• Analýza sportovní přípravy běžce na 400 metrů 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráň, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název práce: Analýza sportovní přípravy běžce na 400 metrů Cíl práce: Cílem této práce je posoudit vývoj výkonnosti běžce na 400 m, zhodnotit sportovní trénink v průběhu tří let působení v centru vrcholového sportu MV a ...
  • Analýza sportovní přípravy běžce na 400m 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jiráň, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Název práce: Analýza sportovní přípravy běžce na 400m Cíl práce: Posoudit vývoj výkonnosti a zhodnotit tříletou přípravu atleta v běhu na 400m Metoda práce: K tvorbě bakalářské práce byla použita metoda pozorovací, deduktivní ...
  • Atletická gramotnost 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Název: Atletická gramotnost. Cíle: Cílem mé práce je porovnat úroveň atletické gramotnosti žáků 1. a 5. třídy základní školy, zjistit, zda žáci dokážou správně provádět základní atletické pohyby a lze je tedy nazvat atleticky ...
  • Atletická kondiční příprava složek integrovaného záchranného systému a armády ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavička, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Atletická kondiční příprava složek integrovaného záchranného systému a Armády ČR. Cíle: Popis vybraných složek Integrovaného záchranného systému a Armády ČR, zjištění jejich současného stavu atletické kondiční ...
  • Atletická minipřípravka 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Title: Athletics with smal children Aims: Detecting the problems of sport training of small children in athletics, control of the content of preparation and theory of sport training, linked to the age of 9-10 years and the ...
  • Atletická pohybová gramotnost žáků staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vitovský, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Atletická pohybová gramotnost žáků staršího školního věku Cíle: Cílem mé práce je porovnat úroveň atletické gramotnosti žáků základní školy 7. a 9. tříd. Zjistit, zda žáci provedou atletické pohyby správně a lze je ...
  • Atletická příprava dětí v mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Atletické dovednosti nejmladšího žactva 

   Defence status: DEFENDED
   Štvánová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 11. 5. 2016
   Název: Atletické dovednosti nejmladšího žactva Cíle: Popsat úroveň dovedností ve vybraných cvičení dětí navštěvujících atletickou přípravku, a srovnat tuto úroveň u dětí ve věku 5-6 let a 8-9 let. Zjistit, jestli děti ...
  • Atletické dovednosti žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Štvánová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 7. 5. 2019
   Title: Junger junior's Athletic skills Objectives: To describe the athletic skills of secondary sports school pupils (non athletes) and to compare them with the athletic skills of children who are members of an athletic ...
  • Atletický kroužek 

   Defence status: DEFENDED
   Hmirová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   ATLETICKÝ KROUŽEK Cíle práce: Cílem diplomové práce je provést deskripci mé práce s atletickým kroužkem. Jak kroužek organizuji, jaká je náplň a obsah kroužku a jaké jsou reakce dětí. Metody: Při zpracovávání diplomové ...
  • Atletický trénink. Vlastní výkonnostní vývoj a trénink. 

   Defence status: DEFENDED
   Broda, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Atletický trénink. Vlastní výkonnostní vývoj a trénink. Cíle: Hlavním cílem této práce byla analýza výkonnostního vývoje a tréninku Michala Brody v průběhu jeho dosavadní atletické kariéry s důrazem na vývoj tréninku od ...
  • Atletika na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   NÁZEV PRÁCE Atletika na základní škole. CÍLE PRÁCE Cílem diplomové práce je srovnání čtyřleté úrovně výkonnosti ve zvolených atletických disciplínách chlapců druhého stupně dvou základních škol, z nichž v jedné jsou třídy ...
  • Atletika ve školní tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   Název: Atletika ve školní tělesné výchově Cíle: Cílem práce bylo zjištění úrovně základní pohybové výkonnosti dětí staršího školního věku v roce 2013. Provedla jsem srovnání se členy sportovních středisek Českého atletického ...
  • Atletika žactva 

   Defence status: DEFENDED
   Dubský, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Atletika žactva Cíl práce Bakalářská práce se zabývá problematikou tréninku ve vybraných disciplínách mladšího a staršího žactva v atletice. Dále pak rozborem technik v jednotlivých disciplínách. Cílem práce bylo zjistit ...
  • Atletka v základní a specializované etapě tréninku 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 31. 8. 2020
   Athlete in basic and special period of training Objectives: The aim of subject bachelor thesis is try to find the starting point of future vocational career, based on the selfreflexion of author's life story. The starting ...
  • Běžecká lokomoce v běžném a vodním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Čuda, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   BĚŽECKÁ LOKOMOCE V BĚŽNÉM A VODNÍM PROSTŘEDÍ Cíle: Nabídnout ucelený pohled na možnosti využití různých typů běhu ve vodě pro tréninkové účely. Shrnout podstatné rozdíly mezi během ve vodě a klasickým během z pohledu ...
  • Charakteristika nové posilovací metody rozvoje dominantních svalových skupin pro sprint 

   Defence status: DEFENDED
   Lintimer, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Souhrn Název: Charakteristika nové posilovací metody rozvoje dominantních svalových skupin pro sprint Předmětem této práce je základní charakteristika plyometrické posilovací metody, využívající nových setrvačníkových ...
  • Distanční forma výuky tělesné výchovy v době pandemie SARS-CoV-2 

   Defence status: DEFENDED
   Čudová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Název: Distanční forma výuky tělesné výchovy v době pandemie SARS-CoV-2. Cíle: Cílem této práce bylo zjistit průběh a zajištění výuky tělesné výchovy v době pandemie SARS-CoV-2 od 1. 1. 2020 až do 31. 12. 2020. Metody: Pro ...
  • Evropská unie-možnosti výběru vysoké sportovní školy z pohledu středoevropana 

   Defence status: DEFENDED
   Otta, Luboš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 25. 4. 2006
   Název práce: Evropská unie - možnosti výběru vysoké sportovní školy z pohledu středoevropana Cíle práce: Prezentovat a analyzovat možnosti výběru vysoké sportovní školy v Evropské unii, zjistit aktuální směr trendů v ...
  • Faktory ovlivňující výkon ve skoku do výšky 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Název: Faktory ovlivňující výkon ve skoku vysokém Cíle: Popsat a analyzovat faktory, na kterých závisí výkon ve skoku vysokém. Metody: K výsledkům jsem se propracovala postupně. Prvními kroky bylo vytvoření osnovy práce a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV