• Afekt, výraz, performance: Transformace melodramatického excesu v díle Wernera Schroetera 

   Defence status: DEFENDED
   Anger, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This diploma thesis deals with various possible ways in which the formalized expression of emotions that is characteristic of the melodramatic mode can be reinterpreted in the context of experimental cinema, with the work ...
  • Baudelaire na prahu modernity 

   Defence status: DEFENDED
   Hošnová, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem této práce je prozkoumat Baudelairův vztah k jeho době. Prozkoumat, jaké soudobé fenomény nejvíce ovlivnily jeho dílo, a jak. Abychom tohoto cíle dosáhli, budeme postupně zkoumat čtyři obasti - politickou situaci, ...
  • "Bezdrátová obrazotvornost": poetologické manifesty F. T. Marinettiho a jejich poetistické realizace (Seifert, Nezval, Biebl) 

   Defence status: DEFENDED
   Divíšková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   (in English): The work will deal with the influence of Marinetti's poetological manifestos on Czech poetism. In the first instance it will outline the background and poetics of Marinetti's poetological manifestos, especially ...
  • "Býti stromem v tiché zemi." Poetika samoty Ludmily Maceškové 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Práce sleduje linii samoty v poezii Jana Kameníka (vlastním jménem Ludmila Macešková). Všímá si autorovy nezařaditelnosti do literárních skupin 40.-60. let 20. století a především pozoruje jeho dramatickou cestu motivovanou ...
  • Člověk bez paměti: Dílo Maxe Picarda v aktuálních myšlenkových a literárních kontextech 

   Defence status: DEFENDED
   Svárovská, Nicol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Disertační práce Člověk bez paměti: Dílo Maxe Picarda v aktuálních myšlenkových a literárních kontextech se zabývá myšlením švýcarského filosofa Maxe Picarda. Úvahy o slovu a tichu vystupují jako fundament Picardova myšlení, ...
  • Demlovi "Moji přátelé" z hlediska intertextuality 

   Defence status: DEFENDED
   Ulyankina, Evgenia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá interpretací Demlovy sbírky Moji přátelé z perspektivy teorie a metodologie intertextuality. Práce je soustředěna zejména na rekonstrukci geneze sbírky a její intertextových vazeb a na interpretaci ...
  • Erotismus jazyka Jakuby Katalpy 

   Defence status: DEFENDED
   Zvoníčková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Následující práce se zabývá interpretací knihy Je hlína k snědku? od autorky s pseudonymem Jakuba Katalpa. Budeme zkoumat především to, zda můžeme toto dílo zařadit do směru ženského psaní. Nejprve se zaměříme na problematiku ...
  • Expresionistický obraz světa v díle Bohuslava Reynka 

   Defence status: DEFENDED
   Dosoudilová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem práce je rekonstruovat obraz světa, tak jak je prezentován Reynkovým raným dílem, a sledovat na tomto obrazu, zda a jakým způsobem je ovlivněn expresionismem. Práce je založena na motivické a tematické analýze sbírek, ...
  • The expressiveness of experience: a structural and phenomenological account of the Russian formalists' "aesthetic of estrangement" 

   Defence status: DEFENDED
   Flack, Patrick (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 3. 2011
   In their seminal studies in literary theory and poetics, the Russian formalists (Šklovskij, Tynjanov, Jakobson, etc.) famously claim that aesthetic experience amounts to a self-valuable, concrete act of perception functionally ...
  • Holanovo Vanutí - mezi mimesis a manýrou 

   Defence status: DEFENDED
   Koryntová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce se pokouší zodpovědět otázku, jakým způsobem číst sbírku Vanutí Vladimíra Holana, a odpověď hledá mezi pojmy mimesis a manýra. Po teoretickém úvodu nastiňujícím význam těchto pojmů, práce sleduje, jak se váhání mezi ...
  • Identifikace s filmovou postavou: Prožitek příběhu někoho jiného 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánek, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Práce se zabývá fenoménem, který bývá obecně označovaný jako identifikace s filmovou postavou, a sice z perspektivy fenomenologie. K rozboru využívám především textů Edity Steinové, Edmunda Husserla, Vivian Sobchack a ...
  • Japonsko v díle Joe Hlouchy 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   The thesis analyses the manners of narrative space depiction in selected texts of Josef Hloucha. It focuses on the fundamental motives which recur in the texts. The thesis additionally places focus on a specific depiction ...
  • Já proti světu. Heroismus a banalita v díle Ladislava Klímy 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The diploma thesis deals with the relationship between the subject and reality in the work of Ladislav Klíma. Klíma depicts reality as something distressing against which the I struggles. In his work he poses reality as a ...
  • "Jen barvy, které výskají a hoří": synestesie v díle Jiřího Karáska ze Lvovic z přelomu století 

   Defence status: DEFENDED
   Grollová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato práce by měla osvětlit, co se skrývá za fenoménem nazývaným synestesie (především z literárněvědného hlediska). V rámci výkladu vybraných uměleckých proudů druhé poloviny 19. století se snaží o zasazení daného fenoménu ...
  • Jindřich Chalupecký a avantgarda. Mytologizující rysy Chalupeckého koncepce moderního umění ve vztahu k hnutím avantgardy 

   Defence status: DEFENDED
   Červinka, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce čtenáři přibližuje koncepci moderního umění významného českého teoretika umění Jindřicha Chalupeckého ve vztahu k hnutím historické avantgardy, i pozdějším projevům neoavantgardního umění. V práci je kladen důraz na ...
  • K pramenům poezie: teorie geneze literárního díla u Jacquesa Maritaina 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Práce se zabývá Maritainovou teorií umění z hlediska jejího možného přínosu pro literární teorii. Ten je spatřován především v definici uměleckého díla jako takového na základě specifického básnického poznání. Básnické ...
  • Karel Sabina: epigon a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání o Sabinově díle a jeho vztazích k dílům jiných autorů, zvláště K. H. Máchy 

   Defence status: DEFENDED
   Charypar, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Text má charakter monografie o beletristickém díle Karla Sabiny, která má být doplňkem a protivahou dosavadní sabinovské literatuře, zabývající se zejména Sabinovým "morálním profilem". Jde o sérii interpretací ...
  • Kontexty "estetickej mentality" ranej avantgardy 

   Defence status: DEFENDED
   Beracková, Dáša (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Práca Kontexty "estetickej mentality" ranej avantgardy ozrejmuje súvislosti, ktoré v umení začiatku 20. storočia charakterizujú zmenu paradigmy, označovanú ako nástup historickej avantgardy. V konfrontácii s ...
  • Kulturní prostor a paměť v díle Viktora Fischla 

   Defence status: DEFENDED
   Štychová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce si klade za cíl ukázat, jak se v prózách Viktora Fischla realizuje kolektivní, respektive kulturní paměť ve vztahu k holocaustu, jakým způsobem se traumatizující zkušenost stává předmětem "práce vzpomínání" ...
  • Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? 

   Defence status: RECOGNIZED
   Součková Linhartová, Ladislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 4. 2015
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV