• Adherence k farmakologické léčbě idiopatických střevních zánětů 

   Červený, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 25. 5. 2008
   Cíl práce Cílem této práce byla analýza adherence k farmakoterapii idiopatických strevních zánetu v populaci pacientu v Ceské republice a analýza množství a charakteru potenciálních lékových interakcí v medikacích techto ...
  • Adherence k léčbě osteoporózy 

   Vytřísalová, Magda (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 10. 3. 2010
   Souhrn Rešeršní část Úvod: Osteoporóza (OP) je významnou civilizační chorobou, jejíž incidence neustále stoupá. Jedná se o systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované sníženým množstvím kostní hmoty a změnami ...
  • The analysis of eating habits of diabetics in the USA 

   Vaňkátová, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Dobrá compliance pacienta k léčebnému režimu je u diabeteu mellitus 2. typu (DM2) velmi důležitá. Neméně významnou roli hraje i správná životospráva a stravování pacientů, které pomáhají ke správnému managementu nemoci a ...
  • The analysis of eating habits of diabetics in the USA 

   Vaňkátová, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Dobrá compliance pacienta k léčebnému režimu je u diabeteu mellitus 2. typu (DM2) velmi důležitá. Neméně významnou roli hraje i správná životospráva a stravování pacientů, které pomáhají ke správnému managementu nemoci a ...
  • ANALYSIS OF PHARMACOTHERAPY AND DRUG RELATED PROBLEMS IN PATIENT WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN GREECE 

   Papadopoulos, Zisis (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Title: Analysis of pharmacotherapy and drug related problems in patients with arterial hypertension in Greece Analýza farmakoterapie a lékových problémů u nemocných s arteriální hypertenzí v Řecku Student: Zisis Papadopoulos ...
  • The analysis of pharmacotherapy by patients suffering with DM in Greece I 

   Kalaitzidis, Georgios (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Analýza farmakoterapie od pacientů s DM v Řecku I Autor: Georgios Kalaitzidis Školitel: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Úvod: Diabetes mellitus v rozvinutých zemích ...
  • Analysis of Pharmacotherapy by patients with diagnosis of arterial hypertension 

   Kontou, Vasiliki (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Souhrn Název: Analýza farmakoterapie u nemocných s diagnózou arteriální hypertenze Student: Vasiliki Kontou Školitel: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, farmaceutická ...
  • Analysis of Pharmacotherapy by patients with diagnosis of COPD 

   Kartali Kaouni, Marilena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Souhrn Název: Analýza farmakoterapie u nemocných s diagnózou CHOPN Student: Marilena Kartali-Kaouni Školitel: Prof. RNDr. Jiri Vlcek, CSc Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická ...
  • The analysis of pharmacotherapy in patient suffered with dyslipidemia in Greece I. 

   Mavrovouniotis, Konstantinos - Parmenion (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy The analysis of pharmacotherapy in patients suffering from hyperlipidemia (Diploma Thesis) Mentor of Diploma ...
  • Analysis of self-medication with antibiotics in Kosovo 

   Veseli, Ardita (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Název: Analýza samoléčení antibiotiky v Kosovu Student: Ardita Veseli školitel: Prof. PharmDr. Jiří Vlček, Ph.D. školitel specialista: Mgr. T. Belkina Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta, Karlova ...
  • Analysis of the Use of Antibiotics in the United Arab Emirates 

   Abasaeed Elhag, Abobakr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 19. 3. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Sociální a klinické farmacie Kandidát PharmDr. Abobakr Abasaeed Elhag Školitel prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce Analýza používání ...
  • Analýza ambulantní léčby dyslipidémií v letech 2002 - 2007 

   Lancmannová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   Analýza ambulantní léčby dyslipidémií v letech 2002 - 2007 Student: Lenka Lancmannová Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Školitel specialista: Mgr. Martin Doseděl Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická ...
  • Analýza expozice antibakteriálními léčivy u pacientů s transplantací periferních kmenových buněk 

   Dobrovolný, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA SOCIÁLNÍ A KLINICKÉ FARMACIE Abstrakt diplomové práce Lukáš Dobrovolný 2008 Analýza expozice antibakteriálními léčivy u pacientů s transplantací ...
  • Analýza farmakoterapie cukrovky v diabetologické poradně 

   Buriánková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   ANALÝZA FARMAKOTERAPIE CUKROVKY V DIABETOLOGICKÉ PORADNĚ Student: Buriánková L. Vedoucí diplomové práce: Vlček J. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, ...
  • Analýza farmakoterapie v domovech pro seniory 

   Šulcová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 1. 10. 2014
   ŠULCOVÁ, Hana: Analýza farmakoterapie v domovech pro seniory. [Rigorózní práce]/Hana Šulcová - Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie - prof. RNDr. Jiří ...
  • Analýza léčby pacientů se záchvatovým onemocněním dispenzarizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 

   Frýdlová, Dana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Analýza léčby pacientů se záchvatovým onemocněním dispenzarizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze Student: Frýdlová D. Vedoucí diplomové práce: Vlček J. Konzultant: Tlustá E. Katedra sociální a klinické farmacie, ...
  • Analýza lékových pochybení v preskripci identifikovaná farmaceutem při poskytování lékárenské péče 

   Kotalová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 26. 2. 2013
   ANALÝZA LÉKOVÝCH POCHYBENÍ V PRESKRIBCI IDENTIFIKOVÁNA FARMACEUTEM PŘI POSKYTOVÁNÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE Autor: Kotalová P.* Konzultant: Vlček J..** * Lékárna Repharm a.s., Ostrava, Česká republika, ** Katedra sociální a klinické ...
  • Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům 

   Močárková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 9. 5. 2013
   Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům Autor: Mgr. Zdeňka Močárková 1 Konzultant rigorózní práce: Prof. RNDr. Jiří Vlček, ...
  • Analýza lékových problémů na oddělení z pohledu farmaceuta 

   Dvořáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   práce v anglickém jazyce Title: Analysis of drug problems at hospital department from the pharmacist's point of view Introduction: Chronic kidney disease is a medical and economic problem. It affects 10-13 % of the population ...
  • Analýza liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácii u geriatrických pacientov 

   Očovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Kandidát: Zuzana Očovská1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: PharmDr. Martina Maříková2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociálnej a klinickej farmácie 2 Fakultná ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV