• Adaptace autistického dítěte do školní družiny, začlenění do sociálních skupin 

   Furková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Analýza strategií dítěte použitých při notaci souboru předmětů 

   Lopaurová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
  • Analýza vzdělání žákyň v oboru kosmetička se zaměřením na oblast pedikúry. 

   Hlaváčková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Blog - Pohled na hubnutí jako maladaptivní copingovou strategii 

   Neuwirthová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Tématem práce jsou různé způsoby hubnutí jako maladaptivní copingové strategie, zaznamenávané prostřednictvím blogů, a existence on-line komunity osob okolo blogů (věnujících se podobnému tématu). Na základě prvotní analýzy ...
  • Čtení a vnímání psaného textu v předškolním věku 

   Kadlecová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Čtení textu s obrázkem dětmi předškolního věku 

   Bendová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Děti jsou již v předškolním věku obklopeny ilustrovanými texty. Písmo aktivně zkoumají a vytvářejí vlastní hypotézy o jeho vlastnostech a funkci ještě předtím, než se naučí číst. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak ...
  • Deníky dívek 

   Lásková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Hlavním předmětem mé diplomové práce jsou deníky pěti dívek. Těžištěm je kvalitativní analýza, která má několik úrovní. První úrovní je vnější popis deníků, kde se zajímám o takové charakteristiky, jako je grafická úprava, ...
  • Dětská kresba v předškolním věku 

   Dědečková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Tato práce se zabývá dětskou kresbou - zejména jejím vývojem. Nejprve čtenáře uvádím do základní teorie, kde je seznamuji s některými názory, proč dítě kreslí, dále pak s vývojem dětské kresby, jejími typickými znaky a ...
  • Elektronická komunikace rodičů a učitelů 

   Peruthová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Komunikace mezi rodiči a učiteli je důležitá součást vzdělávání dětí. Stále častěji se vedle osobní a telefonické komunikace objevuje i komunikace elektronická, především prostřednictvím emailu. Tato práce se zaměřuje v ...
  • Facebook a dospělá populace 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá jednou z největších online sociálních sítí - Facebookem. Klade si za cíl odhalit, jak je vnímána jejími staršími uživateli, to znamená, snaží se s využitím polostrukturovaných individuálních ...
  • Facebook a jeho role v životě studentů 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Hodnocení žáků ve škole očima rodičů 

   Ondráčková, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Diplomová práce se věnuje problematice přístupu rodičů ke školnímu hodnocení. Teoretická část je zaměřena na seznámení se základními pojmy, jako je hodnocení, jeho formy a funkce a možnosti objektivity; dále nastiňuje vztah ...
  • Imaginární dialog a jeho vztah k procesu individuace. Analýza deníku participantky 

   Langová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Materiál, který jsem získala, a který se stal základem mé diplomové práce, je intimní povahy a zachycuje nejniternější prožitky dívky, která zaujala velmi specifický způsob, jak ztvárňovat svou životní zkušenost. Přestože ...
  • Individuální kontakty rodiny a školy 

   Urbánková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the analysis of the parents' point of view on the individual contacts of the family and the school. The theoretical part presents the history of the relationship development between the family ...
  • Jízda na koni a její dopady na psychické a vývojové aspekty života dětí 

   Froňková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
  • Kniha v rodině předškoláka 

   Pitelková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   1 Abstrakt: Diplomová práce se zabývá úlohou knihy v rodině předškoláka. Cílem teoretické části je vyzdvihnout důležitost práce s knihou s předškolním dítětem v rodině. Poukázat na význam knih, pozici dětské literatury v ...
  • Komunikace mezi vyučujícími a rodiči 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Předmětem této diplomové práce je komunikace mezi vyučujícím a rodičem a spolupráce při této komunikaci s vedením školy. Výzkum se uskutečnil ve dvou pražských školách, na střední škole a vyšším gymnáziu. Pro analýzu jsem ...
  • Komunikace na Facebooku - pohled žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů 

   Babková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Komunikace s rodiči z pohledu začínajícího učitele 

   Hašková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   The object of my dissertation is to introduce the issue of communication between the parent and the inexperienced teacher. The theoretical part is based on the research literature, and it is devoted to various forms of ...
  • Konflikt dvou rolí. Problematika dvojí role - rodič jako učitel 

   Mejstříková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   NÁZEV: Konflikt dvou rolí. Problematika dvojí role - rodič jako učitel. ABSTRAKT Tématem práce je problematika dvou rolí - role učitele a role rodiče. Cílem práce je zmapování hlavních klíčových oblastí vyplývajících z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV