• Arménsko-perský konflikt (449-451): Jeho náboženské pozadí a odraz v rané arménské historiografii 

   Sochová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 12. 2011
   Arménsko-perský konflikt (449-451): jeho náboženské pozadí a odraz v rané arménské historiografii Anna Sochová V letech 449-451 došlo mezi Arménií, která měla status perské provincie, a sásánovskou Persií ke konfliktu, ...
  • Arménsko-perský konflikt (449-451): Jeho náboženské pozadí a odraz v rané arménské historiografii 

   Sochová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Arménsko-perský konflikt (449-451): jeho náboženské pozadí a odraz v rané arménské historiografii Anna Sochová V letech 449-451 došlo mezi Arménií, která měla status perské provincie, a sásánovskou Persií ke konfliktu, ...
  • Dějiny arabské hudby v době Umajjovců a Abbásovců. Od doby předislámské do poloviny 9. století 

   Louženský, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   O hudba v období džáhilíje toho mnoho nevíme, literární hudební památky se nezachovaly. Jisté ale je, že v tomto období, před nástupem islámu, byla poezie na velmi vysoké a propracované úrovni. A právě poezie je v těsném ...
  • Egyptské výtvarné umění XX. století a jeho role ve společnosti (se zaměřením na malbu a sochařství) 

   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   EGYPTSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ XX. STOLETÍ A JEHO ROLE VE SPOLEČNOSTI (SE ZAMĚŘENÍM NA MALBU A SOCHAŘSTVÍ) Hana Nováková Abstrakt Tématem této disertační práce je moderní egyptské výtvarné umění ve 20. století. Egypt byl po dlouhou ...
  • Everyday life of Central Asia in the second part of the XIX-th century 

   Challyjeva, Ajna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   The goal of this thesis is to try to pull together a multidimensional description of everyday life of Central Asia in the second part of the 19th century. The emphasis of the study is put on gender, class, social and ethnic ...
  • Hudba, zpěv a tanec v arabské muslimské společnosti: pohled náboženských autorit a současná praxe 

   Válková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Hudba, zpěv a tanec v arabské muslimské společnosti: pohled náboženských autorit a současná praxe Předmětem práce je teoreticko-empirická analýza současného postoje arabských muslimů vůči otázce praktikování hudby, zpěvu ...
  • Křesťanští zajatci v Maroku 17. století 

   Kolek, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou přítomnosti křesťanských zajatců v Maroku 17. století, přičemž jsou zkoumány všechny hlavní aspekty marockého zajetí. Práce začíná úvodem do historického pozadí doby, a dále chronologicky ...
  • Muslimové v současném Španělsku a španělský oficiální islám 

   Břeská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Islám byl vždy nedílnou soucástí španelské reality. Po osmi staletích muslimského al- Andalusu udrželo Španelsko své vazby na islámský svet prostrednictvím válecných, obchodních a diplomatických kontaktu, které vedly ke ...
  • Muslimové v současném Španělsku a španělský oficiální islám 

   Břeská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Islám byl vždy nedílnou soucástí španelské reality. Po osmi staletích muslimského al- Andalusu udrželo Španelsko své vazby na islámský svet prostrednictvím válecných, obchodních a diplomatických kontaktu, které vedly ke ...
  • Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti 

   Středová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti Tato práce se zabývá vývojem a postavením orientálního tance a profesionálních tanečnic v arabské islámské společnosti, do jaké míry se v tomto postavení ...
  • Perští Židé v moderním Íránu 

   Havlů, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Cílem této diplomové práce je nastínit historický vývoj íránské židovské komunity, s důrazem na období počínající nástupem dynastie Qádžárovců a končící pádem dynastie PahlavL V samostatné kapitole jsou rovněž , zmíněna ...
  • Prvky mudéjarského umění 

   Guia, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Mudéjarské umění označuje umění mudéjarů (muslimů žijících pod křesťanskou navládou), 1110risků (muslimů násilně přinucených přijmout křest, tajně však nadále vyznávajících islám) jakož i dalších etnických a náboženských ...
  • Realismus a náboženství v malířství na mughalském dvoře v 17. století 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • Ruční palné zbraně na Blízkém východě. Počátky, výroba a použití. 

   Beran, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Předkládaná práce se věnuje vývoji ručních palných zbraní v oblasti Blízkého východu. Jedná se především o období od poloviny 15. do konce 18. století. Na některých místech je okrajově zmíněn i počátek 19. století. V první ...
  • Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-1953) 

   Melčák, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 4. 2009
   Waqf (pI. 'awqi!f), ktery vznikl v prvnirn stoleti ishirnske civilizace, se rozsifil po celern Blizkern vychode, aby se stal jednirn z nejcharakteristictejsich prvku politickych, spolecenskych a ekonornickych struktur. ...
  • Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-1953) 

   Melčák, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 10. 2010
   Waqf (pI. 'awqi!f), ktery vznikl v prvnirn stoleti ishirnske civilizace, se rozsifil po celern Blizkern vychode, aby se stal jednirn z nejcharakteristictejsich prvku politickych, spolecenskych a ekonornickych struktur. ...
  • Zahrada v islámské kultuře 

   Knotek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   Tato práce pojednává o zahradách, které vznikaly na islámském území a hrály důležitou roli v islámské kultuře. Protože je islámské zahradní umění nejčastěji spojováno s rajským pojetím zahrad v Koránu, je této svaté knize ...
  • Zahrada v islámské kultuře 

   Knotek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   This work deals with gardens which were created in the Islamic territory and played an important role in the Islamic culture. Since the Islamic garden art is often being connected with the paradisiacal conception of gardens ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV