• Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Chylíková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření Dizertační práce se zaměřuje na oblast výzkumu chyb měření v datech ze sociálněvědních výběrových šetření. Chyby měření definuje v analyticko - teoretickém ...
  • Autoritárske hodnoty a volebné správanie na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Slyško, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Popri pravo-ľavej ekonomickej dimenzii zaraďovania politických strán a voličov sa uvažuje o dimenzii delenia okolo kultúrnych a hodnotových tém označovanej ako osa autoritarizmus - libertarianizmus, inokedy tiež konzervatizmus ...
  • Bytová situace mladých lidí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zykmundová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Bytová situace mladých lidí v České republice Abstrakt Předkládaná diplomová práce přispívá svým obsahem k diskuzi o sociální stratifikaci a nerovnostech ve společnosti. Cílem textu je posoudit bytovou situaci českých ...
  • Čím poslanci zelenají? Faktory ovlivňující politiku životního prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Skalík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová magisterská práce ČÍM POSLANCI ZELENAJÍ? Faktory ovlivňující politiku životního prostředí. Jan Skalík Abstrakt Poslanecká sněmovna je v novém tisíciletí oproti devadesátým letům výrazně méně nakloněná životnímu ...
  • Destigmatizace duševních onemocnění a psychohygieny v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Římková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   (in English): The diploma thesis is focused on the attitude of Czech society towards depressive disorders and practiced ways of psychohygiene. The aim was to verify changes in attitude over time and to identify specific ...
  • Diferenciace míst spotřeby z hlediska jejich estetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   (česky) Spotřební svoboda nabyla významu, který byl dříve připisován práci, a stala se tak prostředkem ustanovování a znovu potvrzování identity. Míra této svobody je určována na základě přístupu ke zdrojům, které mohou ...
  • Důvěra v politiku v ČR v souvislosti s percepcí sociální politiky státu 

   Defence status: DEFENDED
   Železná, Lada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá tématem důvěry v politiku z hlediska vztahu s percepcí sociální politiky občany ČR. Teoretická část pojednává definice, typy a koncepty důvěry v sociologii a následně se zaměřuje na systémovou ...
  • Dva pohledy na totéž město: porovnání metodologických přístupů sociologie města a sociální geografie 

   Defence status: DEFENDED
   Huráňová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato práce se zabývá porovnáním metodologických přístupů české sociologie města a sociální geografie. Cílem práce je zjistit, zda si sociologové udržují specifický a od jiných oborů odlišný pohled na urbánní problematiku. ...
  • Dynamika vztahu vybraných subjektů zdravotního systému: farmaceutický průmysl, lékaři a pacienti 

   Defence status: DEFENDED
   Matúšová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   1 Abstrakt: Diplomová práce sociologickou optikou mapuje mnohorozměrné vztahy farmaceutického průmyslu, lékařů a pacientů. Zaměřuje se na roli farmaceutického průmyslu v kontextu vztahů s dalšími dvěma aktéry systému ...
  • Ekvivalence měření nástroje SQWLI v čase 

   Defence status: DEFENDED
   Šeflová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   1 Abstrakt (česky) Práce se věnuje indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLI) a testování ekvivalence měření tohoto nástroje v čase. V teoretické části práce je představen pojem ekvivalence, od jeho vzniku, ...
  • Fitness centrum jako náplň volného času. Srovnávací výzkum mezi klienty v Praze a Frankfurtu nad Mohanem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Černá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Diplomová práce pojednává o sociálním fenoménu fitness a cvičení ve fitness centrech. Obsahuje deskriptivní a komparační výzkum návštěvníků fitness center v Praze a Frankfurtu nad Mohanem jako reprezentantů tohoto novodobého ...
  • Ideální zákaznická zkušenosti napříč generacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Frolíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá rozdíly ve vnímání zákaznické zkušenosti mezi generacemi X, Y a Z. Zaměřuje se na to, jak si zástupci generací představují ideální průběh zákaznické cesty a na to jak se jejich očekávání střetává ...
  • Jak uchazeči volí vysokou školu? Aplikace Conjoint analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Ehrlichová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   (česky) V této práci zkoumám preference humanitně orientovaných žáků 3. ročníků gymnázií při jejich volbě vysoké školy, na kterou si podají přihlášku. Teoretická část slouží jako shrnutí podkladů pro obsahovou analýzu ...
  • Korupce v postkomunistických evropských zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Chábová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 4. 2017
   Corruption is perceived as one of the most serious threats to the society and to the economy of the country as well. For these reasons, many social scientists have tried to discover and describe the root causes of corruption. ...
  • Kvalita pracovního života a kvalita života jako celku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Anikina, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jde ruku v ruce s kvalitou života a kvalitou pracovního života a úrovní spokojenosti s ními. Nedávný průzkum, který se uskutečnil v roce 2018 v České republice, se pokusil změřit ...
  • Kvalita pracovního života a kvalita života jako celku 

   Defence status: DEFENDED
   Anikina, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jde ruku v ruce s kvalitou života a kvalitou pracovního života a úrovní spokojenosti s ními. Nedávný průzkum, který se uskutečnil v roce 2018 v České republice, se pokusil změřit ...
  • Mediální obraz koronaviru během první vlny pandemie v ČR ve srovnání s obavami a s reálnou situací 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Cílem této práce bylo srovnání mediálního obrazu koronaviru v České republice během první vlny pandemie, obav ohledně koronaviru v témže období a reálné situace vyjádřené denním přírůstkem počtu nakažených. Výchozí koncepcí ...
  • Mediální reprezentace sociální nepřizpůsobivosti - kritická diskurzivní analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Malík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tématem diplomové práce je konceptualizace mediálního diskurzu společenské nepřizpůsobivosti na praktickém příkladu zpravodajství internetového portálu iDNES.cz. Analyzuji možné ideové zdroje a sociální faktory, které ...
  • Metody testování dotazníků a možnost zapojení výsledků MTMM studií 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Na proces evaluace otázek se dá pohlížet ze dvou úhlů. První se zabývá otázkami, jako je pochopení otázek a použitých pojmů, znění otázek, zátěž respondenta, problémy získání požadované informace z paměti, proces vytvoření ...
  • Mezinárodní srovnatelnost postojových škál sociálního kapitálu a politického odcizení v Evropském sociálním výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Anýžová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Petra A n ý ž o v á Disertační práce: Mezinárodní srovnatelnost postojových škál sociálního kapitálu a politického odcizení v Evropském sociálním výzkumu Abstrakt Práce se zabývá metodologickým zázemím komparativních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV