• Accountability in Higher Education in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Hrtánková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práca "Akontabilita v terciárnom vzdelávaní v Českej republike" vychádza z ponímania akontability ako sociálneho vzťahu medzi aktérmi, v rámci ktorého je jeden aktér povinný vysvetľovať svoje jednanie a chovanie ...
  • Analýza financování veřejných vysokých škol v České republice- implementace změn 

   Defence status: DEFENDED
   Vašková, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diploma thesis "Analyses of public higher education funding in Czech Republic- implementation of changes" deals with setting the rules and principles of higher education institutions funding in Czech Republic and ...
  • České učňovské školství na rozcestí 

   Defence status: DEFENDED
   Knedla, Dalibor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diploma thesis "Czech apprenticeship at a crossroads" deals with the controversial topic of apprenticeship. Thesis is based on theoretical concepts of educational reproduction, positive functions of diversified educational ...
  • Další vzdělávání pracovníků státní správy 

   Defence status: DEFENDED
   Štiková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This diploma thesis deals with the area of further education of civil servants at the level of the central government and its aim is to critically evaluate further education at selected departments in connection with the ...
  • Educational system and Inequalities in Access to Education in Kosovo 

   Defence status: DEFENDED
   Begu, Edona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Pre-university Educational System and inequalities in Kosovo Edona Begu Master thesis Abstract The institutional structure of the education system is crucial for understanding the educational inequalities. Kosovo is a young ...
  • Evaluace minimálních preventivních programů na základních školách se zaměřením na Prahu 5 

   Defence status: DEFENDED
   Francová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   The thesis deals with minimal preventive programs in elementary schools in Prague and research of evaluation of these programs. Theoretical background is on evaluation of public policy, the school as an educational ...
  • Fenomén Airbnb v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Lejček, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The aim of the bachelor thesis "The Phenomenon of Airbnb in the Czech setting" is to analyze the current legislative conditions for short-term rents, for which the Airbnb platform is also used. The first part of the paper ...
  • Fenomén vzniku soukromých základních škol - nový trend ve vzdělávání? 

   Defence status: DEFENDED
   Cabalková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Diplomová práce se věnuje vzniku soukromých základních škol v České republice. Tento nový fenomén se objevuje v posledních několika letech, a proto prozatím neexistuje detailnější evidence, která by poskytovala informace ...
  • Finanční gramotnost jako nástroj pro snížení zadluženosti českých domácností 

   Defence status: DEFENDED
   Zítková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   V současné době dochází k stále většímu zadlužování českých domácností a jejich úpadku do platební neschopnosti na jedné straně, na straně druhé byla v posledních letech u českého obyvatelstva identifikována velmi nízká ...
  • Hlavní znaky efektivní školy a její přínos pro zkvalitnění vzdělávání a další uplatnění žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   8 RESUMÉ České školství prochází v posledních letech výraznými změnami. V platnost vešel zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který mimo jiné ukládá školám povinnost vlastního hodnocení a sestavování vlastních školských ...
  • Indikátory a benchmarky jako nástroj vzdělávací politiky EU 

   Defence status: DEFENDED
   Hulík, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Vladimír Hulík: Indikátory a benchmarky jako nástroj vzdělávací politiky EU 2 Abstract This Diploma Thesis focuses on the issue of indicators and benchmarks in the European education policy. Theoretical concepts linked ...
  • Integration of Migrants through Education 

   Defence status: DEFENDED
   Kulesza, Izabela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Bibliographic note KULESZA, Izabela A. PATH DEPENDENCE IN AMERICAN PUBLIC EDUCATION . Mater thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Sociological Studies. Supervisor Prof. PhDr. Arnošt Veselý, ...
  • Kapacity základních škol v zázemí velkých měst v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Problematika kapacit základních škol v zázemí velkých měst představuje aktuální problém českého školství, kterému však není věnována dostatečná odborná pozornost a to i přesto, že významným způsobem ovlivňuje kvalitu ...
  • Kariérové poradenství pro žáky základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Lazarová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Long Night's Journey into Day: Implementation of Czech Policy on Higher Education Quality Assurance 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   This doctoral thesis takes up the theme of policy implementation in higher education. More specifically, the thesis aims to analyse the implementation of Czech system-level policy on higher education quality assurance in ...
  • Možnosti a meze využití metody mystery shoppingu při měření kvality veřejných služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Hankovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Thesis on the topic of the possibilities and limits of using the method of mystery shopping in the measurement of the public services quality is intended to introduce the method of mystery shopping and to evaluate the ...
  • Možnosti realizace komunální rodinné politiky na území Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Pašková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Autorka se zabýva možnostmi realizace komunální rodinné politiky v hlavním městě Praze a nabízí návrhy, jak takovou politiku koncepčně uchopit. První část práce přináší analýzu současného stavu, a to na několika úrovních ...
  • Možnosti veřejné politiky ve zvyšování politické informovanosti dospělých občanů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato práce představuje problematiku nízké politické informovanosti dospělých občanů v České republice z pohledu veřejné politiky. Nízkou míru politické informovanosti přitom pojímá jako zásadní příčinu toho, že voliči ...
  • Multicultural Education: Construction of Identity in Czech Educational System 

   Defence status: DEFENDED
   Česká, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá pojetím identity v multikulturním vzdělávání v českém vzdělávacím systému - přesněji konstrukcí identity. Multikulturní vzdělávání je hlavním proudem ve výuce proti rasismu, xenofobii, ...
  • Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v České republice. Vnímání vzdělanostních nerovností zúčastněnými aktéry 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV