• Analýza strategií dítěte použitých při notaci souboru předmětů 

   Lopaurová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
  • Blog - Pohled na hubnutí jako maladaptivní copingovou strategii 

   Neuwirthová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Tématem práce jsou různé způsoby hubnutí jako maladaptivní copingové strategie, zaznamenávané prostřednictvím blogů, a existence on-line komunity osob okolo blogů (věnujících se podobnému tématu). Na základě prvotní analýzy ...
  • Čtení a vnímání psaného textu v předškolním věku 

   Kadlecová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Čtení textu s obrázkem dětmi předškolního věku 

   Bendová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Děti jsou již v předškolním věku obklopeny ilustrovanými texty. Písmo aktivně zkoumají a vytvářejí vlastní hypotézy o jeho vlastnostech a funkci ještě předtím, než se naučí číst. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak ...
  • Deníky dívek 

   Lásková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Hlavním předmětem mé diplomové práce jsou deníky pěti dívek. Těžištěm je kvalitativní analýza, která má několik úrovní. První úrovní je vnější popis deníků, kde se zajímám o takové charakteristiky, jako je grafická úprava, ...
  • Dětská kresba v předškolním věku 

   Dědečková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Tato práce se zabývá dětskou kresbou - zejména jejím vývojem. Nejprve čtenáře uvádím do základní teorie, kde je seznamuji s některými názory, proč dítě kreslí, dále pak s vývojem dětské kresby, jejími typickými znaky a ...
  • Elektronická komunikace rodičů a učitelů 

   Peruthová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Komunikace mezi rodiči a učiteli je důležitá součást vzdělávání dětí. Stále častěji se vedle osobní a telefonické komunikace objevuje i komunikace elektronická, především prostřednictvím emailu. Tato práce se zaměřuje v ...
  • Facebook a dospělá populace 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá jednou z největších online sociálních sítí - Facebookem. Klade si za cíl odhalit, jak je vnímána jejími staršími uživateli, to znamená, snaží se s využitím polostrukturovaných individuálních ...
  • Facebook a jeho role v životě studentů 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Hodnocení žáků ve škole očima rodičů 

   Ondráčková, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Diplomová práce se věnuje problematice přístupu rodičů ke školnímu hodnocení. Teoretická část je zaměřena na seznámení se základními pojmy, jako je hodnocení, jeho formy a funkce a možnosti objektivity; dále nastiňuje vztah ...
  • Imaginární dialog a jeho vztah k procesu individuace. Analýza deníku participantky 

   Langová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Materiál, který jsem získala, a který se stal základem mé diplomové práce, je intimní povahy a zachycuje nejniternější prožitky dívky, která zaujala velmi specifický způsob, jak ztvárňovat svou životní zkušenost. Přestože ...
  • Individuální kontakty rodiny a školy 

   Urbánková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the analysis of the parents' point of view on the individual contacts of the family and the school. The theoretical part presents the history of the relationship development between the family ...
  • Jízda na koni a její dopady na psychické a vývojové aspekty života dětí 

   Froňková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
  • Kniha v rodině předškoláka 

   Pitelková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   1 Abstrakt: Diplomová práce se zabývá úlohou knihy v rodině předškoláka. Cílem teoretické části je vyzdvihnout důležitost práce s knihou s předškolním dítětem v rodině. Poukázat na význam knih, pozici dětské literatury v ...
  • Komunikace na Facebooku - pohled žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů 

   Babková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Konflikt dvou rolí. Problematika dvojí role - rodič jako učitel 

   Mejstříková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   NÁZEV: Konflikt dvou rolí. Problematika dvojí role - rodič jako učitel. ABSTRAKT Tématem práce je problematika dvou rolí - role učitele a role rodiče. Cílem práce je zmapování hlavních klíčových oblastí vyplývajících z ...
  • Konflikt dvou rolí. Problematika dvojí role - rodič jako učitel 

   Mejstříková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Tématem práce je problematika dvou rolí - role u1itele a role rodi1e. Cílem práce je zmapování hlavních klí1ových oblastí vyplývajících z problematiky konfliktu dvou rolí rodi1-u1itel. Empirická 1ást práce se tedy snaží ...
  • Písmo a jeho vývoj u předškolních dětí v pojetí E. Ferreiro 

   Holá, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na písmo u předškolních dětí a jeho vývoj v kontextu teorie argentinské psycholožky E. Ferreiro a jejích spolupracovníků, která má své kořeny v Piagetově genetické epistemologii. E. ...
  • Plánování budoucnosti 

   Müllerová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Předmětem diplomové práce je problematika plánování budoucnosti, respektive volby další vzdělávací dráhy a budoucího povolání u žáků devátého ročníku základní školy. Pozornost je zaměřena na žáky, kteří disponují již na ...
  • Podpis dětí v předškolním věku 

   Medová, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání podpisu dětí předškolního věku, skládá se z teoretické a empirické části. V teoretické části je rozebrán předškolní věk a jeho charakteristika z pohledu emočního, grafomotorického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV