• Adaptive evolution of Toll-like receptors in birds 

   Defence status: DEFENDED
   Velová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Adaptive evolution of Toll-like receptors in birds Hana Velová, PhD thesis 7 Abstrakt Toll-like receptory (TLR) patří mezi klíčové a evolučně staré součásti imunitního systému zvířat. Jakožto receptory vrozené imunity tvoří ...
  • Efekt těžkých kovů na fyziologický stav ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Těžké kovy patří mezi látky běžně se vyskytující na planetě Zemi, na jejíž povrch se již po miliony let dostávají běžnou přírodní cestou ze zemské kůry. S nástupem člověka a zejména průmyslové doby však vzrostly antropogenní ...
  • Evoluce hostitelské specificity ptačí chřipky 

   Defence status: DEFENDED
   Divín, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Ptačí chřipka je nebezpečné virové onemocnění, které ohrožuje zdraví zvířat i lidí a v současné době často vyvolává velké obavy související s hrozbou pandemie. Veterinární postupy v rámci limitace šíření infekce zahrnují ...
  • Evoluce imunitní odpovědi poháněná rostoucí virulencí patogena 

   Defence status: DEFENDED
   Hančová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Koevoluce označuje společný evoluční vývoj dvou či více druhů organismů. Jako koevoluce je chápán i vztah hostitel-parazit, kdy se parazit stává hnacím motorem evoluce hostitele. Ve snaze minimalizovat negativní efekt ...
  • Evoluce molekulární interakce hostitele a parazita 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Vzájemný vývoj (koevoluce) hostitele a parazita je dlouhodobě předmětem zájmu biologického výzkumu, a to zejména z důvodu negativního vlivu parazitů na hostitele a potřebě člověka se tomuto negativnímu působení bránit. ...
  • Evoluční dynamika molekuly CD45 

   Defence status: DEFENDED
   Dlugošová, Sylvie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   U mnoha skupin obratlovců je v současnosti stanovení zdravotního stavu a kondice na základě hematologických znaků odkázáno na technicky nedokonalou a poměrně nepřesnou mikroskopickou kvantifikaci krevních buněk. Řešením ...
  • Evoluční význam polymorfismu receptorů vrozené imunity 

   Defence status: DEFENDED
   Bainová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Interakce hostitele s jeho parazity je důležitým zdrojem evolučních změn na obou stranách. Adaptační přizpůsobení na straně hostitele vzhledem k parazitům lze nalézt především v imunitním systému a obzvláště v jeho ...
  • Hematologická variabilita a její souvislost s gastroinstestinální mikrobiotou u papoušků (Psittaciformes) 

   Defence status: DEFENDED
   Dlugošová, Sylvie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Tisíce papoušků po celém světě trpí nemocemi a dalšími zdravotními komplikacemi, které mohou mít základ v interakci mezi jejich imunitním systémem a bakteriemi v jejich trávicím traktu. Předkládaná diplomová práce si klade ...
  • Metodické aspekty měření buněčné imunity v evolučně ekologických studiích 

   Defence status: DEFENDED
   Bainová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Mezidruhový polymorfismus imunitních genů u volně žijících zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Těšický, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Mezidruhový polymorfismus (TSP) je popisován jako výskyt identických či podobných alel u příbuzných druhů. TSP nezahrnuje případy, kdy podobnost vznikla konvergencí, popisuje pouze situace, kdy byl sdílený polymorfismus ...
  • Polymorfismus heterodimerů TLR2/TLR1 a TLR2/TLR6 u inbredních linií myši domácí odvozených z přirozených populací 

   Defence status: DEFENDED
   Bainová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Na rozdíl od klasických laboratorních inbredních linií myši domácí, které vykazují nepřirozenou genetickou variabilitu, linie odvozené z jedinců odchycených ve volné přírodě představují vhodný model pro evolučně imunologický ...
  • Příbuzenské vztahy a genový tok mezi plemeny kura domácího 

   Defence status: DEFENDED
   Buchtová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Domestic chickens are domestic animals with tremendous economic value. Due to this value, high-production lines have more important role for humans than fancy breeds and rural populations. Production traits of these ...
  • Trans-species polymorphism in selected innate immunity genes in tits (Paridae family) 

   Defence status: DEFENDED
   Těšický, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Toll-like receptory jsou geneticky variabilní molekuly vrozené imunity obratlovců, které rozpoznávají tzv. struktury nebezpečí, např. struktury patogenů. Vyšetření genetické variability u TLRs může poodhalit obecné adaptace ...
  • Variabilita alel MHC I a kožní prozánětlivá reaktivita u plemen kura domácího 

   Defence status: DEFENDED
   Pojezdná, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Kur domácí (Gallus Gallus f. domestica) je ekonomicky důležitý modelový druh. Znalost imunitního systému tohoto druhu je tedy klíčová. Inbrední modelové linie Kura domácího, běžně používané ve výzkumu jsou dobrým modelem ...
  • Variabilita zdravotního stavu myší v rámci hybridní zóny Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Hybridní zóna myši domácí je dlouhodobě sledovaným komplexem jedinců poddruhů Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus a jejich hybridů. Tato hybridní zóna je považována za tenzní zónu, která je udržována rovnováhou ...
  • Variability of the domestic chicken breeds in selected immunological traits of hen and egg 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   v českém jazyce Imunitní systém ptáků je komplexním systémem obranných mechanismů zamířených proti širokému spektru patogenních nákaz. Dle koevolučních modelů je variabilita v imunitním systému hostitele naprosto zásadním ...
  • Vliv parazitů na hematologické parametry u obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Vychýlení organismu z homeostázy se projevuje fyziologickým stresem a změnami imunologické aktivity, které vedou ke změnám ve složení krve. Vyšetřením krevního obrazu lze zjistit odchýlení od dlouhodobého optima - zdravotní ...
  • Vliv polymorfismu Toll-like receptoru 4 na kondici a ornamentaci u sýkory koňadry 

   Defence status: DEFENDED
   Bainová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Koevoluce mezi hostiteli a jejich parazity patří k nejdůležitějším ekologickým vztahům, které směřují přírodní i pohlavní výběr. Na hostitele je vyvíjen soustavný selektivní tlak ze strany parazitů a naopak paraziti jsou ...
  • Vliv složení střevní mikrobioty na kondici u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   The aim of this thesis is to summarize present knowledge concerning the effects of gut microbiota composition on condition in birds. The effect of gut microbiota on various aspects of animal physiology is currently intensively ...
  • Vliv stárnutí na změny v hematologických a imunologických znacích u sýkory koňadry (Parus major) 

   Defence status: DEFENDED
   Krajzingrová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   v III. Abstract (EN) According to the Disposable soma theory, senescence is mainly influenced by adaptive allocation of resources among the physical growth, reproduction and self-maintaining processes, which depend on ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV