• Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Název: Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu Cíle: Cílem diplomové práce je provést analýzu chůze pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu a zjistit, jak se mění vybrané časoprostorové, ...
  • Analýza pohybu dolních končetin při sportovním pohybu člověka - dřep. 

   Defence status: DEFENDED
   Varga, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Title: Motion analysis of lower extermity during squatting Aims: The aim of the thesis is to compare the squat without and with external load in a group of people who work under professional guidance and have experience ...
  • Analýza svalové činnosti při hře na violoncello 

   Defence status: DEFENDED
   Kasanová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Title: Muscle activity analysis during the violoncello play Objectives: This thesis focuses on analysing and comparing specific back muscles of a bowing violoncellist. The findings can help understanding pathologic mechanisms ...
  • Analýza svalové činnosti při točení volantem 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   ❆❜str❛❦t ◆á③❡✈✿ ❆♥❛❧ý③❛ s✈❛❧♦✈é ↔✐♥♥♦st✐ ♣➦✐ t♦↔❡♥í ✈♦❧❛♥t❡♠ ❈í❧❡ ♣rá❝❡✿ ❈í❧❡♠ ❞✐♣❧♦♠♦✈é ♣rá❝❡ ❥❡ ♥❛ ③á❦❧❛❞➙ ❞♦st✉♣♥ý❝❤ ❧✐t❡rár♥í❝❤ ♣r❛♠❡♥➲ ♥❛stí♥✐t ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❦✉ ❡r❣♦♥♦♠✐❡ ➦í③❡♥í ❛✉t♦♠♦❜✐❧✉✳ Pr♦✈ést ❡❧❡❦tr♦♠②♦❣r❛✜❝❦♦✉ ...
  • Experimentálne vyšetrenie parametrov chodze človeka 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Natália (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Názov : Experimentálne vyšetrenie parametrov chôdze človeka Cieľ práce : Hlavným cieľom diplomovej práce bol experiment, pri ktorom boli skúmané kinematické a rozmerové parametre ľudskej chôdze, snímané niekoľkými kamerami ...
  • Experimentální analýza pohybového projevu osob 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   Title: Experimental motion analysis of human locomotion Objectives: The aim of this work is verification of the hypothesis that it is possible to identify humans using measurement of parameters of their gait taken from ...
  • Hodnocení změn kvality chůze tanečníků v porovnání s běžnou populací. 

   Defence status: DEFENDED
   Korošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Název práce: Hodnocení změn kvality chůze tanečníků v porovnání s běžnou populací Cíl práce: Zjištění vlivu dlouhodobého baletního tance na kinematické parametry chůze. V teoretické části je cílem popsat základní charakteristiky ...
  • MUSCLES ACTIVATIONS DURING "SHOULDER MOUNT" POLE ACROBATIC EXERCISE 

   Defence status: DEFENDED
   Sanni, Modinat (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Autor: Bc. Modinat Sanni Vedoucí práce: Ing. Miroslav Vilímek, PhD Název práce: AKTIVACE SVALŮ BĚHEM "SHOULDER MOUNT" CVIKU NA VERTIKÁLNÍ TYČI. Vymezení problému: Tato empiricko- teoretická práce shrnující v teoretické ...
  • Vliv fyzioterapie na zkrácení délky hospitalizace u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu: literární rešerše 

   Defence status: DEFENDED
   Brůža, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Title: Effect of physiotherapy to reduce the length of hospital stay in patients with total hip arthroplasty: a literature review Objective: The purpose of this thesis is to research and compare available studies investigating ...
  • Vliv zmeny postury na respiracni funkce u pacientu s postižením michy 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlikhina, Ekaterina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Autor: Bc. Pavlikhina Ekaterina Název: Vliv změny postury na respirační funkce u pacientů s postižením míchy Cíl: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat změny dechových funkcí v závislosti na změnách postury u pacientů ...
  • Vybrané parametry lokomoce a chodidla vzhledem k tělesné výšce jedince. 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Název: Vybrané parametry lokomoce a chodidla vzhledem k tělesné výšce jedince Cíle: Cílem této práce je zjistit závislost mezi vybranými charakteristikami lokomoce a chodidla vzhledem k tělesné výšce osoby. Tyto vybrané ...
  • Závislost parametrů lokomoce na tělesné výšce dospělé osoby. 

   Defence status: DEFENDED
   Maštalková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Závislost parametrů lokomoce na tělesné výšce dospělé osoby Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jak se mění parametry chůze v závislosti na tělesné výšce osoby. Dalším cílem je porovnat tyto parametry ...
  • Zhodnocení vlivu cvičení dle konceptu Propriofoot a metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové na rozložení tlaků chodidla 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Název: Zhodnocení vlivu cvičení dle konceptu Propriofoot a metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové na rozložení tlaků chodidla Cíle: V diplomové práci jsou stanoveny tři cíle, a sice zjistit zda a jak se ve ...
  • Změny elektrické aktivity vybraných svalů při různém nastavení popruhů batohu. 

   Defence status: DEFENDED
   Strejcová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Název: Změny elektrické aktivity vybraných svalů při různém nastavení popruhů batohu. Cíle: Cílem této práce je porovnat elektrickou aktivitu u vybraných svalů při chůzi s batohem studentského typu při různém umístění ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV