• The analysis of glacial retreat of selected mountain regions of New Zealand and natural hazards from GLOFs 

   Defence status: DEFENDED
   Brambus, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This thesis analyses the glacier fluctuations in New Zealand since late Pliocen until today (2017) and evaluates GLOFs (Glacier Lake Outburst Floods) hazards from all proglacial lakes of New Zealand. Background research ...
  • Analýza blokovobahenního proudu v oblasti Oltrepo Pavese v Apeninách 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Tato práce se zabývá tématem blokovobahenních proudů, jejich systematickým zařazením a analýzou faktorů, jež mají vliv na vznik těchto katastrofických svahových pohybů. Na modelovém území v regionu Oltrepò Pavese v Apeninách ...
  • Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč v kontextu vývoje údolí Svratky mezi Doubravníkem a Boračí 

   Defence status: DEFENDED
   Žížala, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč Název práce: Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč v kontextu vývoje údolí Svratky mezi Doubravníkem a Boračí Autor: Daniel Žížala Katedra: Katedra fyzické ...
  • Analýza geomorfologických projevů neotektoniky na zlomech pohoří Cordillera Blanca 

   Defence status: DEFENDED
   Burkytová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Práce se zabývá analýzou geomorfologických projevů neotektonické aktivity podél úpatního zlomu jihoamerického pohoří Cordillera Blanca. Obsahuje základní fyzickogeografickou charakteristiku pohoří s důrazem na geologii, ...
  • Analýza náchylnosti ke svahovým pohybům v povodí Jemmy (Etiopská vysočina). 

   Defence status: DEFENDED
   Maca, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Etiopie je, stejně jako další rozvojové země je závislá na domácí zemědělské výrobě, potýká s problémy s infrastrukturou a zdravotnictví je také na nízké úrovni. K těmto faktorům se zde přidávají také katastrofické zásahy ...
  • Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   ;ggigliiiiiiiiiigiiig gig i i lllE i iĚgiii!iiiiálE = EĚi aĚ ; Ě lEii€EE šiiil ĚiiiiĚi E }š :EšššĚ*;Éi;iĚ.at'ř:igáěš š;gí!!,a:Ěi;:;;iá*š8š€št ig:ggggš;ĚciÉ;gÉÉř;šá3ář ígi;Ěigšiá: ii i EšiÉ3i I iĚi5 iEÉáEl{;Ěťiřr.qt!š;;a: ...
  • Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami 

   Defence status: DEFENDED
   Emmer, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami ABSTRAKT: Povodně z jezer hrazených morénami představují významnou hrozbu pro obyvatelstvo ve vysokohorských oblastech po celém světě. Samotná destrukce morénové hráze ...
  • Analýza supraglaciálních jezer: případová studie z pohoří Cordillera Blanca, Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Baťka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Analýza supraglaciálních jezer: případová studie z pohoří Cordillera Blanca, Peru ABSTRAKT: Supraglaciální jezera hrají významnou roli při procesech ablace ledovce. Díky jejich expanzi může vzniknout proglaciální jezero, ...
  • Analýza turismu v archeologické památce Machu Picchu 

   Defence status: DEFENDED
   Břežná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   This bachelor thesis is an overview of the analysis of tourism in the archaeological monument of Machu Picchu with a focus on overturism. Tourism is an ever-evolving sector that brings both positive and negative aspects ...
  • Analýza vlivu prahových hodnot srážek jakožto spouštěče svahových deformací 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato bakalářská práce analyzuje možnosti několika modelů, které slouží k nalezení prahových hodnot srážek spouštějících svahové deformace. Věnuje se jak jejich popisu, tak jejich vzájemnému porovnávání a aplikaci. Modely ...
  • Analýza vývoje říční sítě Etiopské vysočiny 

   Defence status: DEFENDED
   Maca, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Etiopská vysočina je jedno z tektonicky nejpestřejších území na světě. Leží v těsné blízkosti Etiopského riftového systému v oblasti s vulkanickým reliéfem. Jako hlavní faktory podílející se na vývoji říční sítě byly ...
  • Analýza zóny recentního ústupu zalednění, Cordillera Blanca, Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Juřicová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou zóny recentního ústupu zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru. Geomorfologické mapování, které bylo provedeno na základě interpretace satelitních snímků a lokálně ověřeno ...
  • Dynamic of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru) 

   Defence status: DEFENDED
   Emmer, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Adam Emmer: Dynamika vývoje a nebezpečnost jezer v pohoří Cordillera Blanca (Peru) Abstrakt: Velehorské prostředí pohoří Cordillera Blanca (Peru) prochází výraznými (geo)environmemtálními změnami, včetně ústupu zalednění ...
  • Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor 

   Defence status: DEFENDED
   Burda, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor | Abstrackt 1 ABSTRACT Recent mass movements currently comprise one of the main morphogenetic processes in the extensive anthropogenic relief of the ...
  • Evaluace přírodních ohrožení glaciálního jezera Imja, Nepál 

   Defence status: DEFENDED
   Kroczek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Current dynamic of global climate change is the trigger of new natural processes such as glacial lake outburst floods. One example is lake Imja located in the hinterland of Mt. Everest. Outburst of lake Imja would have ...
  • Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash 

   Defence status: DEFENDED
   Baťka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Hazard evaluation from GLOFs in the Cordillera Huayhuash Abstract: Proglacial lakes in high-mountain regions recently experienced dynamic development related to the ongoing climatic changes. Most of the mountain ranges ...
  • Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy 

   Defence status: DEFENDED
   Hartvich, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 3. 2009
   Topic and aims of the thesis Presented PhD thesis summarizes broadly conceived research of the relief development in the valley of the Losenice, a minor stream descending the steep outer slopes of the Šumava(Bohemian Forest) ...
  • Geomorfologická analýza severovýchodní části Lučské hornatiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kollarová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
  • Geomorfologické projevy neotektonické aktivity podél úpatního zlomu pohoří Cordillera Blanca, Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Masák, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Jihozápadní úpatí masivu Cordillera Blanca v jihoamerických Andách patří mezi jedno z tektonicky nejaktivnějších zlomových pásem. Základem této práce bylo vyhotovení geomorfologické mapy na základě družicových snímků za ...
  • Hodnocení dynamiky recentních svahových pohybů v lokalitě Jezeří 

   Defence status: DEFENDED
   Burda, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   Diplomová práce: Hodnocení dynamiky recentních svahových pohybů v lokalitě Jezeří A B S T R A C T The object of this study is geomrphological research in natural hazardous area around Jezeří castle in Krušné hory Mts. This ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV