• Bernard z Clairvaux: De consideratione ad Papam Eugenium III., Liber IV. 

   Defence status: DEFENDED
   Rejmanová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Bibliografická citace Bernard z Clairvaux: De consideratione ad papam Eugenium III., Liber IV [rukopis]: překlad a historicko-teologický výklad, Veronika Rejmanová; vedoucí práce: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., Praha, ...
  • Cesta k vnitřní svobodě dle Evagria a Jana Kassiána: Cesta k celistvému uzdravení člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hempl, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Předložená práce si kladla za úkol zmapovat, resp. poukázat na úzké propojení mezi duchovní a duševní dimenzí člověka. Práce se zabývala vznikem duchovní nestability a jejího vlivu na duševní stav. Adekvátně k tomu jsme ...
  • Člověk v raném díle Karola Wojtyly 

   Defence status: DEFENDED
   Burda, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   The following work presents anthropological analysis of early publications by Karol Wojtyla. Each work (i.e. philosophical, poetical, dramatical) is gradually analyzed. Next part, it presents the comparison Wojtyla's ...
  • De Religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Denisa (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   De religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím Přestože v dějinách pojem náboženství přiřazujeme ke křesťanství zcela přirozeně, křesťanství se identifikovalo s náboženstvím teprve, když začalo pronikat do světa ...
  • Dějiny křesťanského mnišství v Egyptě: od prapočátků po Šenúteho Velikého 

   Defence status: DEFENDED
   David, Miloš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The thesis is especially focused on the Egyptian monasticism during its supremely period in the 4th a 5th century. As it appears from the title of the thesis it deals about the its beginnings of the monastic movement in ...
  • Dopisy sv. Columbána - překlad a systematický výklad 

   Defence status: DEFENDED
   Calábek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   RESUMÉ Název práce: Dopisy svatého Kolumbána - překlad a systematický výklad Autor: Pavel Calábek Postavy irských světců a irské spirituality, v naších zemích téměř neznámých, stojí pouze na pokraji zájmu křesťanské ...
  • Dorotheos z Gazy a Kolumbánus z Bobbia: srovnání mnišské spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Mendelová, Edita Miriam (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   This work Dorotheos of Gaza and Columbanus of Bobbio: comparison of monastic spirituality presents the ascetic ways of monastic life two persons Abba Dorotheos of Gaza and celtic monk Columbanus of Bobbio. Abba Dorotheos ...
  • Duchovní rozměr zakladatelského díla Josefa Kalasanského 

   Defence status: DEFENDED
   Matějek, Marek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   The dissertation analyses the activities of Joseph Calasanz in education and the circumstances which resulted in founding the Order of the Pious Schools. The thesis pursues his decisions to promote education of children ...
  • Etika v sociální práci s lidmi s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kremlíková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Tématem této práce je Etika práce s lidmi s mentálním postižením, konkrétně otázka propojení etiky v sociální práci s lidmi s mentálním postižením. Tématu se věnuji dlouhodobě a vychází z mé práce s těmito lidmi. Úvodní ...
  • Existenciálně analytické pojetí životního smyslu a jeho význam pro péči o vážně nemocné a umírající pacienty zdravotnických zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kalvínská, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   V českých nemocnicích bývají problémy pacientů vnímány především jako obtíže somatického rázu a tomu pak odpovídá i redukovaná péče o ně. Bývá kvalitní po fyzické stránce, ale psychosociální péče se teprve pomalu rozvíjí ...
  • Femomém stáří a umírání z pohledu současné společnosti a z biblického hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zdenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Human society is getting old. We have to learn many new things about old people and dying, too. The work is divided into three basic parts. The first part is psychosocial view of being old and dying - society's attitude ...
  • Impulzy k prožívání služebného kněžství v životě a díle Jana Evangelisty Urbana. 

   Defence status: DEFENDED
   Špinler, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Práce se zabývá životem a dílem pražského františkánského kněze Jana Evangelisty Urbana. V díle hledá impulzy, které by mohly pomoci současnému duchovnímu k autentickému prožívání vlastního kněžství. V první kapitole ...
  • In articulo mortis (existencialistická etika ve vztahu k časovému horizontu) 

   Defence status: DEFENDED
   Děkanovský, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Writer in his work deals with the question for unity of death and being, which is notable, connected in temporality and the experience of human life.
  • Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Veldová, Dagmar (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   1 RESUMÉ Příjmení a jméno autora: VELDOVÁ Dagmar Název práce: Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost Záměrem této diplomové práce bylo představit otce Jáchyma Bohumila Procházku OFM a jeho misijní ...
  • Juliana z Norwich. Vybraná spirituální témata 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Resumé Jméno autora: Petra Burdová Název: Juliana z Norwich vybraná spirituální témata Tato práce představuje život a dílo středověké mystičky Juliany z Norwich. Celá práce je rozdělena na tři části. První se zabývá jejími ...
  • Kartuziánská modlitba 

   Defence status: DEFENDED
   Kutarňa, Andrej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Andrej Kutarňa Kartuziánská modlitba Diplomová práce 2011 Anotace Tato diplomová práce s názvem "Kartuziánská modlitba" se snaží shromáždit a uspořádat soubor informací o duchovním světě kartuziánského řádu. Jejím cílem ...
  • Klinická pastorační péče jako součást celkové péče o pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Opatrná, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 1. 2008
   V první části své práce jsem se musela dotknout mnoha oborů, abych přiňblížila problematiku nemocničního kaplanství - klinické pastorační péče. Současný evropský trend - transformovat medicínu do humánnější podoby můžeme ...
  • Křestní obřady Syrské ortodoxní církve z Antiochie 

   Defence status: DEFENDED
   Eisenhammer, Rudolf (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Bakalářská práce: Křestní obřady Syrské ortodoxní církve z Antiochie. Rudolf Eisenhammer Resumé. Tato bakalářská práce se zabývá křtem, jak je praktikován v Syrské ortodoxní církvi z Antiochie. Přiměřeně se pak týká Syrské ...
  • Křesťanství a církev v 5. století po Kristu z pohledu Efezského koncilu 

   Defence status: DEFENDED
   Blahová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
  • Modlitba u sv. Augustina 

   Defence status: DEFENDED
   Poříz, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Resumé: Jan Poříz, Modlitba u sv. Augustina Práce se pokouší představit svatého Augustina jako muže a učitele modlitby a o zasazení jeho duchovní nauky do celku jeho teologie a filosofie, i do širších událostí církevních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV