Now showing items 1-20 of 40

  • African-American Mothers in Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin and Toni Morrison's Beloved 

   Defence status: DEFENDED
   Piňosová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na pojetí afroamerické matky jakožto klíčové postavy v boji za svobodu ztvárněné v románech Chaloupka Strýčka Toma od Harriet Beecher Stowe a v Milovaná od Toni Morrison. Chaloupka Strýčka Toma popisuje ...
  • The African-American Slave Narrative in Context: Frederick Douglass and Harriet Ann Jacobs 

   Defence status: DEFENDED
   Chýlková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   in Czech Cílem této práce je snaha odkrýt nové perspektivy v pohledu na žánr nazývaný vyprávění afroamerických otroků. Proto je žánr prezentován v širších historických, sociopolitických a genderových souvislostech a okolnosti ...
  • An Analysis of Francis Fukuyama's Arguments Exemplified on Contemporary Dystopian Cultural Production 

   Defence status: DEFENDED
   Šinaľ, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   V této práci analyzuji a problematizuji přístup Francise Fukuyamy k posthumanizmu, který je vyjádřen převážně v knize Our Posthuman Future (2002). V ní Fukuyama varuje před pravděpodobným nepříznivým dopadem potenciální ...
  • The 'Butterfly' in the Poetry of Emily Dickinson 

   Defence status: DEFENDED
   Hübnerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   A B S T R A K T Práce se zabývá významem motivu 'motýla' v poezii Americké básnířky Emily Dickinson. První dvě části tvoří teoretické zázemí práce, tj. věnují se životu a poezii Dickinsonové, se zaměřením na její básně o ...
  • Community in Toni Morrison's Fiction 

   Defence status: DEFENDED
   Brzobohatá, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Czech Abstract Toni Morrison se zabývá tématem komunity ve větší či menší míře ve všech svých románech. Díky výchově, které se jí dostalo, si vždy byla vědoma role a vlivu, jaký komunita na jedince má. Komunita nás může ...
  • The Death of the Female Protagonists in The Awakening, "The Yellow Wallpaper" and The House of Mirth, and Its Realistic Foundations. 

   Defence status: DEFENDED
   Mervová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   práce Tato práce analyzuje téma smrti nejenom jako výhradně vnitřní konflikt daného jedince, ale sleduje jej i v kontextu společnosti a jejího tlaku působícího na tohoto jedince. Předmět analýzy tvoří Probuzení Kate ...
  • The depiction of ethnicity in the short stories of William Saroyan 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • The depiction of the changing consciousness of women in three novels of the turn of the century 

   Defence status: DEFENDED
   Potočková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Přelom dvacátého století1 je doba velkých historických změn, které ovlivnily všechny oblasti lidského života - společenské, ekonomické a technologické. Tato diplomová práce se zaměřuje na tři romány, The Portrait of a Lady ...
  • A dream shared: community and politics in selected 19th and 20th century American utopias 

   Defence status: DEFENDED
   Kounovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tato diplomova prace se zabYva rozborem ctyr vybranych americkJch literarnich utopif: Looking Backward: 2000-1887 (Pohled z roku 2000 na rok 1887) Edwarda Bellamyho, The Iron Heel (ielezna pata) Jacka Londona, Ecotopia ...
  • Dystopia in Two 1950s American Science Fiction Novels 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátalová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat dystopické znaky, které se nacházejí ve dvou vědeckofantastických románech napsaných v 50. letech 20. století. Romány, na které se práce zaměřuje, jsou Fahrenheit 451 od spisovatele ...
  • Elements of the Grotesque in the Novels of Toni Morrison 

   Defence status: DEFENDED
   Hädler, Victoria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem mé bakalářské práce je analýza prvků groteskna v románech Toni Morrison. Analyzovaná literatura obsahuje nejznámější romány Toni Morrison Milovaná, Sula a Velmi modré oči. Práce se v úvodu zabývá žánrem groteskní ...
  • Elizabeth Bishop: The Map of Her Life and Work 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   The aim of the thesis is straightforward: to provide readers with a glimpse into the life of Elizabeth Bishop but not to put emphasis on biographical details. The focus lies on her two most formative relationships with her ...
  • Faith and the Search for Identity in the Works of J. D. Salinger 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem této práce je rozbor čtyř postav v dílech amerického židovského autora J.D. Salingera, jmenovitě v románu Kdo chytá v žitě, a dále v povídkách "Franny", "Zooey", "Vzhůru tesaři, do výše střechu zvedněte!", "Den jako ...
  • Feminism in Selected Novels by Toni Morrison and Alice Walker 

   Defence status: DEFENDED
   Chýlková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na aspekty feminismu ve vybraných románech afro-amerických spisovatelek, aktivistek a držitelek prestižní Pulitzerovy ceny za literaturu Toni Morrison, která získala i nejvyšší možné ocenění ...
  • Feminism in the Poetry of Adrienne Rich: A Comparison of Her Early and Late Poems 

   Defence status: DEFENDED
   Cimalová, Natalie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Tato bakalářská práce zkoumá vývoj feminismu v poezii Adrienne Rich od 50. do 90. let 20. století. Trvalo roky, než se feminismus v poezii Rich vyvinul ze striktního formalismu typického pro 50. léta, který jen nepřímo ...
  • Feminist Science Fiction: Cherie Priest's The Clockwork Century 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Feministická Sci-fi Literatura: Mechanické století Cherie Priest Magisterská Práce Petra Nováková Abstrakt Marleen S. Barr, průkopnice feministické kritiky vědeckofantastické literatury, je otevřenou komentátorkou genderové ...
  • Gender Differences in Selected Works of Ernest Hemingway 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Ernest Hemingway byl během svého života nejen obklopen ctižádostivými ženami, ale stal se také svědkem změny pozice žen ve společnosti. Z Hemingwayových děl je patrné, že jeho osobní zkušenosti s genderovými záležitostmi ...
  • Great American Myths: Nation-Building and Identity Politics in the United States of America 

   Defence status: DEFENDED
   Pyshkin, Dmitry (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu tzv. Americké teze, také Americké krédo nebo Americká ideologie (termín, který používá Anatol Lieven v America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism) jako národní identity ...
  • Hybrid Bodies and Hybrid Identities in the Fiction of Octavia Butler 

   Defence status: DEFENDED
   Korejtková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá tématem hybridity v dílech Octavie Butlerové, konkrétně v trilogii Xenogenesis a v románu Fledgling, což jsou texty, ve kterých hrají velkou roli složité vztahy mezi lidmi a jiným živočišným ...
  • The Image of Death in Selected Works of Contemporary American Indian Literature 

   Defence status: DEFENDED
   Glatzová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The subject of this BA thesis is contemporary American Indian literature. My aim is to explore how selected representatives of this minority literature portray death in their works. To be able to understand the native ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV