• Arménsko-perský konflikt (449-451): Jeho náboženské pozadí a odraz v rané arménské historiografii 

   Defence status: DEFENDED
   Sochová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Armenian-Persian Conflict (449-451): Its Religious Background and Reflection in Early Armenian Historiography Anna Sochová In 449-451 a conflict took place between Armenia (being at that time under Persian domination with ...
  • Arménsko-perský konflikt (449-451): Jeho náboženské pozadí a odraz v rané arménské historiografii 

   Defence status: RECOGNIZED
   Sochová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 12. 2011
   Armenian-Persian Conflict (449-451): Its Religious Background and Reflection in Early Armenian Historiography Anna Sochová In 449-451 a conflict took place between Armenia (being at that time under Persian domination with ...
  • Dějiny arabské hudby v době Umajjovců a Abbásovců. Od doby předislámské do poloviny 9. století 

   Defence status: DEFENDED
   Louženský, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   O hudba v období džáhilíje toho mnoho nevíme, literární hudební památky se nezachovaly. Jisté ale je, že v tomto období, před nástupem islámu, byla poezie na velmi vysoké a propracované úrovni. A právě poezie je v těsném ...
  • Egyptské výtvarné umění XX. století a jeho role ve společnosti (se zaměřením na malbu a sochařství) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   EGYPTIAN ART OF THE 20TH CENTURY AND ITS ROLE IN THE EGYPTIAN SOCIETY (CONCERNING THE ARTS OF PAINTING AND SCULPTURE Hana Nováková Abstract This thesis is a contribution to the research of the Egyptian Visual Arts in the ...
  • Everyday life of Central Asia in the second part of the XIX-th century 

   Defence status: DEFENDED
   Challyjeva, Ajna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   The goal of this thesis is to try to pull together a multidimensional description of everyday life of Central Asia in the second part of the 19th century. The emphasis of the study is put on gender, class, social and ethnic ...
  • Hudba, zpěv a tanec v arabské muslimské společnosti: pohled náboženských autorit a současná praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Válková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Hudba, zpěv a tanec v arabské muslimské společnosti: pohled náboženských autorit a současná praxe Předmětem práce je teoreticko-empirická analýza současného postoje arabských muslimů vůči otázce praktikování hudby, zpěvu ...
  • Křesťanští zajatci v Maroku 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kolek, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou přítomnosti křesťanských zajatců v Maroku 17. století, přičemž jsou zkoumány všechny hlavní aspekty marockého zajetí. Práce začíná úvodem do historického pozadí doby, a dále chronologicky ...
  • Muslimové v současném Španělsku a španělský oficiální islám 

   Defence status: DEFENDED
   Břeská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Islám byl vždy nedílnou soucástí španelské reality. Po osmi staletích muslimského al- Andalusu udrželo Španelsko své vazby na islámský svet prostrednictvím válecných, obchodních a diplomatických kontaktu, které vedly ke ...
  • Muslimové v současném Španělsku a španělský oficiální islám 

   Defence status: RECOGNIZED
   Břeská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Islam has always been an integral part of the Spanish reality. After eight centuries of Muslim al-Andalus, Catholic Spain maintained its connection with the Islamic world through war, trade or diplomatic contacts that led ...
  • Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Středová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti Tato práce se zabývá vývojem a postavením orientálního tance a profesionálních tanečnic v arabské islámské společnosti, do jaké míry se v tomto postavení ...
  • Perští Židé v moderním Íránu 

   Defence status: DEFENDED
   Havlů, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Cílem této diplomové práce je nastínit historický vývoj íránské židovské komunity, s důrazem na období počínající nástupem dynastie Qádžárovců a končící pádem dynastie PahlavL V samostatné kapitole jsou rovněž , zmíněna ...
  • Prvky mudéjarského umění 

   Defence status: DEFENDED
   Guia, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Mudéjarské umění označuje umění mudéjarů (muslimů žijících pod křesťanskou navládou), 1110risků (muslimů násilně přinucených přijmout křest, tajně však nadále vyznávajících islám) jakož i dalších etnických a náboženských ...
  • Realismus a náboženství v malířství na mughalském dvoře v 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • Ruční palné zbraně na Blízkém východě. Počátky, výroba a použití. 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Předkládaná práce se věnuje vývoji ručních palných zbraní v oblasti Blízkého východu. Jedná se především o období od poloviny 15. do konce 18. století. Na některých místech je okrajově zmíněn i počátek 19. století. V první ...
  • Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-1953) 

   Defence status: DEFENDED
   Melčák, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 4. 2009
   Waqf (pI. 'awqi!f), ktery vznikl v prvnirn stoleti ishirnske civilizace, se rozsifil po celern Blizkern vychode, aby se stal jednirn z nejcharakteristictejsich prvku politickych, spolecenskych a ekonornickych struktur. ...
  • Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-1953) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Melčák, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 10. 2010
   Waqf (pI. 'awqi() emerged in the first century after the birth of Islam, and spread to the whole of the Middle East to become one of the most distinctive features of its societies. Although waqfs played many different ...
  • Zahrada v islámské kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Knotek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   This work deals with gardens which were created in the Islamic territory and played an important role in the Islamic culture. Since the Islamic garden art is often being connected with the paradisiacal conception of gardens ...
  • Zahrada v islámské kultuře 

   Defence status: RECOGNIZED
   Knotek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   This work deals with gardens which were created in the Islamic territory and played an important role in the Islamic culture. Since the Islamic garden art is often being connected with the paradisiacal conception of gardens ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV