trestního práva a zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Všetečková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 12. 2020
   Účelem této rigorózní práce je poukázat na trestněprávní odpovědnost lékařů, zdravotnického personálu a krátce též poskytovatelů zdravotních služeb, coby právnických osob. Lidský život a jeho zdraví požívají nevyšší ochrany, ...
  • Aktuální otázky trestního řízení (problematika zrychlení řízení a odklony de lege lata a de lege ferenda) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomšíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
  • Aktuální otázky trestných činů proti majetku 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
  • Aktuální otázky vazby v českém trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 2. 2007
  • Aktuální problémy dokazování se zaměřením na znaleckou činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 4. 2010
  • Aktuální problémy trestní odpovědnosti právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Klekner, Ota (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   The study Current issues regarding criminal liability of legal entities aims to clarify certain pitfalls within act n. 418/2011 Coll., regarding the criminal liability of legal entities, and provides recommendation to the ...
  • Alternativní sankce v českém trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Huláková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 12. 2013
   This thesis deals with the theme of alternative forms in Czech criminal law, especially with the matters of alternative sanctions. It is divided into sixteen chapters and begins by the explanation of the term and purpose ...
  • Alternativy nedpodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Huláková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 5. 2010
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Mařánková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 4. 2010
   80 Závěr Zkušenosti České republiky potvrzují, že alternativní tresty a různé formy odklonů v trestním řízení mohou být účinným nástrojem ke zjednodušení a zrychlení trestního procesu. Jejich hlavní význam však spočívá ...
  • Asistovaná sebevražda z pohledu českého trestního práva a srovnání s pohledem common law 

   Defence status: DEFENDED
   Kosinková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   1 Asistovaná sebevražda z pohledu českého trestního práva a srovnání s pohledem common law Abstrakt Trestněprávní blanketní zákaz asistované sebevraždy není v české odborné i neodborné společnosti široce přijímán, stejně ...
  • Bydlení a kriminalita 

   Defence status: DEFENDED
   Velíšek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 12. 2006
  • Daňové trestné činy 

   Defence status: DEFENDED
   Kubicová, Rita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   82 Záv r Smyslem této práce bylo definovat a analyzovat n které nejožehav jší problémy da ových trestných in a jejich postih. Mám tím na mysli postih trestn právní, i když za st žejní v této oblasti považuji zejména odstran ...
  • Dohoda o vine a treste 

   Defence status: DEFENDED
   Alakšová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 11. 2020
   in English This thesis focuses on the institute of the agreement on guilt and punishment, which has been incorporated in Czech criminal procedure code by the Act No. 193/2012 Coll. with effectuality from 1st September 2012. ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Dohoda o vině a trestu Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá kontroverzním institutem sjednávání dohody o vině a trestu, a to z důvodu jeho aktuálnosti, neboť nedávno byl novelizován. Tento institut byl poprvé zakotven ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV