Now showing items 1-15 of 15

  • The application of functional tests to measure DNA repair capacity in molecular epidemiological studies 

   Defence status: DEFENDED
   Slyšková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 12. 2012
   DNA repair is a vital process of a living organism. Inherited or acquired defects in DNA repair systems and cellular surveillance mechanisms are expected to be important, if not crucial factors in the development of human ...
  • Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupa, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Mezi základní procesy, které mohou ovlivnit míru chromozomálních aberací (CAs) v lymfocytech periferní krve (PBL), patří chybná segregace chromozomů v průběhu mitózy, nepřesná odpověď na poškození DNA a nadměrné zkracování ...
  • Chromozomální poškození a kapacita opravy DNA v periferních lymfocytech jako ukazatelé karcinogeneze. 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupa, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   V současné době je známo, že působení faktorů vnějšího i vnitřního prostředí buňky společně s genovými variantami modulují riziko rozvoje sporadických forem nádorů. Strukturní chromozomální aberace v periferních lymfocytech ...
  • Cirkulující mikroRNA u rektálního karcinomu 

   Defence status: DEFENDED
   Červená, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetí nejčastější rakovinou a jednou z nejčastějších příčin úmrtí spojených s nádorovým onemocněním. Časná detekce karcinomu, popřípadě i prekancerózních lézí, je klíčem ke snížení ...
  • Genetic profile of genes involved in cell cycle control and the risk of sporadic colorectal cancer in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 11. 2009
   The Czech Republic has one of the highest incidence rates of colorectal cancer (CRC) worldwide. The vast majority of the CRC cases arises sporadically, with susceptibility determined by genetic factors in interaction with ...
  • Genetic variability in sporadic colorectal cancer: Searching for novel risk, prognostic and predictive biomarkers. 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 2. 2020
   SOUHRN Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom, KRK) představuje celosvětově závažný zdravotní problém. I přes pokroky v diagnostice a v léčebných metodách zůstává prognóza onemocnění špatná. Pro zlepšení ...
  • Methylation profile in malignancy 

   Defence status: DEFENDED
   Stojčeva, Nina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Epigenetické změny reprezentují chemické modifikace DNA molekuly a histonových proteinů, které mohou ovlivňovat genovou expresi. Mezi ně patří i DNA metylace představující známý mechanismus umlčení tumor supresorových a ...
  • Molecular biomarkers related to DNA damage and repair: their role in carcinogenesis, patients' treatment and monitoring 

   Defence status: DEFENDED
   Vodenková, Soňa (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   Genome instability represents one of the leading forces driving the onset and development of cancer. It arises as a consequence of the combined effect of DNA damage and errors made by the DNA repair system. In many cancers, ...
  • Molecular characteristics of mismatch repair pathway in ovarian cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Burócziová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Udržování stability genomu a buněčné homeostázy je v lidském organismu zajišťováno mnohaúrovňovými a mnohačetnými enzymatickými ději. Buňky se musí každodenně vypořádat s řadou událostí, při kterých dochází k poškození ...
  • Molecular mechanisms involved in genotoxicity of industrially important monomers (styrene, 1,3-butadiene) 

   Defence status: DEFENDED
   Kuricová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   1 ABSTRACT The evaluation of individual health risk in workers occupationally exposed to industrial xenobiotics requires the use of a large number of parameters reflecting external exposure, internal exposure, biological ...
  • Mutagenní a antimutagenní účinky látek zevního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Langová, Martina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Cílem práce je testování antimutagenních účinků chemicky definovaných přírodních látek: diallylsulfid (DAS), kyselina ellagová (EA), resveratrol (RES) a fenetyl isothiokyanát (PEITC) na experimentálních modelech, které ...
  • Mutations in MLH1 gene and MSI status as molecular characteristics of sporadic colorectal cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Čaja, Fabián (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Kolorektální karcinom (CRC) je jedním z nejrozšířenějších maligních onemocnění v České republice. Obecně existují dvě molekulární dráhy vedoucí k CRC: první je dráha chromozomální nestability, druhá pak souvisí s poruchou ...
  • The Role of DNA Repair in the Onset and Therapy of Ovarian Cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Detekce poškození DNA a její oprava jsou důležité biologické systémy, které chrání genetickou informaci před změnami a přispívají tak k celkové stabilitě genomu. Jelikož je mnoho látek užívaných v boji proti rakovině ...
  • Stanovování metylací v promotorových oblastech genů řídících metabolismus 5 - fluorouracilu. 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Cytostatikum 5-fluorouracil (5-FU) se používá při léčbě řady nádorových onemocnění, zejména nádoru tlustého střeva a konečníku, pankreatu, prsu nebo vaječníků. 5-FU se v lidském organismu přeměňuje na aktivní metabolity, ...
  • Vztah mezi genetickými polymorfismy DNA reparačních genů a jejich expresí u zdravé populace (s výhledem na stanovení u onkologických pacientů). 

   Defence status: DEFENDED
   Hánová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   DNA damage response is a complex system responsible for protection of a cell against internal and external DNA damaging agents and in maintaining genome integrity. Many of genes participating in DNA damage response pathways ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV