• Bernard z Clairvaux: De consideratione ad Papam Eugenium III., Liber IV. 

   Rejmanová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Bibliografická citace Bernard z Clairvaux: De consideratione ad papam Eugenium III., Liber IV [rukopis]: překlad a historicko-teologický výklad, Veronika Rejmanová; vedoucí práce: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., Praha, ...
  • Cesta k vnitřní svobodě dle Evagria a Jana Kassiána: Cesta k celistvému uzdravení člověka 

   Hempl, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Předložená práce si kladla za úkol zmapovat, resp. poukázat na úzké propojení mezi duchovní a duševní dimenzí člověka. Práce se zabývala vznikem duchovní nestability a jejího vlivu na duševní stav. Adekvátně k tomu jsme ...
  • Člověk v raném díle Karola Wojtyly 

   Burda, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   The following work presents anthropological analysis of early publications by Karol Wojtyla. Each work (i.e. philosophical, poetical, dramatical) is gradually analyzed. Next part, it presents the comparison Wojtyla's thought ...
  • De Religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím 

   Červenková, Denisa (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   De religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím Přestože v dějinách pojem náboženství přiřazujeme ke křesťanství zcela přirozeně, křesťanství se identifikovalo s náboženstvím teprve, když začalo pronikat do světa ...
  • Dopisy sv. Columbána - překlad a systematický výklad 

   Calábek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   RESUMÉ Název práce: Dopisy svatého Kolumbána - překlad a systematický výklad Autor: Pavel Calábek Postavy irských světců a irské spirituality, v naších zemích téměř neznámých, stojí pouze na pokraji zájmu křesťanské ...
  • Duchovní rozměr zakladatelského díla Josefa Kalasanského 

   Matějek, Marek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   The dissertation analyses the activities of Joseph Calasanz in education and the circumstances which resulted in founding the Order of the Pious Schools. The thesis pursues his decisions to promote education of children ...
  • Etika v sociální práci s lidmi s mentálním postižením 

   Kremlíková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Tématem této práce je Etika práce s lidmi s mentálním postižením, konkrétně otázka propojení etiky v sociální práci s lidmi s mentálním postižením. Tématu se věnuji dlouhodobě a vychází z mé práce s těmito lidmi. Úvodní ...
  • Existenciálně analytické pojetí životního smyslu a jeho význam pro péči o vážně nemocné a umírající pacienty zdravotnických zařízení 

   Kalvínská, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   V českých nemocnicích bývají problémy pacientů vnímány především jako obtíže somatického rázu a tomu pak odpovídá i redukovaná péče o ně. Bývá kvalitní po fyzické stránce, ale psychosociální péče se teprve pomalu rozvíjí ...
  • Femomém stáří a umírání z pohledu současné společnosti a z biblického hlediska 

   Nováková, Zdenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Human society is getting old. We have to learn many new things about old people and dying, too. The work is divided into three basic parts. The first part is psychosocial view of being old and dying - society's attitude ...
  • Impulzy k prožívání služebného kněžství v životě a díle Jana Evangelisty Urbana. 

   Špinler, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Práce se zabývá životem a dílem pražského františkánského kněze Jana Evangelisty Urbana. V díle hledá impulzy, které by mohly pomoci současnému duchovnímu k autentickému prožívání vlastního kněžství. V první kapitole ...
  • In articulo mortis (existencialistická etika ve vztahu k časovému horizontu) 

   Děkanovský, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Writer in his work deals with the question for unity of death and being, which is notable, connected in temporality and the experience of human life.
  • Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost 

   Veldová, Dagmar (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   1 RESUMÉ Příjmení a jméno autora: VELDOVÁ Dagmar Název práce: Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost Záměrem této diplomové práce bylo představit otce Jáchyma Bohumila Procházku OFM a jeho misijní ...
  • Juliana z Norwich. Vybraná spirituální témata 

   Burdová, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Resumé Jméno autora: Petra Burdová Název: Juliana z Norwich vybraná spirituální témata Tato práce představuje život a dílo středověké mystičky Juliany z Norwich. Celá práce je rozdělena na tři části. První se zabývá jejími ...
  • Kartuziánská modlitba 

   Kutarňa, Andrej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Andrej Kutarňa Kartuziánská modlitba Diplomová práce 2011 Anotace Tato diplomová práce s názvem "Kartuziánská modlitba" se snaží shromáždit a uspořádat soubor informací o duchovním světě kartuziánského řádu. Jejím cílem ...
  • Klinická pastorační péče jako součást celkové péče o pacienta 

   Opatrná, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 1. 2008
   V první části své práce jsem se musela dotknout mnoha oborů, abych přiňblížila problematiku nemocničního kaplanství - klinické pastorační péče. Současný evropský trend - transformovat medicínu do humánnější podoby můžeme ...
  • Křestní obřady Syrské ortodoxní církve z Antiochie 

   Eisenhammer, Rudolf (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Bakalářská práce: Křestní obřady Syrské ortodoxní církve z Antiochie. Rudolf Eisenhammer Resumé. Tato bakalářská práce se zabývá křtem, jak je praktikován v Syrské ortodoxní církvi z Antiochie. Přiměřeně se pak týká Syrské ...
  • Modlitba u sv. Augustina 

   Poříz, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Resumé: Jan Poříz, Modlitba u sv. Augustina Práce se pokouší představit svatého Augustina jako muže a učitele modlitby a o zasazení jeho duchovní nauky do celku jeho teologie a filosofie, i do širších událostí církevních ...
  • Monasticismus u Martina Luthera a některé jeho ohlasy v dějinách protestantismu 

   Vodičková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The writer in his work deals with the question, if the ideals of Catholic monasticism were preserved also in the Protestant movements and Churches. Theoretical backgrounds for this research were the thoughts of Martin ...
  • Negativní teologie v díle Dionysia Areopagity 

   Kristek, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Resumé - Negativní teologie v díle Dionysia Areopagity Tato práce je zaměřena na téma negativní teologie. Na základě nastudované literatury se věnuji tzv. druhému kroku vypovídání o Bohu. Tento krok je také jinak známý ...
  • Patristické zdroje v díle a myšlení Matěje z Janova 

   Trmačová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   RESUMÉ Patristické zdroje v díle a myšlení Matěje z Janova Jak název napovídá, cílem diplomové práce je identifikace pravděpodobných ideových zdrojů Matějova teologického myšlení v díle církevních Otců. Celá studie je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV