Now showing items 1-20 of 20

  • Content based Recommendation from Explicit Ratings 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ferenc, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   V této práci porovnáváme několik modelů pro predikci uživatelských preferencí. Hlavním zaměřením jsou tzv. Content Based modely, které pracují s metadatami o objektech, které doporučujeme. Ty jsou srovnány s dalšími modely, ...
  • Induction of user preferences for semantic web 

   Defence status: DEFENDED
   Eckhardt, Alan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
  • Mapování a dolování ontologií s uživatelskou preferencí 

   Defence status: DEFENDED
   Maruščák, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   V tejto diplomovej práci sa zaoberáme problémom mapovania a dolovania ontológií. Dolovanie ontológií je učenie ontológií z inštancií. Prvým krokom tochto procesu je samotné dolovanie inštancií. Navrhli sme spôsob pre ...
  • Metody pro nalezení nejlepší odpovědi s různými uživatelskými preferencemi 

   Defence status: DEFENDED
   Eckhardt, Alan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Uživatelské preference jsou jedním z nově zkoumaných aspektů v informatice, např. v doméně sémantického webu. Tato práce má za cíl pokrýt problematiku preferencí, jejich modelování, různé aspekty jejich generování a ...
  • Modely uživatelských preferencí v prostředí webovských obchodů 

   Defence status: DEFENDED
   Václav, Branislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Cílem práce je získat přehled v široké oblasti modelů uživatelských preferencí v prostředí internetových obchodů. Z popsané množiny modelů bude vybrána část, pro kterou budou navrženy konkrétní metody výpočtu preferencí. ...
  • Preferenční dotazováni, indexy, optimalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Horničák, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním k najlepších objektov z pohľadu viacerých užívateľov. Každý užívateľ má vlastné preferencie reprezentované pomocou fuzzy funkcií a agregačnej funkcie. Práca navrhuje a implementuje niekoľko ...
  • Preferenční dotazováni, indexy, optimalizace 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Horničák, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním k najlepších objektov z pohľadu viacerých užívateľov. Každý užívateľ má vlastné preferencie reprezentované pomocou fuzzy funkcií a agregačnej funkcie. Práca navrhuje a implementuje niekoľko ...
  • Recommender systems - models, methods, experiments 

   Defence status: DEFENDED
   Peška, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 4. 2016
   This thesis investigates the area of preference learning and recommender systems. We concentrated recommending on small e-commerce vendors and efficient usage of implicit feedback. In contrast to the most published studies, ...
  • Semantic annotation and querying RDF data 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kýpeť, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Název práce: Sémantická anotace a dotazování nad RDF daty Autor: Jakub Kýpeť Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. Abstrakt: Tato diplomová práce podrobně popisuje ...
  • Semantic annotations 

   Defence status: DEFENDED
   Dědek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Four relatively separate topics are presented in the thesis. Each topic represents one particular aspect of the Information Extraction discipline. The first two topics are focused on our information extraction methods based ...
  • Sémantická anotace dat z webovských zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Dědek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Tato práce se odráží od myšlenky sémantického webu. Stručně rozebírá možnosti formální reprezentace znalostí v deskripční logice a její paralelu v několika formalismech pro tvorbu ontologií. Ukazuje, jak lze využít ontologií ...
  • Sémantická anotace doménově závislých dat 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Jedním z problémů při sémantizaci webu je získávání sémanticky anotovaných dat - webových stránek. Tato práce se proto detailně zaměřuje na manuální anotaci webových stránek a snaží se tento proces uživatelům co nejvíce ...
  • Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Lacký, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
  • Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lacký, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania užívateľských preferencií. Obsahuje rozbor rozdielnych pohľadov na užívateľské preferencie. Práca obsahuje prehľad stávajúcich modelov užívateľských preferencií a porovnania ...
  • Univerzální doporučovací systém 

   Defence status: DEFENDED
   Cvengroš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Doporučovací systémy jsou programy, které se uživateli nabízejí objekty (např. knihy nebo hudbu), které by pro něj mohly být zajímavé. Tyto systémy získávají vzrůstající popularitu a jsou intenzivně studovány výzkumnými ...
  • Uživatelské anotace webových zdrojů mikroformáty 

   Defence status: DEFENDED
   Toušek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Tato diplomová práce zkoumá využitelnost postupu uživatelem asistované anotace pro sémantickou anotaci webových zdrojů mikroformáty. Klíčovým ověřovaným principem je přístup, kdy data získaná díky uživatelově asistenci ...
  • Uživatelské preference v prostředí prodejních webů 

   Defence status: DEFENDED
   Peška, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Cílem práce je nejprve vyhledání dostupných informací o uživatelských preferencích, uživatelské zpětné vazbě a jejich získávání, zpracování, skladování atd. Ze získaných informací pak sestavit návrhy či doporučení pro ...
  • Využiti vizualizačních metod pro vyhledávání dokumentů podle uživatelových preferencí 

   Defence status: DEFENDED
   Jenček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Cílem této práce je prostudovat možnosti prezentace výsledků vyhledávání dokumentů dle uživatelem zadaných klíčových slov pomocí metody sociomapování. Zaměříme se jak na vyhledávání na webu pomocí několika vyhledávacích ...
  • Web page data figure finder 

   Defence status: DEFENDED
   Janata, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Tato práce se zabývá automatickým získávání sémantických dat z webových stránek. V rámci tohoto široké ho problému se zaměřuje na vyhledávání hodnot údajů v rámci stránky, která prezentuje nějakou entitu (například údaj ...
  • Zjišťování uživatelských preferencí pro internetový obchod 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Název práce: Zjišťování uživatelských preferencí pro internetový obchod Autor: Zdeněk Smrčka Katedra / Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (32-KSI) ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV