• Anton Szandor LaVey a moderní satanismus 

   Defence status: DEFENDED
   Dubský, Vlastimil (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   This work is focused on Modem Satanism and the person of Anton Szandor LaVey as the founder of the First Church of Satan and its Black Pope.
  • Aplikace teorie kognitivní disonance na nevyplněná proroctví 

   Defence status: DEFENDED
   Stryhalová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
  • Bez pevné půdy pod nohama: Možnosti poradenství při transformaci identity u apostátů z hnutí víry (Slova života) 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháček, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou odpadlíků z hnutí víry, konkrétně ze společenství Voda života. Po teoretickém uvedení do problematiky odpadlictví z nových náboženských hnutí na základě teorie o ...
  • Bhagavadgíta a Jidášovo evangelium 

   Defence status: DEFENDED
   Hauser, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Práce "Bhagavadgíta a Jidášovo evangelium" porovnává text v nedávné době přeloženého a vydaného gnostického textu Jidášova evangelia s vrcholem indické duchovní literatury Bhagavadgítou. Občasně si práce vypomáhá textem ...
  • Brainwashing a nová náboženská hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Madarová, Sara (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Nová náboženská hnutí a brainwashing by se dala rozdělit do dvou pomyslných oddílů. První oddíl je více odborný a obecný, snažím se v něm všestranně vysvětlit pojem brainwashing z různých úhlů pohledu, které jsem si zvolila. ...
  • Charismatická autorita: metodologické přístupy ke studiu nových náboženských hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Exnerová, Helena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tato práce se zabývá vymezením konceptu charismatu a charismatické autority a jeho aplikací na oblast nových náboženských hnutích (NNH). První část práce je zaměřena obecněji a tvoří ji komentovaný přehled nejznámějších ...
  • Duchovní a sociální vývoj emigrantů do Bieszczad 

   Defence status: DEFENDED
   Bialoňová, Natálie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Sociální a duchovní vývoj emigrantů do Bieszczad. Zabývám se skupinou přibližně 400 osob, kteří na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století odešli z Československa a ...
  • Duchovní dimenze člověka v sociální práci s lidmi bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Kamil (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá začleněním duchovní dimenze člověka do sociální práce s lidmi bez domova a do sociální práce obecně.
  • Duchovní život lidí trpících schizofrenií v Psychiatrické léčebně Bohnice 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoňová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Diplomová práce "Duchovní život lidí trpících schizofrenií v Psychiatrické léčebně Bohnice" pojednává o vztahu mezi náboženstvím a schizofrenií. Věnuji se zde konkrétním náboženským praktikám, které mohou mít vliv na duševní ...
  • Fenomén chvály v Křesťanském společenství v hudebním kontextu a jeho dopad na osobnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kutálková, Kamila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Hypnoterapie: možnosti a meze 

   Defence status: DEFENDED
   Karvayová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
  • Islám po roce 1989 a výstavba mešit u nás 

   Defence status: DEFENDED
   Pleschnerová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • "Jak se Vám daří?" Filosofie Principů života a její přínos do života studujících 

   Defence status: DEFENDED
   Nevěřilová, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Práce se věnuje vlivu filosofického systému Principy života® na život studentů této filosofie. Teoretická část práce se nejprve věnuje představení tohoto filosofického systému z pohledu jeho sebeprezentace, a poté konfrontování ...
  • Kněžské bratrstvo sv. Pia X. v současné české diskusi o odkazu Druhého vatikánského koncilu 

   Defence status: DEFENDED
   Milata, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   FSSPX je společenstvím neřeholních kněží se strukturou podobnou mnohým řeholním řádům. Bylo založeno roku 1970 arcibiskupem Marcelem Lefebvrem. Jeho programem je ob- rana tradičních katolických hodnot před nebezpečím, které ...
  • Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Milata, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Resumé FSSPX je společenstvím neřeholních kněží, i když jeho organizace má obdobnou strukturu jako mnohé řeholní řády. Za své poslání si FSSPX stanovilo obranu katolického kněžství, tridentské mše a pravověrného učení ...
  • Komunikace mezi příslušníky novopohanských hnutí v České republice z pohledu transakční analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Hladečková, Irena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace mezi příslušníky novopohanských hnutí v České republice z pohledu transakční analýzy.
  • Komunita reiki: Motivace k praktikování postmoderního náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
  • Kontextuální interpretace pojetí spravedlnosti v kambodžském buddhismu 

   Defence status: DEFENDED
   Flachowsky, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 1. 2013
   Práce pojednává o pojetí spravedlnosti v Kambodži, jejíž kultura je výraznou měrou utvářena buddhistickými etickými hodnotami. Pojem spravedlnosti je nahlížen v různých kontextech, jak kulturních a sociálních, tak i dějinných ...
  • Kořeny a vývoj brazilské církve Santo Daime 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Tato práce se zabývá ayahuascovou církví Santo Daime, především linií Cefluris, která je ve světě nerozšířenější. Nejprve popisuje vývoj této církve, kdy se ze základů lidového katolicismu, šamanského užívání ayahuascy, ...
  • Mimořádné náboženské prožitky a otázka psychopatologie 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Diplomová práce reflektuje různé přístupy k hodnocení mimořádných náboženských prožitků. Cílem je porovnat různé přístupy k chápání a hodnocení mimořádných náboženských prožitků, a tím poskytnout podněty pro další uvažování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV