Now showing items 1-20 of 82

  • Aktuální programy rozvoje informační gramotnosti u nás a v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Vacata, Libor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tématem práce je charakteristika současných postupů a trendů v tvorbě a aplikování různých programů informační gramotnosti do celého vzdělávacího procesu. Cílem práce je snaha o zmapování možností aplikování informační ...
  • Aktuální stav informačních služeb v oblasti divadelní kultury a jejich vliv na public relations 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   With the aid of a "case study" research design, this thesis analyses the typology of informational services, whose prudent application can influence relations of institutions existing within the drama industry with the ...
  • Aktuální stav rozvoje českého e-governmentu 

   Defence status: DEFENDED
   Holeček, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou implementace základních registrů veřejné správy v českém prostředí. Cílem práce je především analýza dosavadního vývoje tohoto vládního projektu a příčin jeho vzniku v rámci celkového ...
  • Americké a české pojetí informační politiky - analýza a srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   The purpose of the thesis is a comparison of the US information policy and information policy of the Czech Republic and its specific features after 1989. It defines key aspects, which they form the character of information ...
  • Analýza vývoje databázového centra Dialog v kontextu světového informačního průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Horváth, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 4. 2008
   Rigorózní práce se zabývá profilem databázového centra Dialog, vývojem jeho služeb a produktů včetně aspektů cenové politiky. Zvláštní pozornost je věnována zakladateli tohoto centra - Rogeru Summitovi. První část práce ...
  • Aplikace standardu ISVS 012/01.02 pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě na webech 

   Defence status: DEFENDED
   Koscelníková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Předmětem práce je přiblížit problematiku dostupnosti informací pro občany ČR na internetových stránkách krajských a městských úřadů. Práce se zabývá historickým vývojem od svobody slova až po svobodný přístup k informacím, ...
  • Aplikace zákona č. 106/1999 Sb. resp. Standardu ISVS 012/01.02 na webech 

   Defence status: DEFENDED
   Zálom, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tématem diplomové práce je legislativa týkající se svobodného přístupu k informacím, tedy Zákona 106/1999 Sb. a poskytování povinných informací na webech veřejné správy. Diplomová práce popisuje jednotlivé právní normy, ...
  • Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém 

   Defence status: DEFENDED
   Sochorová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je analýza Archivu Národního divadla v Praze jako informačního systému. Práce popisuje archiv komplexně, od jeho historie až po současnou podobu, charakterizuje proces digitalizace a archivní internetové ...
  • Česká republika v procesu transformace. Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 2. 2008
   The text is focused on issues connected with the raise of the information society and its development; challenges for the library services envisaging these new developments are discussed. Starting with an impugment on the ...
  • Československá informační politika v 70. a 80. letech 20. století - projekt ÚTZ a vývoj jeho realizace 

   Defence status: DEFENDED
   Císařová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   This work disserts upon information policy in Czechoslovakia in the 70`s and 80`s the 20th century. It concerns with program of national information policy for scientific and technical development P18 and P13 and its partial ...
  • Daniel Bell a jeho přínos pro moderní informační politiku 

   Defence status: DEFENDED
   Hospodka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Diplomová práce se zabývá životem a dílem Daniela Bella, z díla pak speciálně jeho konceptem postindustriální společnosti. Dále jsou v práci popsány koncepty společnosti informační a znalostní, jejichž vývoj byl Bellovým ...
  • Digitální knihovny s volným přístupem v oblasti vědy a výzkumu a identifikace a metadatový popis jejich objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Bratková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 7. 2009
   Thesis is devoted to the analysis of open accessible digital libraries in science and research and, at practical level, thesis puts Czech national metadata sets prepared within research and ETD digital libraries development ...
  • Digitální propast z aspektu gender 

   Defence status: DEFENDED
   Hornová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Diplomová práce zpracovává problematiku digitální propasti z aspektu genderu. Definuje možnosti žen a mužů v přístupu a ve využívání informačních a komunikačních technologií v globalizovaném světě. Hlavní částí je podrobná ...
  • E-government a elektronická demokracie v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelka, Vladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Tématem práce je komplexní popis významu elektronické veřejné správy a elektronické demokracie v současné informační společnosti. K této problematice je v práci přistupováno především z hlediska ústřední státní správy. ...
  • E-Government v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Beyerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 4. 2011
   The thesis deals with issues of information society and eGovernment in the Czech Republic. The term eGovernment and its characteristics are defined in the first chapter, which also describes its initial development in the ...
  • Elektronické volby na příkladu Švýcarska 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   v anglickém jazyce není součástí práce. Místo něj obsahuje práce abstrakt v německém jazyce. ¨Die Arbeit analysiert die Vorteile und die Nachteile der elektronischen Wahlen. Als elektronische Wahlen werden jene Wahlen ...
  • Evropská informační společnost na počátku třetího tisíciletí 

   Defence status: DEFENDED
   Černíková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Cílem práce je vytvoření uceleného přehledu o evropské informační společnosti, o aktivitách Evropské unie týkajících se budování evropské informační společnosti a o oblastech, jež jsou těmito aktivitami ovlivněny. V počátku ...
  • Historie, současnost a budoucnost výměnných formátů bibliografických dat 

   Defence status: DEFENDED
   Rösslerová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 2. 2017
   This dissertation focuses on the data exchange bibliographic formats that have been used in the libraries since the 1960s. There have not been many changes over the decades although librarians have been calling for them. ...
  • Informační ekonomika: vývoj a aktuální problémy z hlediska informační vědy 

   Defence status: DEFENDED
   Očko, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Globální ekonomické prostředí počátku 21. století je výrazně formováno novými formami komunikace: rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT), respektive internetu. Role a hodnota (včasné a relevantní) ...
  • Informační okruh zpravodajských agentur z hlediska oboru Informačních studií 

   Defence status: DEFENDED
   Poubová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   (in English): Diploma thesis "Information range of intelligence agencies in terms of Information Studies" deals about work with information in intelligence agencies. It describes and evaluates application of field of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV