• Characterization of highly porous Pd-modified SnO2 sputtered thin films for H2 detection 

   Chundak, Mykhailo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Title: Characterization of highly porous Pd-modified SnO2 sputtered thin films for H2 detection Autor: Mgr. Mykhailo Chundak Department/Institute: Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: ...
  • Electronic and structural properties of model catalysts based on cerium oxide 

   Duchoň, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Catalysts based on cerium oxide are ubiquitous in industrial-scale chemical conversion. Here, a thorough study of their fundamental properties is undertaken via a model system ap- proach with the goal of furthering rational ...
  • Elektronické a adsorpční vlastnosti modelových katalyzátorů s obsahem céru 

   Cabala, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Title: Electronics and adsorption properties of model catalytic systems contains cerium Author: Miloš Cabala Department: Department of Surface and Plasma Science, Supervisor: RNDr. Kateřina Veltruská, Department of Surface ...
  • Elektronické a strukturní vlastnosti vrstev CeOx/SrTiO3(100) 

   Schusser, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Práce se zabývá růstem epitaxních vrstev CeOx na povrchu SrTiO3(100) v orientaci CeO2(100)/SrTiO3(100) připravených pomocí reaktivního napařování v kyslíkové atmosféře a je velmi žádoucí pro doplnění stávajících poznatků ...
  • Fyzikálně-chemické vlastnosti epitaxních vrstev CeO2/Cu(110) 

   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   V rámci této práce byly zkoumány možnosti přípravy tenkých epitaxních vrstev oxidu ceru na povrchu Cu(110). K charakterizaci připravených systémů byly použity metody rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), úhlově ...
  • Fyzikálně-chemické vlastnosti epitaxních vrstev CeOx/Cu(111) 

   Duchoň, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   V průběhu této práce byl napařováním kovového ceru a expozicí kyslíkem studován reverzibilní přechod mezi CeO2/Cu(111) a Ce2O3/Cu(111). K charak- terizaci připravených vrstev bylo použito metod XPS, ISS (a její úhlově ...
  • Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru 

   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 10. 2016
   Tato práce se zabývá přípravou tenkých vrstev oxidu ceru na monokrystalu Cu s povrchem (110). Fyzikálně-chemické vlastnosti tohoto systému byly studovány metodami fyziky povrchů (XPS, UPS, ARUPS, LEED, LEEM a STM). První ...
  • Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru 

   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   This work deals with the preparation of thin cerium oxide films on the Cu(110) single crystal. Physico-chemical properties of this system were studied by surface science techniques (XPS, UPS, ARUPS, LEED, LEEM and STM). ...
  • Příprava a charakterizace epitaxních vrstev CeO2 

   Aulická, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Studium adsorpce na in-situ naprašovaných vrstvách oxidu céru metodami fotoelektronové spektroskopie 

   Duchoň, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V průběhu této práce byly metodou magnetronového naprašování připravovány vrstvy CeOx na grafitové fólii a křemíkovém monokrystalu. Vzorky byly in situ charakterizovány metodou rentgenové fotoelektronové spektroskopie a ...
  • Studium interakce malých molekul s bimetalickými systémy metodami fotoelektronové spektroskopie a rozptylu iontů 

   Cabala, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV