Now showing items 1-18 of 18

  • Analýza potřeb managementu Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva. 

   Defence status: DEFENDED
   Břízová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   I ABSTRACT The thesis deals with analysis of the needs of intermediate management of non- governmental organization Counselling Centre for Citizenship/Civil and Human Rights, whose main activity is providing social prevention ...
  • Dopad sociálních politik vybraných vlád České republiky na romskou národnostní menšinu 

   Defence status: DEFENDED
   Majzel, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The Impacts of Social Politics Enacted by Select Czech Governments on the Roma Minority Annotation The diploma thesis deals with the topics of the social policy, namely education, employment and housing, focused on the ...
  • Etická dilemata pracovníků azylového domu pro rodiny s dětmi a možnosti jejich řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlečková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   This bachelor thesis deals with the ethical dilemmas of workers in shelters for families with children and the possibilities of their solution. The theoretical part is focused at first on shelters in the Czech Republic, ...
  • Formy mezisektorové spolupráce v oblasti primární prevence u nezletilých na Kladně 

   Defence status: DEFENDED
   Haman, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Cílem této práce je ukázat, jakou formou probíhá spolupráce mezi státním a nestátním sektorem v městě Kladně a zda na tuto oblast lze aplikovat obecně uznávané teoretické poznatky. Schopnost subjektů navzájem spolupracovat ...
  • Komparativní analýza systémů sociálního bydlení čtyř zemí Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The bachelor thesis deals with the setting up of social housing systems in the Czech Republic, Austria, Slovakia and Sweden. Its aim is to acquaint with the similarities and differences of social housing systems in selected ...
  • Místo filantropie v komunitní sociální práci se zaměřením na efektivitu výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Sittová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Significance of Philanthropy in community social work focusing on efficiency of performance Abstract (in English) The aim of this diploma thesis is the presentation of the subject of philanthropy in community social work. ...
  • Možnosti a limity online sociálního poradenství 

   Defence status: DEFENDED
   Kubovská, Roxana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 6. 2023
   The subject of the thesis is online social counseling with a focus on its possibilities and limits. The work deals with the forms of online social counseling that are provided in the Czech Republic, and with the help of ...
  • Očekávání sociálních pracovníků při vstupu do profese 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   (in English) The diploma thesis deals with the relation of social workers to social work. It uses interviews to determine what helps social workers deal with stress in their work or what makes them leave from the field of ...
  • Podmínky nároku na starobní důchod 

   Defence status: DEFENDED
   Votruba, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   (česky) Diplomová práce má za svůj hlavní cíl navrhnout možnosti změn podmínek nároků na starobní důchod, kterými jsou dosažení důchodového věku a potřebná doba pojištění. V teoretické části je zejména popisován vývoj ...
  • Potřeby zákonných zástupců lidí s chováním náročným na péči a projevy fyzické agrese. 

   Defence status: DEFENDED
   Salačová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   (in English): The aim of this thesis is to find out how the social system treats people caring for people with autism spectrum disorders and challenging behaviour with physical aggression, and which institutional and ...
  • Povědomí studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   (in English): My bachelor's work deals with awareness of high school students about visual impairment and communication to person with visual disabilities. The aim of the thesis is to find out a degree of high school ...
  • Sociální podnikání jako příležitost pro uplatnění starších osob na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Holasová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   (in English) The aim of this master's thesis is to find out possibilities of elderly people employment in social businesses in the Czech Republic. The theoretical part describes a social entrepreneurship, defines it and ...
  • Sociální práce se zadluženým klientem z pohledu sociálního pracovníka 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The bachelor's thesis deals with social work with an indebted client from the point of view of a social worker who works at debt counseling service. The theoretical part of the work will focus on the definition of indebtedness ...
  • Soudobé souvislosti a možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Holasová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 11. 2017
   (in English) The aim of this dissertation is to create an overview of elderly people employment in social businesses in the Czech Republic. The theoretical part describes a social entrepreneurship, defines it and gives its ...
  • Specializovaná podpora pro adolescenty a mladé dospělé se zkušeností s výchovou v dětských domovech v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   Present thesis is focused on specialized support, which is provided in the Czech Republic to adolescents and young adults who have experience with upbringing in a children's home. The theoretical part of the thesis firstly ...
  • Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy Bílá Tato diplomová práce se zabývá vlivem organizací sociálních pracovníků na legislativní proces. Cílem práce je popsat vývoj legislativního procesu a zjistit, ...
  • Vliv vzdělání manažera na řízení organizace působící v oblasti sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Cabalková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   (in English): This diploma thesis focuses on the impact of top manager's education on managing organization. Specifically, it focuses on directors who have studied in the field classified as helping professions and also ...
  • Využitelnost koučování v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (česky) Bakalářská práce se zabývá fenoménem koučování a jeho možnostmi využití v sociální práci. Celá práce je zaměřena pouze na mikroúroveň sociální práce, proto je pracováno pouze s metodami práce s jednotlivcem. Práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV