Now showing items 1-20 of 24

  • Analýza čítanek německého jazyka pro střední školy na českém území se zaměřením na germánskou mytologii (1800-2000) 

   Defence status: DEFENDED
   Besedová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 7. 2007
   Hlavním ze stanovených cílů bylo vytvořit obraz znalostí germánské mytologie, které měl středoškolský student v českých zemích v letech 1800 - 2000. Tento obraz jsme se snažili získat pomocí analýzy čítanek německého jazyka, ...
  • Básník a překladatel Alfons Breska 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The work describes the personality and the work of the poet and translator A. Breska. It is the first monographic work about this author and it is based mainly on archive documents from Breska's personal collection in the ...
  • Brechtův Dreigroschenroman v českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Šimůnková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Předmětem této diplomové práce je translatologická analýza a porovnání dvou překladů díla Dreigroschenroman významného německého autora Bertolta Brechta. První překlad vyšel v roce 1935, byl pořízen Jaroslavem Zaorálkem, ...
  • Christian Morgenstern v českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Zapletalová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   There have been many translations of Christian Morgenstern's work and, in particular, of his "Galgenlieder" into Czech. The first translations appeared in magazines in the interwar period. "Palmström", translated by Ludvík ...
  • České recepce Dürrenmattovy hry Play Strindberg 

   Defence status: DEFENDED
   Tolarová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá hrou Play Strindberg (1969) Friedricha Dürrenmatta, jež je adaptací Strindbergova dramatu Tanec smrti (1901). Na úvod jsou zmíněny kontext vzniku díla a reakce na první uvedení. Dále je na ...
  • Dětské světy a fenomény reality v německy psané problémově orientované literatuře pro mládež v poslední třetině 20. a na začátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bučková, Tamara (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 9. 2009
   Projekt se zaměřuje na práci s celistvým literárním textem. Těžiště projektu spočívá v seznámení s románem "Malka Mai" od Mirjam PRESSLEROVÉ, románem s vícesměrnou adresností textu, zachycujícím dětství v době druhé světové ...
  • Dílo Hugo von Hofmannsthala v českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje recepci děl rakouského básníka, prozaika a dramatika Hugo von Hofmannsthala (1759-1929) v českých zemích od doby autorova života až po současnost. Všímá si ...
  • Dva překlady Kischova "Tržiště senzací" 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Předmětem předkládané diplomové práce je translatologická analýza a následná komparace dvou českých překladů vzpomínkové knihy pražského rodáka a významného reportéra Egona Erwina Kische Marktplatz der Sensationen. Konkrétně ...
  • Fritz Walter Nielsen jako zprostředkovatel české kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Weinbergerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Jedná se o magisterskou diplomovou práci studentky oboru překladatelství a tlumočnictví. Jejím cílem je popsat život a dílo Fritze Waltera Nielsena a jeho přínos k pronikání české kultury do zahraničí, se zvláštním důrazem ...
  • Goethovy a Schillerovy balady. Kritika a srovnání českých překladů 

   Defence status: DEFENDED
   Böswart, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Přínos diplomové práce lze rozdělit do následujících bodů: 1. Které básně byly překládány a jak překladatelé rozuměli pojmu balada? V období německé klasiky byl obsah pojmu jiný než dnes. V různých obdobích se podle toho ...
  • Goethův román "Die Leiden des Jungen Werthers" v českých překladech. Srovnání překladů Oskara Reindla, Arno Krause, event. dalších 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Goethův román ,,Die Leiden des jungen Werthers" znamenal v podstatě první mezinárodní úspěch německé literatury. Goethe jej sepsal jako 25letý mladík na začátku své literární kariéry na jaře roku 1774 během několika týdnů, ...
  • Haškův "Švejk" v němčině: překlad, textová vícejazyčnost a recepce románu v českém a německém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Hartmann, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Cílem této práce je nastínit vývoj chápání Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v českém a německém prostředí a na pozadí tohoto vývoje zhodnotit překlad románu do němčiny, který provedla Grete ...
  • Ingeborg Bachmannová v české literatuře a kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   V úvodu diplomové práce představuji život a dílo Ingeborg Bachmannové. Tato kapitola zahrnuje rovněž charakteristiku doby, v níž Bachmannová žila, a charakteristiku prostředí, jímž byla autorka ovlivněna. Několik stran je ...
  • Jaromír Povejšil jako překladatel 

   Defence status: DEFENDED
   Podroužková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Pfedlozemi diplomova prace se zameruje na osobnost a dilo ceskeho lingvisty, germanisty a prekladatele Jaromira Povejsila s durazem na jeho pusobeni na poli prekladu. Hlavnim diem prace je utfidit, popsat a zhodnotit ...
  • Josef Hiršal jako překladatel experimentální poezie z němčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vinšová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce je zaměřena k dějinám českého uměleckého překladu. Konkrétně se zabývá diachronním zkoumáním překladatelské metody Josefa Hiršala v oblasti překladu experimentální poezie z němčiny. Josef Hiršal byl v ...
  • Josef Jungmann jako překladatel z němčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Běla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce studentky translatologie Josef Jungmann jako překladatel z němčiny (Josef Jungmann - Translator from German) z oblasti dějin překladu se zabývá hlavními rysy, metodami a postupy překladatelské činnosti z ...
  • Kritika překladu románu Die liebhaberinnen Elfriede Jelinekové ve zpracování překladatelky Jitky Jílkové 

   Defence status: DEFENDED
   Jestřábová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   V diplomové práci je provedena hloubková kritiku překladu rakouského románu Die Liebhaberinnen od Elfriede Jelinekové v provedení překladatelky Jitky Jílkové. Kritika vychází z teoretického modelu Kathariny Reissové, který ...
  • Lenka Reinerová jako překladatelka české a německé literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Šišková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce se snaží o zhodnocení překladatelské činnosti známé české německy píšící spisovatelky a novinářky Lenky Reinerové. Práce pojednává o jejím životě, původní literární tvorbě, o překladech a překladatelkách ...
  • Problematika recepce děl Franze Grillparzera s tematikou z českých dějin a mytologie 

   Defence status: DEFENDED
   Sojková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   V této diplomové práci jsme se snažili zmapovat ohlasy na osobnost a dílo Franze Grillparzera u českého publika, přičemž důraz byl kladen především na díla s tematikou z českých dějin a mytologie König Ottokars Glück und ...
  • Překladatel Ludvík Kundera 

   Defence status: DEFENDED
   Nešporová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Jitka Nešporová disertační práce ABSTRAKT Předmětem předkládané disertační práce, která je příspěvkem k dějinám českého uměleckého překladu po roce 1945, je osobnost a překladatelské dílo Ludvíka Kundery. Tento básník ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV