• Cvičební tréninkové programy pro vojáky AČR 

   Defence status: DEFENDED
   Čechura, René (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 30. 4. 2010
   Název diplomové práce: Pohybové programy pro vojáky AČR Cíle práce: Zjištění aktuálního stavu fyzické kondice a poměru pohybových schopností vojáků AČR na základě analýzy výsledků výročního přezkoušení a následné vytvoření ...
  • Historický vývoj karate Goju-ryu 

   Defence status: DEFENDED
   Bílek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název práce: Historický vývoj karate Goju-Ryu Cíl práce: Na základě studia písemných materiálů podrobně popsat vývoj bojových umění ve světě, se zaměřením na Čínu. Z které vychází karate Goju-ryu, jeho vývoj na Japonském ...
  • Koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti Kickboxu do 2. Kyu 

   Defence status: DEFENDED
   Svitek, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 5. 5. 2009
  • Koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu od 7. Kyu po 1.Dan. 

   Defence status: DEFENDED
   Svitek, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název práce: Koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu od 7.Kyu po 1.Dan. Cíle práce: Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat a zhodnotit současný a předchozí zkušební řád na stupně ...
  • Koordinační schopnosti karatistů ve srovnání s ostatní školní mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Kesner, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
    Název: Srovnání úrovně koordinačních a kondičních schopností mladých karatistů v porovnání s ostatní školní mládeží.  Cíl práce: Porovnat stupeň koordinačních a kondičních schopností u 3 skupin probandů ze stejného ...
  • Koordinační schopnosti v průběhu menstruačního cyklu u kickboxerek 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámková, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Název práce: Koordinační schopnosti v průběhu menstruačního cyklu u kickboxerek Cíle práce: Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda se úroveň koordinačních schopností mění v průběhu menstruačního cyklu u kickboxerek. ...
  • Metodická doporučení pro úvodní část nácviku pohybových dovedností v boxu. 

   Defence status: DEFENDED
   Zaspal, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Název práce: Metodická doporučení pro úvodní část nácviku pohybových dovedností v boxu. Cíle práce: Vymezení teoretických východisek pro nácvik pohybových dovedností;rozbor činností zásadních pro vstup subjektu do tréninkového ...
  • Metodický postup nácviku úderů do makiwary 

   Defence status: DEFENDED
   Hofman, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 26. 9. 2008
   Název práce: Metodický postup nácviku úderů do makiwary Cíl práce: Cílem této diplomové práce je vytvoření metodického postupu nácviku úderů do makiwary. Podrobný popis a konstrukce této tréninkové pomůcky a možnosti jejího ...
  • Metodika základních úderů a obran technik v boxu. 

   Defence status: DEFENDED
   Klouda, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 7. 5. 2008
   Title: Methodic ofbasic punches and defences in box. The aim of diploma theses: Create a manual ofmethodic ofbasic punches and defences in box. Method: In making my theses I used usual methods like dokument analysis, ...
  • Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai 

   Defence status: DEFENDED
   Bělský, Dalibor (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou ...
  • Možnosti využití sportovní výživy a suplementů při redukci hmotnosti závodníků v kickboxu 

   Defence status: DEFENDED
   Vogt, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   1. Abstrakt Název práce: Možnosti využití sportovní výživy a suplementů při redukci hmotnosti závodníků v kickboxu. Cíl práce: Cílem této studie je zmapovat a analyzovat všechny dostupné metody, které slouží k redukci ...
  • Nácvik techniky útoků na nohy v základnej a specializovanej etape prípravy zápasenia voľným štýlom 

   Defence status: DEFENDED
   Gažúr, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 5. 5. 2009
   Nazov prace: Nacvik techniky utokov na nohy v zakladnei a specializovanei etape prfpravy zapasenia vornym stylom. Ciel' prace: Ciel'om tejto diplomovej prace je analyzou utokov na nohy ako nosnej technickej cinnosti v ...
  • Návrh a ověření programu výuky základních technik karate 

   Defence status: DEFENDED
   Faktorová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 26. 9. 2008
   Název: Návrh a ověření programu výuky základních technik karate. Cíl práce: Navržení a vyhodnocení funkčního a systematického tréninkového programu karate pro mládež, který u vybraných skupin dětí zvýší úroveň technické i ...
  • Návrh a ověření tréninkových metod v karate kata 

   Defence status: DEFENDED
   Zoubek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 26. 9. 2008
   Název diplomové práce : Návrh a ověření tréninkových metod v karate kata Cíl práce: Cílem práce je zjistit nejefektivnější tréninkovou metodu nácviku kata v karate. Metoda: Experiment byl prováděn metodou jednoduchého, ...
  • Návrh koncepce metodiky vedení sebeobrany v profesní přípravě příslušníků Policie České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlů, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 30. 4. 2010
   Strana 2 ABSTRAKT Název: Návrh koncepce a metodiky vedení sebeobrany v profesní přípravě příslušníků Policie České republiky. Cíl práce: Cílem této práce je zjištění aktuálního stavu připravenosti příslušníků Policie České ...
  • Pákové techniky v bojovém umění a sebeobraně 

   Defence status: DEFENDED
   Goldmann, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 30. 4. 2010
   Název: Pákové techniky v bojovém umění a v sebeobraně. Cíle práce: 1) Popsat bojové umění používající pákové techniky. 2) Význam pákových a odváděcích technik v sebeobraně Metoda: Metody výzkumy: kombinace kvalitativních ...
  • Porovnání olympijské přípravy v judu na OH v Soulu v roce 1988 s přípravou na OH v Pekingu v roce 2008. 

   Defence status: DEFENDED
   Huněk, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   3 Abstrakt: Název práce : Porovnání olympijské přípravy v Judu na OH v Soulu v roce 1988 s přípravou na OH v Pekingu v roce 2008. Cíle práce: Cílem této diplomové práce je popsat, porovnat a vyhodnotit přípravy jednotlivých ...
  • Přeměny Okinavského karate po příchodu na japonské ostrovy 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Rozdíly v trénování mužů a žen v boxu 

   Defence status: DEFENDED
   Pihávková, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   2 Abstrakt Název diplomové práce: Rozdíl v trénování mužů a žen v boxu. Cíle práce: Cílem mé diplomové práce je zjistit a popsat rozdíly v trénování mužů a žen v současném amatérském boxu v České republice. Protože tento ...
  • Sledování dynamiky srdeční frekvence v Aerobic dynamic kickboxu a Aero-kickboxingu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Název: Sledování dynamiky srdeční frekvence v Aerobic dynamic kickboxu a Aero-kickboxingu Comparison of heart rate dynamics In Aerobic Dynamic Kickboxing and Aero-kickboxing Cíl práce: Posouzení dynamiky srdeční frekvence ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV