• Ašsko 1938-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Židov, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   České pohraničí si ve 20. století prošlo změnami, které jej ovlivnily v průběhu krátkého času více než za celá předchozí staletí. Při vzniku první Československé republiky (1918) byla velká část pohraničních území obydlena ...
  • "Býti osudu k dispozici" Život českého lékaře a politika Emanuela Engla (1844-1907) 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 11. 2010
   Práce zachycuje životní osudy českého lékaře a politika Emanuela Engla (1844-1907). Jejím cílem je tuto dosud málo známou postavu české politické scény druhé poloviny 19. století představit v celé škále jejích nejvýznamnějších ...
  • Československá strana národně socialistická na Turnovsku 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Rodan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   This bachelor thesis focuses on the status and development of the Czechoslovak National Socialist Party at the time of the first Czechoslovak Republic in years 1918-1938 in the Turnov region. The thesis contains a short ...
  • Československá strana národně socialistická v letech 1926-1929 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Rodan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem Československé strany národně socialistické v letech 1926-1929. Především se zaměřuje na vnitřní vývoj strany ve sledovaném období a na opoziční postavení národních socialistů. Z ...
  • Český ministr-krajan v předlitavské vládě 

   Defence status: DEFENDED
   Klečacký, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 2. 2016
   Martin Klečacký Disertační práce: Český ministr krajan v předlitavské vládě Abstrakt Ústředním tématem disertační práce je postavení českého ministra krajana v rámci předlitavské státní správy. V první části si práce všímá ...
  • Eleonora Kounicová (1809-1898) 

   Defence status: DEFENDED
   Smítková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá životem a působením hraběnky Eleonory Kounicové z Kounic, rozené Voračické z Paběnic a Bissingen, tedy šlechtičny v 19. století. Eleonora přišla na svět roku 1809 jako nejstarší ze šesti ...
  • František Soukup a sociální demokracie před I. světovou válkou 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Lidmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Diplomová práce se soustředí na Františka Soukupa (1871-1940) a na stranu, ve které působil - na Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Časově lze text zařadit do období před první světovou válkou. V práci ...
  • Hrabě Leo Thun a revoluce 1848/49 

   Defence status: DEFENDED
   Madlová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Záměrem předložené práce je nástin významu revoluce 1848/49 pro tradiční aristokratickou vrstvu společnosti. Na základě komparace spisů hraběte Leo Thuna z předbřeznového i porevolučního období se autorka pokouší o vystižení ...
  • Jindřich Šolc a jeho činnost v čele pražské obecní samosprávy 

   Defence status: DEFENDED
   Bendlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Cílem předkládané diplomové práce je prostřednictvím pražského starosty Jindřicha Šolce zmapovat poměry panující na staroměstské radnici mezi lety 1887 a 1893. Úvodní pasáže se zabývají rozvojem hlavního města Království ...
  • Osudy matičních školy a jejich učitelů; Ústřední matice školská v jižních Čechách 1880-1918 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá fungováním soukromých menšinových škol Ústřední matice školské a osudy jejich učitelů v oblasti jižních Čech v letech 1880-1918. První kapitoly zachycují okolnosti vzniku Ústřední ...
  • Pastorace či persváze? Vliv představitelů církve na duchovní pastýře a věřící. (Výzkum zbožnosti věřících, komunikačních strategií a obrazů duchovních v korespondenci na přelomu 19. a 20. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 2. 2016
   Pastorace či persvaze? Vliv představitelů církve na duchovní pastýře a věřící (Výzkum zbožnosti věřících, komunikačních strategií a obrazů duchovních v korespondenci na přelomu 19. a 20. století) Tomáš W. Pavlíček ABSTRAKT ...
  • Podíl Františka Soukupa na vzniku Československa. 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Lidmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá osobou Františka Soukupa (1871-1940) a jeho podílu na vzniku Československa. Podrobněji se práce soustředí hlavně na jeho osudy během první světové a během první vlády Karla Kramáře. Krátce jsou ...
  • Převzetí rakouského četnictva československým státem 1918-1919 

   Defence status: DEFENDED
   Klečacký, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Tato práce se zabývá procesem přechodu rakouského četnictva do struktur nového československého státu. Práce je rozdělena na čtyři části. První podává stručný úvod do problematiky četnictva, jeho vzniku a vývoje v rakouských ...
  • Působení národních obranářských organizací na jindřichohradecku na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá fungováním českých národních obranných organizací na Jindřichohradecku na přelomu 19. a 20. století. V prvních kapitolách popisuje politickou a společenskou situaci v období vzniku ...
  • Rudolf Lodgman von Auen a provincie Deutschböhmen 

   Defence status: DEFENDED
   Bandžuch, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Mezi základní problémy, s nimiž se musela česká společnost v průběhu dvacátého století potýkat, patří bezesporu vztah k německým obyvatelům českých zemí - a to ať již v rámci Rakousko-Uherské monarchie s nekonečnými boji ...
  • Sociokulturní působení českého duchovenstva v 60. letech 19. století: sedlčanský vikariát pod vedením B. M. Kuldy 1860-1870 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zouzal, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 2. 2014
   The main topic of this study is the role of the lower echelons of the clergy in Czech society in the 1860's. Against a backdrop of the broader socio-political context, the study focuses on the Vicariate of Sedlčany, where ...
  • Sociokulturní působení českého duchovenstva v 60. letech 19. století: sedlčanský vikariát pod vedením B. M. Kuldy 1860-1870 

   Defence status: DEFENDED
   Zouzal, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Tématem práce je role nižšího duchovenstva v české společnosti šedesátých let 19. století. Na pozadí širších společenskopolitických souvislostí je přiblížena situace v sedlčanském vikariátu, kde úřad vikáře v letech 1860-1870 ...
  • Srovnání volebních kampaní KSČ v letech 1925, 1929 a 1935 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Dan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Diplomová práce pojednává o volebních kampaních komunistické strany v meziválečném Československu. Autor sleduje vývoj komunistické volební propagandy a agitace před parlamentními volbami v letech 1925, 1929 a 1935. Práce ...
  • Výchova a vzdělávání šlechtičen v českých zemích 18. - 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Broulímová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   (česky): Předkládaná bakalářská práce si vytkla za cíl nastínit průběh a podobu výchovného a vzdělávacího procesu dívek ve šlechtickém prostředí v českých zemích, konkrétně v období 18. - 19. století. Za použití literatury, ...
  • Zákonodárcem na doživotí! Čeští čenové Panské sněmovny Říské rady mezi politikou a reprezentací (1879-1918) 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Problematika pedlitavské Panské snmovny íské rady byla v stedoevropské historiografii posledních padesáti let velmi zídka tematizována. Vzhledem k politickému, ale i sociálnímu a prestinímu významu horní komory parlamentu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV