• Elektrochemické studium nitrokalixarenů 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   V předkládané diplomové práci je prozkoumán průběh postupné redukce řady cone- mono-, di-, tri- a tetranitrokalix[4]arenových derivátů v prostředí bezvodého DMF, vyhodnocena intramolekulární interakce redukovatelných (a ...
  • Eletrochemie jako metoda studia složitých makrocyklických molekul 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Pomocí elektrochemických technik byla prostudována a popsána elektrochemická redukce série polynitrovaných kalix[4]arenových derivátů jakožto molekul s více redoxními centry a na základě interpretace experimentálních ...
  • Komplexy 2,6-bis[(N-methylpiperazin-1-yl)methyl]-4-formyl fenolu 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Byla připravena řada dvojjaderných komplexů ligandu 2,6-bis[(N-methylpiperazin- 1-yl)methyl]-4-formyl fenolu (L1) s mědí a palladiem. Vzniklé komplexy by měly obsahovat takový strukturní motiv, který umožňuje výměnu ...
  • Komplexy kovů s možností vázat další jednoduché anionty 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Mannichovou reakcí byl připraven ligand 2,6-bis[(N-methylpiperazin-1- yl)methyl]-4-formyl fenolu (L1) jako modelová výchozí látka pro přípravu aniontových receptorů založených na dvojjaderných komplexech kovů. Byla určena ...
  • Konjugáty porfyrinu pro MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Teoretická část předkládané bakalářské práce přináší souborný přehled zobrazova- cích metod založených na magnetické rezonanci. Zaměřuje se na klinické využití kontrastních látek používaných při této metodice. Pozornost ...
  • Koordinace substituovaných nitro- a aminokalix[4]arenů 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Ligandy pro multifunkční dvojjaderné komplexy 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   Title: Ligands for Multifunctional Dinuclear Complexes Author: Marie Králová Site: Charles University in Prague, Faculty of Science Supervisor: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. Abstract The aim of this work was to prepare ...
  • Příprava a využití komplexů přechodných kovů s helikálními ligandy 

   Defence status: DEFENDED
   Žádný, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 5. 2015
   Disertační práce popisuje vývoj asymetrické syntézy analogů helicenů obsahujících 2H-pyranový nebo 2,7-dihydrooxepinový motiv v jejich opticky čisté podobě. Tyto molekuly byly v rámci práce plně charakterizovány a využity ...
  • Spojené kalix[4]areny 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Stereochemie přemostěných kalix[4]arenů 

   Defence status: DEFENDED
   Mádlová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Substituované kalix[4]areny jako potenciální ligandy pro koordinaci lanthanoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenářová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Tetraazamakrocykly na kalix[4]arenovém skeletu a jejich komplexy s lanthanoidy 

   Defence status: DEFENDED
   Mádlová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV