• Accountability in Higher Education in the Czech Republic 

   Hrtánková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The diploma thesis "Accountability in tertiary education in the Czech Republic" is based on the concept of accountability, which is defined as a social relation between two actors, where one actor is obliged to justify his ...
  • Analýza financování veřejných vysokých škol v České republice- implementace změn 

   Vašková, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce "Analýza financování veřejných vysokých škol v České republice- implementace změn" pojednává o nastavení pravidel a zásad financování vysokých škol v České republice a rozebírá situaci ve financování po ...
  • České učňovské školství na rozcestí 

   Knedla, Dalibor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce "České učňovské školství na rozcestí" představuje problematiku učňovského školství. Práce vychází z teoretických východisek vzdělanostní reprodukce, pozitivních funkcí diverzifikovaných systémů, celoživotního ...
  • Další vzdělávání pracovníků státní správy 

   Štiková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This diploma thesis deals with the area of further education of civil servants at the level of the central government and its aim is to critically evaluate further education at selected departments in connection with the ...
  • Educational system and Inequalities in Access to Education in Kosovo 

   Begu, Edona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Pre-university Educational System and inequalities in Kosovo Edona Begu Master thesis Abstract The institutional structure of the education system is crucial for understanding the educational inequalities. Kosovo is a young ...
  • Evaluace minimálních preventivních programů na základních školách se zaměřením na Prahu 5 

   Francová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá minimálními preventivními programy na pražských základních školách a výzkumem evaluace těchto programů. Teoretickým zázemím je evaluace ve veřejné politice, škola jako výchovná instituce, ...
  • Fenomén Airbnb v českém prostředí 

   Lejček, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The aim of the bachelor thesis "The Phenomenon of Airbnb in the Czech setting" is to analyze the current legislative conditions for short-term rents, for which the Airbnb platform is also used. The first part of the paper ...
  • Fenomén vzniku soukromých základních škol - nový trend ve vzdělávání? 

   Cabalková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This diploma thesis deals with the situation of emerging private elementary schools in the Czech Republic. As this is a new phenomenon, only recognised in the past few years, there is little detailed evidence that would ...
  • Finanční gramotnost jako nástroj pro snížení zadluženosti českých domácností 

   Zítková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   V současné době dochází k stále většímu zadlužování českých domácností a jejich úpadku do platební neschopnosti na jedné straně, na straně druhé byla v posledních letech u českého obyvatelstva identifikována velmi nízká ...
  • Hlavní znaky efektivní školy a její přínos pro zkvalitnění vzdělávání a další uplatnění žáka 

   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   8 RESUMÉ České školství prochází v posledních letech výraznými změnami. V platnost vešel zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který mimo jiné ukládá školám povinnost vlastního hodnocení a sestavování vlastních školských ...
  • Indikátory a benchmarky jako nástroj vzdělávací politiky EU 

   Hulík, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Vladimír Hulík: Indikátory a benchmarky jako nástroj vzdělávací politiky EU 2 Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku indikátorů a referenčních úrovní v evropské vzdělávací politice. V první části jsou představeny ...
  • Integration of Migrants through Education 

   Kulesza, Izabela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Bibliographic note KULESZA, Izabela A. PATH DEPENDENCE IN AMERICAN PUBLIC EDUCATION . Mater thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Sociological Studies. Supervisor Prof. PhDr. Arnošt Veselý, ...
  • Kapacity základních škol v zázemí velkých měst v České republice 

   Charvátová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Problematika kapacit základních škol v zázemí velkých měst představuje aktuální problém českého školství, kterému však není věnována dostatečná odborná pozornost a to i přesto, že významným způsobem ovlivňuje kvalitu ...
  • Long Night's Journey into Day: Implementation of Czech Policy on Higher Education Quality Assurance 

   Kohoutek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tematika zajišťování kvality vzdělávací činnosti vysokých škol je dlouhodobě předmětem výzkumu v oblasti vysokého školství. Nicméně tento výzkum ve středo- a východoevropském kontextu dosud do značné míry nevyužíval rigorózní ...
  • Možnosti a meze využití metody mystery shoppingu při měření kvality veřejných služeb 

   Hankovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Práce na téma možnosti a meze využití metody mystery shoppingu při měření kvality veřejných služeb má za cíl představit metodu mystery shoppingu a na základě její aplikace vyhodnotit možnosti její využití při měření kvality ...
  • Možnosti veřejné politiky ve zvyšování politické informovanosti dospělých občanů v České republice 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato práce představuje problematiku nízké politické informovanosti dospělých občanů v České republice z pohledu veřejné politiky. Nízkou míru politické informovanosti přitom pojímá jako zásadní příčinu toho, že voliči ...
  • Multicultural Education: Construction of Identity in Czech Educational System 

   Česká, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá pojetím identity v multikulturním vzdělávání v českém vzdělávacím systému - přesněji konstrukcí identity. Multikulturní vzdělávání je hlavním proudem ve výuce proti rasismu, xenofobii, ...
  • Nízkoprahové kluby jako nástroj začleňování rizikové mládeže 

   Mikšovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá nízkoprahovým klubem jako nástrojem k začlenění rizikové mládeže do společnosti. Autorka vymezuje termín mládež a riziková mládež, zabývá se socializací mládeže do společnosti a také romskou ...
  • Osmiletá gymnázia - únik nebo příležitost? 

   Vágnerová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Osmiletá gymnázia - únik nebo příležitost" pojednává o velmi diskutované součásti českého vzdělávacího systému. Osmiletá gymnázia mají v českých zemích dlouhou tradici, byla zavedena již v roce 1849 a s ...
  • Podpora digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání: případová studie Zlínského kraje 

   Maděričová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This diploma thesis has a form of a case study focused on the area of digital literacy and digital education in Zlín region. The main goal of this diploma thesis is to map the situation in digital literacy and digital ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV