• Characterization of highly porous Pd-modified SnO2 sputtered thin films for H2 detection 

   Defence status: DEFENDED
   Chundak, Mykhailo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Title: Characterization of highly porous Pd-modified SnO2 sputtered thin films for H2 detection Autor: Mgr. Mykhailo Chundak Department/Institute: Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: ...
  • Electronic and structural properties of model catalysts based on cerium oxide 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoň, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Katalyzátory na bázi oxidu ceru jsou všudypřítomné v industriálních chemických pro- cesech. V této práci jsou studovány jejich základní vlastnosti skrze modelový přístup s cílem podpořit racionální vývoj v heterogenní ...
  • Elektronické a adsorpční vlastnosti modelových katalyzátorů s obsahem céru 

   Defence status: DEFENDED
   Cabala, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Název práce: Elektronické a adsorpční vlastnosti modelových katalyzátorů s obsahem céru Autor: Miloš Cabala Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí práce: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., Katedra fyziky povrchů ...
  • Elektronické a strukturní vlastnosti vrstev CeOx/SrTiO3(100) 

   Defence status: DEFENDED
   Schusser, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Práce se zabývá růstem epitaxních vrstev CeOx na povrchu SrTiO3(100) v orientaci CeO2(100)/SrTiO3(100) připravených pomocí reaktivního napařování v kyslíkové atmosféře a je velmi žádoucí pro doplnění stávajících poznatků ...
  • Fyzikálně-chemické vlastnosti epitaxních vrstev CeO2/Cu(110) 

   Defence status: DEFENDED
   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   V rámci této práce byly zkoumány možnosti přípravy tenkých epitaxních vrstev oxidu ceru na povrchu Cu(110). K charakterizaci připravených systémů byly použity metody rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), úhlově ...
  • Fyzikálně-chemické vlastnosti epitaxních vrstev CeOx/Cu(111) 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoň, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   V průběhu této práce byl napařováním kovového ceru a expozicí kyslíkem studován reverzibilní přechod mezi CeO2/Cu(111) a Ce2O3/Cu(111). K charak- terizaci připravených vrstev bylo použito metod XPS, ISS (a její úhlově ...
  • Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru 

   Defence status: RECOGNIZED
   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 10. 2016
   Tato práce se zabývá přípravou tenkých vrstev oxidu ceru na monokrystalu Cu s povrchem (110). Fyzikálně-chemické vlastnosti tohoto systému byly studovány metodami fyziky povrchů (XPS, UPS, ARUPS, LEED, LEEM a STM). První ...
  • Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru 

   Defence status: DEFENDED
   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   This work deals with the preparation of thin cerium oxide films on the Cu(110) single crystal. Physico-chemical properties of this system were studied by surface science techniques (XPS, UPS, ARUPS, LEED, LEEM and STM). ...
  • Příprava a charakterizace epitaxních vrstev CeO2 

   Defence status: DEFENDED
   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Studium adsorpce na in-situ naprašovaných vrstvách oxidu céru metodami fotoelektronové spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoň, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V průběhu této práce byly metodou magnetronového naprašování připravovány vrstvy CeOx na grafitové fólii a křemíkovém monokrystalu. Vzorky byly in situ charakterizovány metodou rentgenové fotoelektronové spektroskopie a ...
  • Studium interakce malých molekul s bimetalickými systémy metodami fotoelektronové spektroskopie a rozptylu iontů 

   Defence status: DEFENDED
   Cabala, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV