• Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci 

   Bredlerová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou ...
  • Aplikace kompetenčního modelu v podmínkách veřejné obchodní akademie 

   Dobaková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá problematikou využití kompetencí a kompetenčního modelu jako efektivního nástroje personálního řízení organizace. Řízení lidských zdrojů podle kompetencí (competency - based /HR/ management, CBM) ...
  • Efektivita pracovního týmu založená na získávání a rozvoji kompetencí 

   Bréda, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato bakalarska prace venuje pozomost kompetencim pracovniku a jejich rozvoji na pozadi tYmove spoluprace. Poodhaluje nektere malo diskutovane, avsak pro tYmove fungovani nezastupitelne prvky, jako napriklad synergicky ...
  • Komunikace ředitele s žáky základní školy 

   Přibyl Durlinová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
  • Kvalita procesů dalšího vzdělávání 

   Trousilová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Cílem této diplomové práce je identifikovat rozdíly ve vnímání kvality procesů dalšího vzdělávání z pohledu účastníka, lektora a ředitele vzdělávací instituce. Dílčím cílem práce je potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou ...
  • Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Jaroš, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Cílem diplomové práce je zmapovat oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prozkoumat preferovaná témata a formy dalšího vzdělávání učitelů, porovnat poměr mezi osobní volbou učitele a potřebou školy. Analyzovat ...
  • Rozvoj a další profesní vzdělávání osobních trenérů fitness 

   Jančovičová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Diplomová práce řeší problematiku vzdělávání a rozvoje dospělých, konkrétně se zaměřuje na skupinu osobních trenérů fitness, na jejich rozvoj a další profesní vzdělávání. V teoretické části práce je velká pozornost věnována ...
  • Rozvoj klíčových kompetencí pomocí počítačových her a manažerských simulací 

   Komín, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Smyslem této práce bylo demonstrovat potenciál počítačových her a simulací pro splnění současných požadavků na vzdělání. Tyto požadavky jsou prezentovány v podobě klíčových kompetencí, kterými rozumíme soubor znalostí a ...
  • Střední školy v Praze jako centrum celoživotního vzdělávání 

   Dubovický, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
  • Zajištění kvality vzdělávání v organizacích realizujících další profesní vzdělávání 

   Urbanová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Zajištění kvality vzdělávání v organizacích realizujících další profesní vzdělávání. Dagmar Urbanová ABSTRAKT Cílem práce je analyzovat možnosti zajištění kvality v soukromých organizacích poskytujících další profesní ...
  • Získávání a rozvoj manažerských kompetencí 

   Matulová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato pnice se venuje neustaIe potfebe manazerskeho vzdelavani a rozvoJe manazerskych kompetenci. Zamerem prace je zjistit, jake postoje zaujimaji k manazerskYm kompetencim jednotlivi autori. Kompetence se uplatiiuji stale ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV