• Evoluce hostitelské specificity ptačí chřipky 

   Divín, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Avian influenza is a dangerous viral disease, which threats animals and people's health and nowadays evokes great concerns linked with pandemic threat. Veterinary procedures tries to limit spreading of infection by eradication ...
  • Evoluce imunitní odpovědi poháněná rostoucí virulencí patogena 

   Hančová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Koevoluce označuje společný evoluční vývoj dvou či více druhů organismů. Jako koevoluce je chápán i vztah hostitel-parazit, kdy se parazit stává hnacím motorem evoluce hostitele. Ve snaze minimalizovat negativní efekt ...
  • Evoluce molekulární interakce hostitele a parazita 

   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Vzájemný vývoj (koevoluce) hostitele a parazita je dlouhodobě předmětem zájmu biologického výzkumu, a to zejména z důvodu negativního vlivu parazitů na hostitele a potřebě člověka se tomuto negativnímu působení bránit. ...
  • Evoluční dynamika molekuly CD45 

   Dlugošová, Sylvie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   U mnoha skupin obratlovců je v současnosti stanovení zdravotního stavu a kondice na základě hematologických znaků odkázáno na technicky nedokonalou a poměrně nepřesnou mikroskopickou kvantifikaci krevních buněk. Řešením ...
  • Evoluční význam polymorfismu receptorů vrozené imunity 

   Bainová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Interakce hostitele s jeho parazity je důležitým zdrojem evolučních změn na obou stranách. Adaptační přizpůsobení na straně hostitele vzhledem k parazitům lze nalézt především v imunitním systému a obzvláště v jeho ...
  • Hematologická variabilita a její souvislost s gastroinstestinální mikrobiotou u papoušků (Psittaciformes) 

   Dlugošová, Sylvie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Thousands of parrots all over the world suffer from illnesses and medical complications that can result from interactions between their immune system and bacteria in their digestive tract. The aim of this master's thesis ...
  • Metodické aspekty měření buněčné imunity v evolučně ekologických studiích 

   Bainová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Mezidruhový polymorfismus imunitních genů u volně žijících zvířat 

   Těšický, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Mezidruhový polymorfismus (TSP) je popisován jako výskyt identických či podobných alel u příbuzných druhů. TSP nezahrnuje případy, kdy podobnost vznikla konvergencí, popisuje pouze situace, kdy byl sdílený polymorfismus ...
  • Polymorfismus heterodimerů TLR2/TLR1 a TLR2/TLR6 u inbredních linií myši domácí odvozených z přirozených populací 

   Bainová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Na rozdíl od klasických laboratorních inbredních linií myši domácí, které vykazují nepřirozenou genetickou variabilitu, linie odvozené z jedinců odchycených ve volné přírodě představují vhodný model pro evolučně imunologický ...
  • Příbuzenské vztahy a genový tok mezi plemeny kura domácího 

   Buchtová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Kur domácí patří mezi druhy domácích zvířat s ohromnou hospodářskou a ekonomickou hodnotou. Vzhledem k těmto hodnotám je větší důraz kladen na jeho vysokoprodukční linie, které se svou produkcí jen těžko dají srovnávat se ...
  • Trans-species polymorphism in selected innate immunity genes in tits (Paridae family) 

   Těšický, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Adaptation of host receptor system to optimal detection of infection-related structures is one of the key evolutionary challenges of immunity in host-pathogen interactions. Toll-like receptors (TLRs) are genetically variable ...
  • Variabilita alel MHC I a kožní prozánětlivá reaktivita u plemen kura domácího 

   Pojezdná, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Kur domácí (Gallus Gallus f. domestica) je ekonomicky důležitý modelový druh. Znalost imunitního systému tohoto druhu je tedy klíčová. Inbrední modelové linie Kura domácího, běžně používané ve výzkumu jsou dobrým modelem ...
  • Variabilita zdravotního stavu myší v rámci hybridní zóny Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus 

   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Hybridní zóna myši domácí je dlouhodobě sledovaným komplexem jedinců poddruhů Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus a jejich hybridů. Tato hybridní zóna je považována za tenzní zónu, která je udržována rovnováhou ...
  • Variability of the domestic chicken breeds in selected immunological traits of hen and egg 

   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   v českém jazyce Imunitní systém ptáků je komplexním systémem obranných mechanismů zamířených proti širokému spektru patogenních nákaz. Dle koevolučních modelů je variabilita v imunitním systému hostitele naprosto zásadním ...
  • Vliv parazitů na hematologické parametry u obratlovců 

   Vacková, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Vychýlení organismu z homeostázy se projevuje fyziologickým stresem a změnami imunologické aktivity, které vedou ke změnám ve složení krve. Vyšetřením krevního obrazu lze zjistit odchýlení od dlouhodobého optima - zdravotní ...
  • Vliv polymorfismu Toll-like receptoru 4 na kondici a ornamentaci u sýkory koňadry 

   Bainová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Koevoluce mezi hostiteli a jejich parazity patří k nejdůležitějším ekologickým vztahům, které směřují přírodní i pohlavní výběr. Na hostitele je vyvíjen soustavný selektivní tlak ze strany parazitů a naopak paraziti jsou ...
  • Vliv stárnutí na změny v hematologických a imunologických znacích u sýkory koňadry (Parus major) 

   Krajzingrová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   v III. Abstract (EN) According to the Disposable soma theory, senescence is mainly influenced by adaptive allocation of resources among the physical growth, reproduction and self-maintaining processes, which depend on ...
  • Využití hematologie v zoologických studiích 

   Poplová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Hematologické metody jsou rozšířenou součástí zoologického výzkumu. Bohužel, mnohé, především ekologicky zaměřené studie, trpí určitými metodologickými nedostatky a nepřesnou interpretací výsledků. To se týká především ...
  • Využití molekulárně genetických přístupů při hledání původu domestikovaných druhů zvířat 

   Buchtová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Domestikace zvířat byla jednou z hospodářsky nejvýznamnějších činností moderních lidí. Umožnila nejen určitá zvířata účinněji využívat, ale také je šlechtit (tedy zkvalitňovat jejich požadované vlastnosti) a pomocí různých ...
  • Změna exprese imunitních genů při vzniku zánětu u ptáků 

   Pojezdná, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Zánět je jedním z nejdůležitějších imunologických mechanismů chránících živočichy před chorobami. Ačkoliv jsou mechanismy zánětu dobře popsány u savců, o regulaci zánětu u ptáků je toho známo relativně velmi málo. Ve své ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV