• Aproximace statických modulů hornin z dynamických modulů stanovených akustickou karotáží pomocí T-matrix modelu 

   Chalupa, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   (CZ) Práce se zabývá využitím T-matrix modelu k odhadu statických modulů hornin ve vrtu z dynamických modulů stanovených pomocí akustické karotáže. Navrženým postupem je možné stanovit hodnoty modulů, které jsou blízké ...
  • Charakterizace procesu porušování migmatitu prostřednictvím ultrazvukových metod 

   Petružálek, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tématem předkládané práce je studium procesu porušování migmatitu, který patří mezi krystalinické nízko-porozitní anizotropní horniny. Migmatit pochází z lokality Skalka a jako vhodný horninový materiál byl vybrán, zejména ...
  • Geoelektrický a seismický výzkum pro posouzení horninového masivu v blízkém okolí ražené štoly 

   Jirků, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Hlavní náplní této diplomové práce je zpracování a interpretace geofyzikálních dat naměřených diplomantem ve štole Bedřichov (kraj Liberec). Při vyhodnocování jsou dále použita starší data naměřená tamtéž v průběhu let ...
  • Komplexné seizmické atribúty a ich aplikovanie na Mistelbašskú kryhu 

   Voroňáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Cieľom tejto diplomovej práce je aplikovanie komplexných seizmických atribútov na 3D seizmické dáta z oblasti Mistelbašskej kryhy a zisťovanie, či sú užitočné v procese seizmickej interpretácie. Bude popisovaná geológia ...
  • Konstrukce rychlostních řezů v seismickém průzkumu 

   Mokrá, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem práce bylo porovnat čtyři různé metody pro konstrukci rychlostního řezu v seismickém průzkumu: metodu t0, metodu obecné inverze, metodu s předpokladem platnosti lineárního zákona nárůstu rychlosti směrem do hloubky ...
  • Možnosti ochrany před zemětřesením a jeho následky 

   Kohout, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce ukazuje dnešní možnosti ochrany proti zemětřesením a jejich druhotným projevům. Pozornost je věnována především možným stavebním úpravám a systému včasného varování. Rozebírány jsou také možnosti predikce zemětřesení ...
  • Nové metody v seismickém průzkumu 

   Alexa, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Cílem této práce je seismický průzkum, konkrétněji stručné shrnutí několika vybraných nových metod a technologických modifikací, používaných v seismickém průzkumu ložisek uhlovodíků. Přímo se práce zabývá novými metodami ...
  • Použití seismického průzkumu při vyhledávaní uhlovodíků na moři 

   Alyjeva, Sabina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   V této práci je nastíněno používání seismického průzkumu prováděného na moři za účelem vyhledávání ložisek ropy a plynu. Konkrétně se práce zabývá metodou reflexní seismiky, která je nejvíce používána při mořském průzkumu. ...
  • Pozemní seismické zdroje v seismickém průzkumu 

   Měšťan, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Bakalářská práce si klade za cíl sestavit přehled informací o zdrojích seismické energie používaných v pozemním seismickém průzkumu. Na začátku práce je uvedena zmínka o fyzikálních základech seismických metod. Stručně ...
  • Přehled metod mělkého seismického průzkumu 

   Buneš, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Cílem práce je stručné rešeršní zpracování problematiky mělkého seismického průzkumu a přehled jeho širokého využití. Konkrétněji se práce zabývá refrakcí, reflexí, vrtnou seismikou a metodami povrchových vln a jejich ...
  • Seismic monitoring of fluid contacts from horizontal wells 

   Janská, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   When producing oil from a thin layer with a gas cap, gas is generally unwanted since the reservoir looses pressure. The pressure loss might cause the fluid vertical migration and therefore a misplacement of the horizontal ...
  • Seismická tomografie - historie metody a její využití 

   Mityska, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Cílem této práce je podat přehled o vzniku a vývoji seismické tomografie a jejím použití v geofyzikální praxi. Vzhledem k značné šířce dnes používaných technik se zaměřuje na rané a stěžejní práce, které ovlivnily rozvoj ...
  • Určení rychlosti smykové vlny na vzorcích zemin v triaxiálním přístroji 

   Petružálek, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
  • Vliv vodních nádrží na seismickou aktivitu 

   Beránek, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The appearance of seismic activity after construction and filling of a water reservoir has been observed in many places around the world, including localities considered to be formerly aseismic. Occurrence and intensity ...
  • Využití a interpretace seismických povrchových vln v širokém oboru frekvencí 

   Gaždová, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 7. 2012
   Submitted Ph.D. thesis is concerning the application and interpretation of seismic surface waves in a broad range of frequencies and scales. Using surface waves as a supplement to the methods dealing with body waves seems ...
  • Zemětřesení 26. 12. 2004, Sumatra 

   Čermáková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
  • Zemětřesení jako geologický děj a jeho následky 

   Hrdličková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Zemětřesení jako geologický děj, jeho predikce a účinná ochrana před ním 

   Stará, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Zemětřesení jako jedna z přírodních katastrof ovlivňuje životy lidí a jejich majetek i v dnešní vyspělé době. Seismologie a geologie významným způsobem pokročily v poznání fyzikálních a geologických jevů, spojených se ...
  • Zemětřesná aktivita na zlomu San Andreas 

   Voroňáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Táto práca sa zaoberá zlomom San Andreas ako tektonicky aktívnou oblasťou. Zahŕňa základné informácie o zlome, jeho vzniku a histórii. Ukazuje, ako sa v súčasnosti vedci pokúšajú bojovať s rizikom blížiaceho sa zemetrasenia. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV