• Analýza hospodářských poměrů ve vybraných obcích na základě katastrů mezi lety 1654-1850 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
  • Chomutov v době Jiřího Popela z Lobkovic (1588-1594) 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Česká portrétní medaile minulosti a současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Seidlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá českými portrétními medailemi v minulosti a současnosti. Cílem bylo zmapovat českou medailérskou portrétovou tvorbu od vzniku v době renesance až po současnost. Na začátku je práce zaměřena ...
  • Ďábel v Praze - pražské legendy na televizní obrazovce 

   Defence status: DEFENDED
   Churá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   The bachelor's thesis focuses on elaboration of Devil in Prague series, made in 1996 in production of Czech Television. The aim is to study extent of synthesis of legends and facts in series, the source of information's ...
  • Formování národní identity v multinacionálním prostředí: paříští imigranti v letech 1848-1900 

   Defence status: DEFENDED
   Olšáková, Doubravka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Disertační práce se zabývá problémem formování národní identity jedince v multikulturním prostředí pařížských imigrantů v letech 1848-1900. Základem práce je analýza dochovaného fondu Archives de Paris, Registres des ...
  • Historický mýtus v díle Julia Zeyera 

   Defence status: DEFENDED
   Křišťanová, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Historical myth in Julius Zeyer's Work PhDr. Dita Křišťanová ABSTRACT: Ph.D. thesis Historical myth in Julius Zeyer's Work is the result of my long standing interest in the writer's personality, in the period of the second ...
  • Historický vývoj muzea ve Velkém Meziříčí do roku 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Košábková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Historie krajkářství v Českých zemích na pozadí vývoje krajkářství ve světě a historie města Vamberka 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Folkmanová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Historie krajkářství v Českých zemích na pozadí vývoje krajkářství ve světě a historie města Vamberka 

   Defence status: DEFENDED
   Folkmanová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
  • Hraběcí rodina Wilczků na Ostravsku od roku 1714 

   Defence status: DEFENDED
   Barvíková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Resumé Rodina Wilczeků se od 17. století řadila mezi nejvýznamnější šlechtické rody Těšínského a Opavského knížectví. Tento slezský rod přišel na území Těšínska již ve 14. století. Během dalších desetiletí se postupným ...
  • Jan Nepomucký patron smíření 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The starting point in examining the involvement of Christians among displaced Germans after The Second World War in the process of post-war reconciliation and establishing cooperation between war-divided peoples of Bohemia ...
  • Josefína Kablíková, vrchlabská osobnost 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Limberská, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 1. 2015
   Ve své diplomové práci jsem se chtěla zabývat tématem blízkým mému regionu. Z několika důvodů jsem se rozhodla pro osobnost Josefiny Kablíkové, moderní ženy 19. století. Josefina byla na svou dobu velmi emancipovaná, i ...
  • "Kamenný strážce slavné minulosti" Proměny vnímání hradu Karlštejna Čechy a Němci v Čechách v 19. a na počátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Venclík, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   In the thesis I have tried to capture the shifts in the perception of the Karlštejn Castle in the historical memory of the Czech and German society in a wider political-cultural context. The Czech nationalists saw the ...
  • Karl Krattner (1862-1926). Příspěvky k životu a dílu česko-německého umělce 

   Defence status: DEFENDED
   Petráňová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Tato práce se zabývá Karl Krattnerem, který patřil mezI nejvýraznější osobnosti českoněmeckého kulturního života na přelomu 19. a 20. století. Byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze a stal se významným ...
  • Korespondence Karla Staršího ze Žerotína se zaměřením na frankofonní dopisovatele 

   Defence status: DEFENDED
   Drlíková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   " Psaní nic jiného není nežli vynesení řeči, která se v hlavě a v mysli formuje...........Nebo nezáleží na tom, aby kdo uměl žváti, než více na tom, aby skrze svou řeč dal sebe jiným poznávati, nebo z mluvení soudí se o ...
  • Korespondence Karla Staršího ze Žerotína se zaměřením na frankofonní dopisovatele 

   Defence status: DEFENDED
   Drlíková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Předkládaná práce je členěna do šesti základních kapitol, zpracovávajících korespondenci podle jednotlivých životních období, jimiž Karel starší ze Žerotína prošel, a na základě korespondentů, se kterými si Žerotín nejčastěji ...
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích u Plzně 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavá, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
  • Obraz habsburské monarchie očima Velké Británie 

   Defence status: DEFENDED
   Zázvorková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   V tématu své práce bych se chtěla věnovat srovnání přístupu k nazírání na dějiny Habsurské monarchie. Budu porovnávat přístup českých a anglických historiků a jejich pohledy na naše dějiny či dějiny Habsburské monarchie. ...
  • Obraz třicetileté války v československém a českém hraném a televizním filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Práce Obraz třicetileté války v československém a českém hraném a televizním filmu se věnuje vybraným českým a československým filmovým snímkům, které se týkají třicetileté války, stylu zpodobnění historických událostí a ...
  • Pamětní kniha slanečkářů na Novém Městě pražském 

   Defence status: DEFENDED
   Barabášová, Magda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Diplomová práce se věnuje památníku pražského nýdrláku, který vznikal hlavně v 17. století na Novém Městě pražském. Zápisy v něm zanechávali zejména kupci, kteří za obchodem přicestovali do Prahy. Většina z nich se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV