• Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci 

   Defence status: DEFENDED
   Bredlerová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šindlerová, Leonarda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The main aim of this thesis entitled "Education Needs of Selected Organization" is the analysis of the established education system of a company, with focusing on recruitment method called assessment center and employee ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve fakultní nemocnici 

   Defence status: DEFENDED
   Dubovický, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   This diploma thesis focuses on topic of educational needs of hospital and faculty of medicine employees, concretely doctors performing medical and pedagogical services. The theoretical part deals with the issue of employee ...
  • Aplikace kompetenčního modelu v podmínkách veřejné obchodní akademie 

   Defence status: DEFENDED
   Dobaková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá problematikou využití kompetencí a kompetenčního modelu jako efektivního nástroje personálního řízení organizace. Řízení lidských zdrojů podle kompetencí (competency - based /HR/ management, CBM) ...
  • Efektivita pracovního týmu založená na získávání a rozvoji kompetencí 

   Defence status: DEFENDED
   Bréda, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato bakalarska prace venuje pozomost kompetencim pracovniku a jejich rozvoji na pozadi tYmove spoluprace. Poodhaluje nektere malo diskutovane, avsak pro tYmove fungovani nezastupitelne prvky, jako napriklad synergicky ...
  • Etické podmínky řízení a jeho vliv na zaměstnance vzdělávacích organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánek, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The diploma thesis deals with issues affecting the ethical aspects of management on employees of educational organizations of various kinds, whether it is an organization established by the state, churches or private ...
  • Komparace regionálních rozdílů v dlouhodobých záměrech rozvoje vzdělávání Jihomoravského a Moravskoslezského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Ondroušek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The diploma thesis deals with the comparison of regional differences in long-term plans of education development in these regions. The theoretical part begins with the definition of key terms related to education policy, ...
  • Kompetence ředitele základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Komunikace ředitele s žáky základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl Durlinová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
  • Konflikty na pracovišti a jejich dopad na pracovní klima 

   Defence status: DEFENDED
   Muszela, Dominik (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Konflikty na pracovišti a jejich řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Hošek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
  • Kvalita procesů dalšího vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Trousilová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Cílem této diplomové práce je identifikovat rozdíly ve vnímání kvality procesů dalšího vzdělávání z pohledu účastníka, lektora a ředitele vzdělávací instituce. Dílčím cílem práce je potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou ...
  • Motivace a bariéry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Skorková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The diploma thesis is theoretically empirical and deals with the current topic of motivation and barriers to further education of teachers at secondary schools in the Czech Republic. The author chose this topic, because ...
  • Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Cílem diplomové práce je zmapovat oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prozkoumat preferovaná témata a formy dalšího vzdělávání učitelů, porovnat poměr mezi osobní volbou učitele a potřebou školy. Analyzovat ...
  • Možnosti spolupráce velkoměstské a vesnické školy s jejich okolím 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mahel, Roman (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
  • Možnosti využití kariérového poradenství na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Palkosková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   This diploma thesis entitled "Possible Use of Career Counseling in Secondary school" focuses primarily on the possible way of introduction of career counseling into secondary schools that are within the czech standard ...
  • Ovlivňování pracovního prostředí a řízení konfliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení konfliktů, které mohou vzniknout v pracovním prostředí. Teoretická část diplomové práce řeší sociální a psychologické aspekty pracovních vztahů, jejich význam a také vliv na ...
  • Problematika dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců Vězeňské služby České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The diploma thesis deals with the issue of further professional education of professional employees working in the Prison Service of the Czech Republic (VS ČR) and the possibilities of its development. The aim of the diploma ...
  • Profesní zátěž ředitelů vybraných základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Pařík, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   The thesis Vocational Workload of Headmasters at Randomly Selected Primary Schools deals with the structure of headmasters` vocational activities at fully organized public primary schools. In its theoretical part the thesis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV