• Aminační reakce pyrazolonů 

   Šeferna, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
  • Asymetrická aminační reakce za využití MBH karbamátů 

   Dočekal, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Enatiomerically enriched allylic amines are important synthons for the synthesis of biologically active compounds. This diploma thesis is focused on the preparation of these amines via organocatalytic allylic substitution ...
  • Asymetrická organokatalytická syntéza organických sloučenin z α,β-nenasycených aldehydů 

   Kamlar, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Vzhledem k rychle se rozvíjející oblasti organické chemie, která se zabývá zavedením fluoru do organických molekul, je tato diplomová práce zaměřena na využití organokatalýzy sekundárními aminy k přípravě enantiomerně ...
  • Enantioselektivní aminace pyrazolonových derivátů 

   Šimek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
  • Enantioselektivní příprava substituovaných cyklopentanů 

   Šotolová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá syntézou chirálních pětičlenných uhlíkatých cyklických molekul za využití iminium-enaminové aktivace zprostředkované chirálními aminokatalyzátory. První část této práce se věnuje přípravě ...
  • Enantioselektivní syntéza fluorovaných organických sloučeniny za využití iminiové a enaminové katalýzy 

   Hejnová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Tato diplomová práce je zaměřena na studium využití organokatalytického konceptu na přípravu enantiomerně čistých, popř. vysoce obohacených, fluorovaných organických sloučenin ze snadno dostupných výchozích látek. Pozornost ...
  • Enantioselektivní syntéza spirocyklických sloučenin 

   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou enantiomerně a diastereomerně čistých spirosloučenin za využití asymetrické organokatalýzy. První část práce se soustředí na enantioselektivní syntézu spirosloučenin organokatalytickou ...
  • Optimalizace přípravy bifunkčních organických katalyzátorů na bázi alkaloidů 

   Formánek, Bedřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou C−9 derivátů cinchonových alkaloidů, které nacházejí široké využití v asymetrických transformacích. Pozornost je věnována srovnání efektivity syntetických přístupů vedoucím k C−9 ...
  • Organokatalytická funcionalizace pyrazolonů 

   Hofmanová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
  • Organokatalytická příprava spirocyklických sloučenin odvozených od heterocyklů 

   Koberová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na enantioselektivní syntézu heterocyklicých spirosloučenin za využití organokatalytického přístupu. První část práce se zabývá enantioselektivní přípravou spirosloučenin reakcí α,β-nenasycených ...
  • Organokatalytická syntéza pětičlenných cyklických a heterocyklických sloučenin 

   Remeš, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
  • Organokatalytické cyklizační reakce vedoucí k bicyklickým sloučeninám 

   Hofmanová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma thesis is focused on the preparation of enaniomerically pure bicyclic compounds with sulfur bridge and based on organocatalytic cyclization reaction. Thiazolone- derived heterocycles with nitrogen and sulfur ...
  • Organokatalytické reakcie vedúce k stereoselektívnej tvorbe piperidínových derivátov 

   Reiberger, Róbert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Táto bakalárska práca sa zaoberá stereoselektívnou prípravou chirálnych derivátov piperidínu využívajúc organokatalytický prístup. Je zameraná na optimalizáciu reakčných podmienok a rozsahu organokatalytickej tandemovej ...
  • Preparation of organocatalysts derived from monosaccharides 

   Nekvinda, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   This bachelor thesis is focused on the synthesis of organocatalysts derived from monosaccharides, in particular D-glucose and D-glucosamine, with various protecting groups. Synthesis of various thiourea catalysts and the ...
  • Preparation of spirocyclic compounds using synergistic catalysis 

   Rohaľová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   Main aim of this diploma work was to develop new method for preparation of spiro compounds based on synergistic catalysis. First part deals with preparation of corresponding starting materials, substituted pyrazol-3-ones ...
  • Priprava bifunkčných organických katalyzátorov 

   Rohaľová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou bifunkčných tiomočovinových katalyzátorov a východiskových stavebných jednotiek odvodených od sacharidu levoglukozanu. Prvá časť práce je zameraná na prípravu 1,6:2,3-dianhydro- ...
  • Príprava a využitie katalyzátorov obsahujúcich cyklopentadienylový motív 

   Reiberger, Róbert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Chirálne kyslé katalyzátory sú mimoriadne užitočné k syntéze enantioobohatených malých molekúl, avšak typické katalyzátory tohto typu vyžadujú náročnú prípravu. Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou dostupnejších ...
  • Příprava a využití α-alkyliden-β-laktamů ve zkrížených metatezích 

   Kretschmer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou α-alkyliden-β-laktamů a jejich využitím ve zkřížených metatezích za použití katalyzátorů přechodných kovů. Pro přípravu α-alkyliden-β- laktamů byla využita jednak Kinugasova reakce ...
  • Příprava alfa(1-4)-glykosidicky vázaných disacharidů obsahujících D-glukosaminové jednotky 

   Škríba, Anton (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá vypracovaním syntézy disacharidu zloženého z dvoch glukozamínových jednotiek s 1,2-cis-(1→4)-O-glykozidickou väzbou s pripojeným ramienkom na redukujúcom konci, zakončeným azidovou ...
  • Příprava bifunkčních thiomočovinových organokatalyzátorů obsahujících sacharidovou jednotkou 

   Šotolová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou bifunkčních thiomočovinových katalyzátorů a výchozích stavebních jednotek odvozených od sacharidu D-glukosy a aminokyseliny L- threoninu. První část práce je zaměřena na přípravu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV