• Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova 

   Fernández Couceiro, Eduardo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V literárněhistorických pracích o české literatuře 16. století se často mluví o protikladu mezi latinským (šlechtickým, katolickým) a národním (měšťanským, utrakvistickým) humanismem. Představitelé těchto směrů jsou ...
  • Historie a vývoj české knihovědy a knihovědného bádání 

   Mach, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Práce se zabývá historií české knihovědy a knihovědného bádání. Sleduje vývoj oboru od humanistických začátků až po období první republiky. Dějiny naší bibliologie člení do několika etap, jenž navazují na společenské změny ...
  • Jaroslav Pospíšil - tiskař, nakladatel a knihkupec 

   Hautková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na zmapování profesní činnosti Jaroslava Pospíšila. Stručně představí rodinu Pospíšilů od Jana Hostivíta Pospíšila, který rodinnou firmu založil, až k Jaroslavovu nástupci Jaroslavovi ...
  • Knihovny a čtenářská recepce v období raného humanismu v Čechách 

   Neškudla, Bořek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Práce zkoumá knižní kulturu, knižní tvorbu a čtenářskou obec v českých zemích v období raného humanismu. Zabývá se předpoklady pro vznik a přijetí knihtisku v českých zemích. Ukazuje se, že souběžné působení mentality ...
  • Knižní kalendáře 19. století a možné způsoby jejich bibliografického popisu 

   Bosáková, Zdenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 11. 2011
   Knižní kalendáre prodelaly v 19. století zásadní zmeny, které mely za následek ustálení vnitrní struktury svazku a rozdelení titulu do nekolika skupin podle vnitrní charakteristiky. Povinnými soucástmi kalendáru byly ...
  • Norimberské štočky Erharda Schöna v Olomouci a Skalici (16.- 20. století) 

   Slavíková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The thesis is monitored a movement of woodblock printings of graphic Erhard Schön from Nuremberg to Morava. And then the movement to Prostějov, Olomouc and later to Skalice where they were used until the 19th century. These ...
  • Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury 

   Fernández Couceiro, Eduardo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Předkládaná disertační práce zkoumá proces pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury od zavedení knihtisku až po rok 1547. Kriticky se staví proti převažující interpretační linii, vedoucí od národního obrození ...
  • Přínos Tschammerovy knihovny v Těšíně pro retrospektivní národní bibliografii 

   Šícha, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The subject of my thesis is the bibliographic processing of the collection of old Czech prints published until 1800 preserved in the Tschammer Library in Cieszyn. The aim is a compilation of bibliographical inventory of ...
  • Zámecká knihovna Mladá Vožice 

   Bendová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   (česky) Předmětem diplomové práce je zpracování knižního fondu zámecké knihovny Mladá Vožice. Cílem je tento fond charakterizovat z hlediska provenience a obsahu. V úvodu je nastíněn současný stav knihovny. Následující ...
  • Život a dílo tiskaře a dřevořezáče Michaela Peterleho (zemř. 1588) 

   Tvrzníková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Diplomová práce o životě a díle tiskaře a dřevořezáče Michaela Peterleho st. je zaměřena především na jeho domnělou dřevořezáčskou činnost (činný v období 1562- 1588). Vychází z předpokladu, že ačkoliv Michael Peterle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV