• Analýza epidemií alimentárních infekcí hlášených ve Středočeském kraji v letech 1994 - 2015 

   Zejmanová, Zlatuše (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
  • Aplikace marketingového mixu na příkladu firmy Optik Otava 

   Otavová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem mojí bakalářské práce je sestavit marketingový mix pro prodej luxusních brýlových obrub. Vytvoření marketingového mixu je součástí většího celku, marketingového strategického plánování ve firmě Optik Otava, která ...
  • Cenové strategie firmy 

   Brotánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Tato práce se zabývá cenovými strategiemi firem. Rozebírá různé postupy, metody a faktory, které rozhodování firmy při tvorbě ceny ovlivňují. Předmětem práce je snaha zjistit, zda přes rozmanitost cenových strategií, ...
  • Ekonomika domácností 

   Vaněčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   (česky) Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu příjmů a výdajů zaměstnaneckých domácností v letech 2001-2011. Po vymezení pojmu ,,domácnost" se zabývá jejími příjmy, které rozděluje z hlediska původu a pojednává o nerovnosti ...
  • Finanční řízení projektů Evropského sociálního fondu (ESF) 

   Řepková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 10. 2006
   Čerpání evropských prostředků je v současné době často skloňovaným tématem veřejného života, politických debat i každodenní reality hospodářských subjektů. Vzhledem k blížícímu se konci stávajícího programovacího období ...
  • Franchising jako moderní forma zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem 

   Teplý, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 2. 2006
   V úvodní kapitole se zabývám konkurencí, jejím obecným pojetím a funkcí. V ekonomickém pojetí konkurence zmiňuji názory "klasiků" ekonomie Adama Smithe a Karla Marxe na konkurenci, kteří ji pojímají jako "střet ...
  • Francouzská hospodářská politika v 90. letech 20. století 

   Bednářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 10. 2006
   Francie je odjakživa jednou ze zemí, která ovlivňuje veškeré dění v Evropě, ať už v oblasti kultury, tak také v oblasti ekonomiky. Po celá staletí je považována za kulturní kolébku Evropy. Většina historických událostí se ...
  • Inovační schopnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků 

   Nováková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Práce se zabývá postavením malých a středních podniků v České republice, možnostmi jejich rozvoje za pomoci inovací, využitím dotací a sdružováním do klastrů. První část se věnuje konkurenční výhodě, vymezení pojmu inovace, ...
  • Investice do rozvoje lidského kapitálu 

   Tolarová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je lidský kapitál, možnosti investování do jeho rozvoje a následné využití v praxi. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část definuje samotný lidský kapitál, investice do lidského ...
  • Komunikační strategie podniku 

   Doxanská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Komunikační strategie podniku Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je komunikační strategie firmy SIKO KOUPELNY a. s. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. První část je věnována teorii týkající ...
  • Marketing a reklama v zábavním průmyslu 

   Svoboda, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Tato bakalářské práce se zaměřuje na marketing a reklamu v zábavním průmyslu. V teoretické části tato práce nejprve nastiňuje základní poznatky marketingu a následně se věnuje teorii reklamy. V analytické části pak tato ...
  • Marketing a reklama v zábavním průmyslu 

   Svoboda, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářské práce se zaměřuje na marketing a reklamu v zábavním průmyslu. V teoretické části tato práce nejprve vymezuje zábavní průmysl a následně analyzuje základní poznatky marketingu s důrazem na reklamu. V analytické ...
  • Marketing neziskových organizací se zaměřením na marketingovou komunikaci Nadace Naše dítě 

   Švandová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce "Marketing neziskových organizací se zaměřením na marketingovou komunikaci Nadace Naše dítě" se soustředí na relativně mladou problematiku užití marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, jež se ...
  • Marketingová komunikace podniku 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Předmětem této bakalářské práce je marketingová komunikace podniku. Práce nahlíží na tuto problematiku jako na sociální jev, jako na formu kontaktů se zákazníky. Předpokladem úspěšné marketingové komunikace není jen znalost ...
  • Marketingová studie v oblasti tvrdého alkoholu - Absolut vodka 

   Jelínková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Trh s tvrdým alkoholem je z hlediska marketingu víceméně neměnný. Všechny značky si zakládají na tradici (tzn. od kterého roku jsou produkovány), zemi původu a kvalitě (tzn. počtu destilací). Na tento fakt mě upozornil můj ...
  • Rozvoj a výnosnost investic do lidského kapitálu 

   Vašková, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Práce se zabývá teorií a investicemi do lidského kapitálu. Jednou z možných cest, jak zvýšit lidský kapitál, jsou investice do vzdělání. Práce objasňuje, proč je v dnešní době vzdělání tak důležitým aspektem ve vývoji ...
  • Slevové servery jako nový marketingový nástroj v internetovém prostředí 

   Staňková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato bakalářská práce pojednává o novém fenoménu slevových serverů v České republice. Práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola je zaměřena na internetový prostor, do kterého začaly v roce 2010 pronikat první ...
  • Technologická nezaměstnanost 

   Miňovský, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   (česky) Povede robotizace k nezaměstnanosti? Jaké budou celospolečenské dopady automatizace? Ovlivní to ekonomiku? A jaký je celkový makroekonomický a mikroekonomický kontext takových událostí? Tyto a mnohé další otázky ...
  • Technologická nezaměstnanost 

   Miňovský, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Povede robotizace k nezaměstnanosti? Jaké budou celospolečenské dopady automatizace? Ovlivní to ekonomiku? A jaký je celkový makroekonomický a mikroekonomický kontext takových událostí? Tyto a mnohé další otázky si klade ...
  • Trh bydlení a riziko bezdomovství v České republice 

   Mikeszová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Martina Mikeszová : DISERTAČNÍ PRÁCE - TRH BYDLENÍ A RIZIKO BEZDOMOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. ABSTRAKT Disertační práce se zabývá tématem ztráty dlouhodobého bydlení a problematikou nedostupnosti bydlení v České republice. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV