• Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Název: Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR Cíle: Cílem rešeršní části práce bylo popsat problematiku onemocnění diabetes mellitus a vlivu sportu na kompenzaci onemocnění, následně pak vyhledat dostupné zdroje o úzce ...
  • Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Název: Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR Cíle: Cílem rešeršní části práce bylo popsat problematiku onemocnění diabetes mellitus a vlivu sportu na kompenzaci onemocnění, následně pak vyhledat dostupné zdroje o úzce ...
  • Efektivita potravinových doplňků pro sportovce 

   Defence status: DEFENDED
   Papanikolaou, Stefan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis is dealing with a handful of supplements for athletes. To make the selection as useful as possible, I basically chose the supplements according to their representation in a few sport centers. On these foundations, ...
  • Efektivita potravinových doplňků pro sportovce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Papanikolaou, Stefan (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   This thesis is dealing with supplements specifically the ones for athletes. To make the selection as useful as possible, I basically chose the supplements according to the sales in sport centers. On these foundations, I ...
  • Hodnocení kardiorespirační zdatnosti sportovců a obézních pacientů pomocí spiroergometrie (Oxycon) 

   Defence status: DEFENDED
   Kieu Thi, Thanh Hai (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   Cílem této práce je zhodnotit kardiorespirační zdatnost u sportovců a obézních pacientů prostřednictvím spiroergometrie na bicyklovém ergometru pomocí analyzátoru vydechovaného plynu (Oxyconu). Jeho výhodou je, že měření ...
  • Hodnocení stravovacích návyků a pohybové aktivity u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bakhshaliyeva, Narmin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   Bakalářská práce se věnuje tématu, kterým je výživa a pohyb dětí v předškolním věku. Cílem práce je popsat, následně analyzovat a zhodnotit výživu a pohyb dětí předškolního věku a to v samotných rodinách, které jsou takto ...
  • Hodnocení stravovacích návyků a pohybové aktivity u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vařejková, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Bakalářská práce řeší problematiku stravovacích návyků předškolních dětí a jejich pohybové aktivity. Práce je členěna na teoretickou část, která zpracovává poznatky, jež byly na toto téma publikovány, a praktickou část, ...
  • Kofein a jeho vliv na sportovní výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Nikola (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části se zabývá zejména vlastnostmi a historií kofeinu, mechanismy jeho působení na různé oblasti v těle, popisem sportovní aktivity a problematikou ...
  • Mentální anorexie ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Rösslerová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá příčinami vzniku mentální anorexie, jejími důsledky pro lidský organismus a způsoby její léčby. Taktéž pojednává o specifických nárocích sportovce na ...
  • Méně známé doplňky stravy 

   Defence status: DEFENDED
   Štroblová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Tato práce zkoumá tři doplňky stravy - chrom, kolostrum a taurin. Jejím cílem je prokázat účinky a význam těchto tří suplementů nejen pro sportovní výživu, ale také pro léčebné účely. Trojmocný chrom je esenciální prvek, ...
  • Monitoring of carbohydrate income in sportsmen's diet 

   Defence status: DEFENDED
   Pourová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The topic of my master thesis is monitoring of carbohydrate intake in sportsmen's diet. In the thesis, intake of carbohydrates as well as other macronutrients is monitored in order to evaluate, if athletes prefer other ...
  • Poruchy příjmu potravy u skokanů a skokanek na lyžích 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   In my bachelor's thesis I have been dealing with a risk behavior in the field of nutrition of Czech men and women ski jumpers. The goal of the bachelor's thesis was to find out whether Czech men and women ski jumpers ...
  • Poruchy příjmu potravy v gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Kekrtová, Magdaléna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy (PPP) v gymnastice. Poruchy příjmu potravy jsou závažná psychická onemocnění, která se vyskytují zejména u žen v adolescentním věku. Gymnastika, jakožto ...
  • Poruchy příjmu potravy ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Houbová, Eliška (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This bachelor thesis deals with eating disorders related to sport. The thesis is divided into two parts. The main task of the theoretical part is to describe the individual eating disorders, the causes of the disease and ...
  • Problematika výživy při vysokohorské turistice 

   Defence status: DEFENDED
   Honzejková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   Nutrition of both professional and occasional climbers in high altitude is often discussed topic in sports nutrition. Specially with latest studies showing connection between poor nutrition and high altitude sickness ...
  • Rozdíly ve stravovacích návycích u sportovců bydlících doma a na internátě 

   Defence status: DEFENDED
   Hejduková, Hedvika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Bakalářská práce se zaměřuje na stravu sportujících adolescentů a souvislosti, které jejich stravovací návyky ovlivňují. Teoretická část je věnována rozsáhlému rozboru adolescenta po psychologické stránce, nejen v rámci ...
  • Rozdíly ve stravovacích návycích veslařů a sportovců provozující crossfit 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Nikola (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá tématem sportovní výživy a je rozdělena na dvě části. V teoretické části je přiblížena vyvážená strava, popsány mechanismy tvorby energie v průběhu fyzické aktivity a charakterizovány sportovní ...
  • Rozdíly ve výživě české reprezentace ve sportovním lezení a výkonnostních lezců 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncířová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   Tato diplomová práce hodnotí výživu české reprezentace ve sportovním lezení. Hlavním cílem je zmonitorovat kvantitativní i kvalitativní složení stravy české reprezentace ve sportovním lezení a zjištěné výsledky porovnat s ...
  • Srovnání dvou analyzátorů respiračních plynů párovým vyšetřením stejných osob 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název: Srovnání dvou analyzátorů respiračních plynů párovým vyšetřením stejných osob. Cíle: Základním předpokladem laboratorních měření je přesnost přístrojů. Cílem studie bylo zjistit, zda jsou hodnoty spiroergometrických ...
  • Stravování u sportů s váhovými kategoriemi 

   Defence status: DEFENDED
   Žabová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je zaměřena na stravování u sportů s váhovými kategoriemi. Hlavním cílem je zjistit, jak se profesionální sportovci před oficiálním vážením stravují, jaké volí metody snižování hmotnosti a jestli ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV