• 7 návyků - akční výzkum na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ioannidis, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Název diplomové práce: ,,7 návyků - akční výzkum na 1. stupni ZŠ" Anotace: Téma diplomové práce je ,,7 návyků - akční výzkum na 1. stupni ZŠ". Text je rozdělen na dvě části. V první části objasňuje základní teoretickou ...
  • Agenda ředitele základní školy v přípravném týdnu 

   Defence status: DEFENDED
   Doubravský, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Závěrečná bakalářská práce se zabývá přípravným týdnem ve škole. Jedná se o velmi důležité období pro zahájení školního roku a následný chod školy. Práce je zaměřena na ředitele základních škol a jejich činnosti v přípravném ...
  • Akontabilita veřejné a soukromé základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   The bachelor's thesis deals with the school accountability. It explores accountability as a phenomenon that exists but it is not explicitly expressed and systematically integrated into the process of managerial control in ...
  • Architektura školy jako vyjádření pedagogického konceptu 

   Defence status: DEFENDED
   Chudá, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   What are the modern architectural trends in foreign and domestic learning enviroments? That is the main question of this thesis that is trying to merge both architectural and pedagogical points of view. Even though this ...
  • Charisma leaderů škol. Vícečetná případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Bicanová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Chyby ovlivňující úspěch managementu mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Závěrečná práce se zabývá identifikací častých chyb v managementu škol se zaměřením na prostředí mateřské školy. Porovnává poznatky získané v literatuře s osobní zkušeností vybraných ředitelů mateřských škol. Za cíl si ...
  • Dovednost spolupráce u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Schulmeisterová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá dovedností spolupráce dětí předškolního věku. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou fundamentální problémy dětí při spolupráci a jak je začít spolupráci učit. Práce je rozdělena na část teoretickou, ...
  • "Dvanáctiletí" - obsahová analýza studentských esejů 

   Defence status: DEFENDED
   Nechutná, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The topic of the diploma thesis is the professional vision of the students of teaching and their view on problems of adolescent children. Based on a literature review, we first define the concepts of pubescent and factors ...
  • Firemní mateřské školy (jako aktuální otázka vzdělávací politiky v České republice) 

   Defence status: DEFENDED
   Jabůrková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   This diploma thesis deals with current topic of lack of capacity of public nurseries and sketches possibilities of establishment of company nurseries as another way of preschools in the theoretical part. The diploma thesis ...
  • Formování klimatu školy jako odraz vnitřní reformy na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Střítezský, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
  • Funkčnost a kvalita školního vzdělávacího programu mateřské školy ve vazbě na evaluační nástroje 

   Defence status: DEFENDED
   Kuběnová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   NÁZEV: Funkčnost a kvalita školního vzdělávacího programu mateřské školy ve vazbě na evaluační nástroje AUTOR: Michaela Kuběnová KATEDRA (ÚSTAV): Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jan Voda, Ph.D. ABSTRAKT: ...
  • Harmonizace osobního a pracovního života ve školství 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců škol. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je dané téma zpracované po teoretické stránce a zabývá se významem slaďování ...
  • Hodnocení učitelem jako manažerská činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Hodnocení je nedílnou součástí každé lidské činnosti a každý kvalitní pedagog ví, že se bez hodnotících aktivit ve své práci neobejde. Proto se hodnocení učitelem stává nezbytnou, smysluplnou a samozřejmou součástí ...
  • Hodnocení učitelem jako manažerská činnost 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Hodnocení je nedílnou součástí každé lidské činnosti a každý kvalitní pedagog ví, že se bez hodnotících aktivit ve své práci neobejde. Proto se hodnocení učitelem stává nezbytnou, smysluplnou a samozřejmou součástí ...
  • Hospitační činnost na malotřídních školách ve srovnání se školami plně organizovanými 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníková, Miluše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 1. 2014
  • "I ve mně je lídr" - implementace sebeřízení do ŠVP mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Rumpíková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • Implementace augustiniánské pedagogiky do českého vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
  • Inovační potenciál soukromých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Ortová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Diplomová práce se zabývá inovačním potenciálem soukromých základních škol v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se autorka věnuje současnému systému školství s důrazem ...
  • Integrace starých lidí do školního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Mleziva, Jan-Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Bakalářská práce objasňuje potřebu vzájemného setkávání starých a mladých lidí a současně se zabývá tím, zda je k tomuto setkávání vhodným prostředím škola. Aby bylo poukázáno na závažnost celé problematiky, je nastíněna ...
  • Internetové prezentace mateřských škol jako efektivní nástroj pro sdílení vize školy 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   3 Název: Internetové prezentace mateřských škol jako efektivní nástroj pro sdílení vize školy Autor: Alena Volfová Katedra: Centrum školského managementu Vedoucí práce: PhDr. Jan Voda, Ph.D. Abstrakt Závěrečná práce se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV