Now showing items 1-20 of 22

  • Buněčné a molekulární mechanizmy aktivace teplotně citlivých TRP iontových kanálů 

   Defence status: DEFENDED
   Máčiková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   The transient receptor potential (TRP) are cation channels mostly permeable to both monovalent and divalent cations. ThermoTRP is a specific group of directly thermally activated TRP channels. The vanilloid transient ...
  • Buněčné a molekulární mechanizmy regulace TRPC5 receptoru 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 08. 09. 2025
   Ptáková, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The TRPC5 ion channel is a molecular cold detector involved in the development of neuro- pathic and inflammatory pain in the peripheral nervous system. Its possible involvement in the mechanisms of the development of cold ...
  • Buněčné mechanizmy regulace kanálu TRPA1 

   Defence status: DEFENDED
   Barvíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   TRPA1 je teplotně citlivý iontový kanál z ankyrinové podrodiny Tranzientních Receptorových Potenciálových (TRP) receptorů. Tyto proteiny hrají významnou roli v převodu širokého spektra vnějších a vnitřních signálů. Kanál ...
  • Functional and structural study of thermally activated TRP ion channels: The role evolutionarily conserved motifs in the TRPA1 modulation 

   Defence status: DEFENDED
   Kádková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Ankyrin receptor TRPA1 is an ion channel widely expressed on primary afferent sensory neurons, where it acts as a polymodal sensor of nociceptive stimuli. Apart from pungent chemicals (e. g. isothiocyanates, cinnamaldehyde ...
  • Funkční úloha cytoplazmatických konců ankyrinového receptoru TRPA1 

   Defence status: DEFENDED
   Vašková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Receptor TRPA1 je převážně exprimován na primárních aferentních senzorických neuronech, kde může být aktivován širokým spektrem štiplavých a reaktivních sloučenin, jakými jsou například allyl isothiokyanát nebo cinnamaldehyd. ...
  • Mechanisms of Activation and Modulation of Ion Channels Specific for Nociceptive Neurones 

   Defence status: DEFENDED
   Touška, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Lidský organizmus detekuje potencionální škodlivé podněty z okolí pomocí specializovaných volných nervových zakončení v kůži, nociceptorů. Buněčné membrány těchto neuronů jsou vybaveny iontovými kanály, molekulárními ...
  • Mechanizmy aktivace a modulace TRPV1 receptoru: vztah struktury a funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Touška, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Vanilloid Receptor Subtype 1 - TRPV1 - is an important member of the TRP ion channel family. The physiological role of this ion channel is to integrate the nociceptive signals from the peripheral nervous system. TRPV1 ...
  • Mechanizmy aktivace a modulace vaniloidních TRP receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Boukalová, Štěpána (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 2. 2014
   Štěpána Boukalová Mechanisms of activation and modulation of vanilloid TRP channels TRPV1 and TRPV3 are thermosensitive ion channels from the vanilloid subfamily of TRP receptors. TRPV1, which is primarily expressed in ...
  • Mechanizmy aktivace iontových kanálů na primárních aferentních senzorických neuronech 

   Defence status: DEFENDED
   Touška, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Modulační mechanizmy nociceptivních TRP kanálů 

   Defence status: DEFENDED
   Maršáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 3. 2013
   Detekce bolestivých podnětů na periferii a jejich transdukce do CNS je zprostředkována některými zástupci teplotně citlivých transient receptor potential (TRP) kanálů, kteří se exprimují na volných zakončeních primárních ...
  • Molecular mechanisms of polymodal regulation of TRPA1 receptor 

   Defence status: DEFENDED
   Sinica, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   The TRPA1 channel is a universal, nociception-mediating cellular sensor activated by various environmental irritants, potentially harmful physical modalities and endogenous mediators of pathophysiological processes. The ...
  • Molekulární mechanizmy aktivace a modulace TRPV3 receptoru 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojka, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   TRPV3 receptor je teplotně citlivý iontový kanál patřící do rodiny TRP (transient receptor potential) vaniloidních receptorů. Tento kanál je exprimován v keratinocytech kůže, kde se společně s receptorem pro epidermální ...
  • The role of charged residues in the activation and modulation of the TRPA1 ion channel 

   Defence status: DEFENDED
   Zímová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Důležitým receptorem pro detekci bolestivých podnětů je iontový kanál TRPA1 exprimovaný na periferních zakončeních nociceptivních neuronů, kde slouží k převodu fyzikálních a chemických signálů z okolí na signalizaci nervové ...
  • Struktura funkce vaniloidního receptoru TRPV1 

   Defence status: DEFENDED
   Sušánková, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 12. 2006
   ZAVER S využitím elektrofyziologické techniky "patch clamp" jsme zjistili, že redukční a oxidační látky senzitizují aktivaci teplem u vaniloidního receptoru. Pomocí cílené mutageneze jsme určili cystein 621, který se ...
  • Teplotně aktivované TRP iontové kanély v nociceptivních neuronech 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojka, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Transdukční iontové kanály zajišťují převod vnějších podnětů různých modalit na elektrickou aktivitu senzorických neuronů. Prostřednictvím těchto specializovaných proteinů je organizmus informován o aktuálním stavu okolního ...
  • TRP receptory jako transdukční molekuly nociceptivních podnětů 

   Defence status: DEFENDED
   Boukalová, Štěpána (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Úloha konzervovaných aminokyselinových zbytků v S4/S4-S5 oblasti vaniloidních TRP receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Boukalová, Štěpána (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   The vanilloid transient receptor potential channel TRPV1 is a tetrameric six-transmembrane segment (S1-S6) channel that can be synergistically activated by various proalgesic agents such as capsaicin, protons, heat or ...
  • Úloha reaktivních cysteinů v aktivaci lidského TRPA1 iontového kanálu 

   Defence status: DEFENDED
   Synytsya, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   TRPA1 je teplotně citlivý iontový kanál patřící do rodiny TRP (transient receptor potential) receptorů. V primárních senzorických neuronech představuje TRPA1 klíčovou molekulu v transdukční dráze bolestivých podnětů, kde ...
  • Vaniloidní receptor TRPV1 v mechanizmech akutní bolesti 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Karolina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
   Jedním z významných objevů, jež v posledním desetiletí ovlivnily nové směry výzkumu mechanizmů nocicepce a bolesti, byla molekulární identifikace vaniloidního receptoru TRPV1. Tento membránový protein je převážně exprimován ...
  • Vliv nových derivátů chinazolinu na signální dráhy muskarinových receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 12. 07. 2024
   Nelic, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Podtypy muskarinových receptorů M2 a M3 se podílí na přenosu signálu při kontrakci hladkého svalstva v dýchacích cestách a plicích. Nadměrná aktivace muskarinových receptorů je spojována se závažnými onemocněními jako je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV