• Aktivizační a edukační aktivity v domovech pro seniory v období koronavirové krize 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku nabídky aktivizačních a edukačních aktivit v domovech pro seniory v době koronavirové krize. Hlavním cílem této práce je analýza nabídky edukačních a aktivizačních programů v ...
  • Analýza procesu adaptace nových pedagogických pracovníků v českých základních uměleckých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Walterová, Tali (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kolsky, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Diplomová práce Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách srovnává dva konkrétní vzdělávací projekty - Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a Příběhy našich ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci 

   Defence status: DEFENDED
   Bredlerová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šindlerová, Leonarda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The main aim of this thesis entitled "Education Needs of Selected Organization" is the analysis of the established education system of a company, with focusing on recruitment method called assessment center and employee ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve fakultní nemocnici 

   Defence status: DEFENDED
   Dubovický, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   This diploma thesis focuses on topic of educational needs of hospital and faculty of medicine employees, concretely doctors performing medical and pedagogical services. The theoretical part deals with the issue of employee ...
  • Androdidaktická specifika vzdělávání řidičů motorových vozidel 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Prokop (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   For many years, the field of drivers' education has been the domain of secondary school teachers. As in other fields, individuals are beginning to appear, who want to go further with their education and development here - ...
  • Aplikace kompetenčního modelu v podmínkách veřejné obchodní akademie 

   Defence status: DEFENDED
   Dobaková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá problematikou využití kompetencí a kompetenčního modelu jako efektivního nástroje personálního řízení organizace. Řízení lidských zdrojů podle kompetencí (competency - based /HR/ management, CBM) ...
  • Další profesní vzdělávání a rozvoj manažerů ve stavebnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Vildner, Roman (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   The diploma thesis deals with the issue of further professional education and development of managers in the field of construction. Based on the analysis of the specifics of managerial work in this sector, an educational ...
  • Efektivita pracovního týmu založená na získávání a rozvoji kompetencí 

   Defence status: DEFENDED
   Bréda, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato bakalarska prace venuje pozomost kompetencim pracovniku a jejich rozvoji na pozadi tYmove spoluprace. Poodhaluje nektere malo diskutovane, avsak pro tYmove fungovani nezastupitelne prvky, jako napriklad synergicky ...
  • Etické podmínky řízení a jeho vliv na zaměstnance vzdělávacích organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánek, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The diploma thesis deals with issues affecting the ethical aspects of management on employees of educational organizations of various kinds, whether it is an organization established by the state, churches or private ...
  • Implementace digitálních technologií ve vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl Durlinová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   The aim of this thesis is to analyze strategic and other documents and data that are focused on distance learning in primary schools. The aim is also to describe how distance teaching took place in primary schools using ...
  • Komparace regionálních rozdílů v dlouhodobých záměrech rozvoje vzdělávání Jihomoravského a Moravskoslezského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Ondroušek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The diploma thesis deals with the comparison of regional differences in long-term plans of education development in these regions. The theoretical part begins with the definition of key terms related to education policy, ...
  • Kompetence ředitele základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Komunikace ředitele s žáky základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl Durlinová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
  • Konflikty na pracovišti a jejich dopad na pracovní klima 

   Defence status: DEFENDED
   Muszela, Dominik (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Konflikty na pracovišti a jejich řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Hošek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
  • Kulturní aspekty vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Brücknerová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   The thesis is focused on the contribution of cultural education in lifelong learning and emphasizes cultural education in the field of museums and galleries, which traditionally contribute to the development of human ...
  • Kvalita procesů dalšího vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Trousilová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Cílem této diplomové práce je identifikovat rozdíly ve vnímání kvality procesů dalšího vzdělávání z pohledu účastníka, lektora a ředitele vzdělávací instituce. Dílčím cílem práce je potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV