• Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI), direkt PCI, časy, letality 

   Defence status: DEFENDED
   Al Mawiri, Abdulwasya (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   SOUHRN Cílem studie bylo ukázat, do jaké míry přímý transport pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI) z terénu do katetrizační laboratoře ovlivňuje zkrácení času do provedení reperfúze pomocí ...
  • Akutní poškození ledvin indukované kontrastem u rizikových nemocných podstupujících invazívní vyšetření srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 21. 12. 2011
   Contrast-induced acute kidney injury in high risk patients undergoing invasive cardiac procedures Introduction: Acute renal function impairment associated with radiologic procedures, known as contrast-induced acute kidney ...
  • B-typ natriuretický peptid u chronické biventrikulární stimulace 

   Defence status: DEFENDED
   Hazuková, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 4. 2009
  • Klinické projevy infekční endokarditidy v závislosti na infekčním agens 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderník, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Úvod: I přes neustálé pokroky v konzervativní i chirurgické terapii infekční endokarditidy (IE) bývá tento syndrom doprovázen značnými komplikacemi a zůstává život ohrožující infekcí. Dle statistik Světové zdravotnické ...
  • Metabolická odezva na akutní koronární syndrom se zaměřením na tkáňový faktor, metaloproteinázy a solubilní ligady CD40 

   Defence status: DEFENDED
   Bis, Josef (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 21. 12. 2011
   Úvod: Příčinou akutního koronárního syndromu je ruptura nestabilního plátu, patogeneza je komplexní a předpokládá souběh řady mechanismů, a to složení plátu a nebo nerovnováhu trombotické aktivity krve. Cíle: Hlavním cílem ...
  • Morfologické změny plicního řečiště po plicní embolii 

   Defence status: DEFENDED
   Vavera, Zdeněk (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 26. 6. 2015
   Introduction: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a relatively common long-term complication of acute pulmonary embolism (PE) with severely negative impact on the patient's quality of life and prognosis. ...
  • Resistence na antiagregační léčbu v terapii onemocnění kardiovaskulárního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Summary: Introduction: Antiplatelet therapy is a cornerstone in the management of cardiovascular diseases. With regard to interindividual variability in platelet reactivity and recurrence of thrombotic events despite therapy ...
  • Srovnání českých a světových superpotravin 

   Defence status: DEFENDED
   Soldánová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   v angličtině k bakalářské práci na téma "Srovnání českých a zahraničních superpotravin" ,Lucie Soldánová, Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor Nutriční terapeut. This bachelor thesis focuses on the topic of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV