Now showing items 1-20 of 86

  • Albert Schweitzer- inspirace pro pracovníky v pomáhajících profesích 

   Defence status: DEFENDED
   Langer, Marketa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Analýza kázání ThDr. Karla Farského s eklesiálními, sakramentálními a etickými motivy 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá homiletickou činností ThDr. Karla Farského, zakladatele Církve československé husitské. V ní podrobuji celkem 17 kázání Karla Farského kvalitativní analýze, přičemž se zaměřuji na eklesiální, ...
  • Anthroposofie v křesťanských souřadnicích Esoterní křesťanství Rudolfa Steinera 

   Defence status: DEFENDED
   Sušer, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The thesis tackles the issue of Rudolf Steiner's anthroposophic thought system in the context of Christianity and Christian theology. It is divided into four chapters and contains a dedicated methodological concept. The ...
  • Biblické texty dialogického personalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Plicková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Biblický pohled na utrpení na základě starozákonní knihy Jób a vybraných textů mezopotámské literatury. 

   Defence status: DEFENDED
   Fictumová, Regina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   In my bachelor's thesis, I focus on the Biblical view of suffering in the Old Testament book of Job and the reflected suffering of the pious in selected themes of the wisdom literature of ancient Mesopotamia. The Book of ...
  • Boží království v multidimenzionálním pochopení 

   Defence status: DEFENDED
   Očenášová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předmětem i cílem této práce je pochopení Božího království v multidimenzionálním modelu skutečnosti, který představil ve své knize "Glaube und Denken" (Víra a myšlení) Karl Heim. Východiskem této práce je radostná biblická ...
  • Christologie v díle Josefa Zvěřiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Libor (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   k diplomové práci ,,Christologie v díle Josefa Zvěřiny". Diplomová práce ,,Christologie v díle Josefa Zvěřiny" pojednává o dosud ne příliš zmapované části v díle Josefa Zvěřiny - christologii. Hledisko, ze kterého na tuto ...
  • Dialog teologie a přírodních věd v teologii Wolfharta Pannenberga 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Silvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce se zabývá vztahem teologie a přírodních věd v díle Wolfharta Pannenberga. Zabývá se důvody, které vedly ke sporu teologie a přírodních věd. Dále následuje Pannenbergův životopis, ve kterém jsou zmíněna jeho nejdůležitější ...
  • Ekoteologie a ekologická praxe v Církvi československé husitské 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděk, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   In my Thesis called Ecotheology and Ecological Practice in the Czechoslovak Hussite Church I tried to deal with both theoretical and practical issues regarding care for creation. First I mentioned terminology which is in ...
  • Emanuel Rádl a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Píša, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Diplomová práce "Emanuel Rádl a náboženství" pojednává o Rádlově pojetí filosofie náboženství. Autor se snaží přiblížit klíčové myšlenky Rádlovy filosofie. Na jeho přístupu k základním tématům filosofie, ukazuje Rádlovu ...
  • Eros Platónova dialogu Symposion v komparaci s teologickým chápáním lásky 

   Defence status: DEFENDED
   Petrescu, Armand (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Etická výchova v hodinách náboženství na vybraných církevních základních školách v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Javůrková, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Uvedená diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s aktuální podobou etické výchovy v hodinách náboženství v České republice. Je členěna do několika kapitol, z nichž každá je nositelem určité problematiky, kterou osvětluje. ...
  • Etický kontext klinické pastorační péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Ruth (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Etika Katolické církve ve světle dokumentu Bible a morálka 

   Defence status: DEFENDED
   Blahová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Eucharistie u raných křesťanů 

   Defence status: DEFENDED
   Volráb, Vladimír (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Ex 20,4 v teologii Církve československé husitské 

   Defence status: DEFENDED
   Franková, Johana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the interpretation of the 2nd commandment, known as "Thou shalt not make unto thee any graven image" (KJV), respectively Ex 20.4 in the concept of theology of the Czechoslovak Hussite Church, ...
  • Fenomén rodiny v dialogickém a trinitárním personalismu a jeho odraz v CČSH 

   Defence status: DEFENDED
   Brejtrová, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Identifikace romského etnika s církvemi 

   Defence status: DEFENDED
   Sivák, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Annotation: This bachelor's thesis "The identification of gypsy ethinicity with churches" speaks not only about history of gypsis, but speaks about their customs and tradicions too. The mail part of this thesis is about ...
  • Ježíš Kristus v teologii a životě Alberta Schweizera 

   Defence status: DEFENDED
   Karbusický, Vladimír Václav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
  • Josef Müller -naděje reformního katolicismu 

   Defence status: DEFENDED
   Mašát, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Práce "Josef Müller - naděje reformního katolicismu" pojednává o významné osobě německého katolického modernismu Josefu Müllerovi. Práce obsahuje podrobný pohled na Müllerovu osobu, na jeho život a dílo. Další kapitoly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV