• Adam a Eva - ve dvou se to lépe (s)táhne. Párová nahota jako téma ve výtvarném umění 

   Parezová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Adam a Eva. Nahota v umění a co si s ní počít ve výtvarné výchově 

   Böhmová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Böhmová, Z.; Adam a Eva - nahota v umění a co si s ní počít ve výtvarné výchově. [Diplomová práce] Praha 2015 - Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 106 s. Práce se v teoretické části snaží analyzovat nahotu ...
  • Co děti kreslí (nejen) na asfalt 

   Hnyková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   The topic of this thesis What do children draw (not only) on the asphalt is to explore a material potential of outside environment as a specific device for teaching art education. The first part defines the role of the ...
  • Děs a hrůza (ve výtvarném umění) a jak s ním naložit ve výtvarné výchově 

   Stejskalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
  • Dialog s krajinou 

   Lojková, Ester (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   In my thesis I deal with other views of the countryside. I try to outline the various aspects. I deal with aspects of historical, religious and artistic. It is about finding ones own place in the landscape. About finding ...
  • Doba plastová - plasty jako legitimní součást umění i výtvarné výchovy 

   Rokosová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Rokosová Magdaléna: Doba plastová - plasty jako legitimní součást umění i výtvarné výchovy [diplomová práce], Praha 2015 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy Diplomová práce je zaměřena ...
  • Felis versus Felix - symbolický i narativní obsah v umění a ve výtvarné výchově 

   Pikorová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Téma diplomové práce je Felis versus Felix - symbolický i narativní obsah v umění a ve výtvarné výchově. Tato práce je teoretickou i praktickou studií tématu. Teoretická část se zabývá uchopením klíčových slov, jejich ...
  • Katastrofa? Události ve změněných souvislostech - inspirace pro vlastní tvorbu i výtvarnou výchovu 

   Růžičková, Nicole (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Diplomová práce pojednává o médiích a vizuální komunikaci v kontextu umění. Teoretická část se zabývá funkcí a vlivem médií z historického a současného pohledu, o mezilidské komunikaci a vizuálních sdělení, jejich psychologické ...
  • Obal jako socha 

   Šťastníková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The bachelor's thesis deals with two main concepts - package and sculpture, including the whole idea of packaging. It reflects connecting the two concepts and also finding contrasts between them. Both are viewed through ...
  • Obraz jako slovo 

   Šrámková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce se věnuje dialogu mezi obrazem a slovem. V teoretické části jsou rozpracovány dva rozdílné přístupy. Nejprve je nahlíženo slovo jako součást obrazného vyjádření, poté obraz přejímající funkce, které obvykle ...
  • Performance. Excitované stavy jako inspirace ve volné tvorbě a ve výtvarné výchově 

   Švajková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
  • Pexeso - inspirace pro využití (nejen) ve výtvarné výchově 

   Skuhrovcová, Helena Jordana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 1. 2014
   Název: Pexeso - inspirace pro využití (nejen) ve výtvarné výchově Autor: Helena Jordana Skuhrovcová Katedra: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) Vedoucí práce: ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. Abstrakt: V bakalářské práci, ...
  • Podklad = poklad 

   Mužíková, Emmy (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Pohádka jako prostor pro výtvarnou reinterpretaci 

   Švajková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Pohádka jako prostor pro výtvarnou reinterpretaci Bc. Monika Švajková Abstrakt Diplomová práce představuje autorský pohled na vývoj pohádky v Evropě a její proměnu od 19. století do současnosti v literatuře, výtvarném umění ...
  • Příroda versus město. (Napětí mezi oběma fenomény jako téma v umění a ve výtvarné výchově) 

   Mužíková, Emmy (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce je věnována tématu Příroda versus město. Pojmy příroda a město jsou v teoretické části, která je těžištěm diplomové práce, pojímány odděleně i ve vzájemném propojení. Společný vztah přírody a města představuji ...
  • Rozhraní jako místo oddělení i spojení 

   Králík, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Slovo jako obraz 

   Majerová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá pojmy slovo a obraz, porovnává je a snaží se zmapovat jejich rozdílnost a vztah. Sleduje slovo a obraz jako komunikační prostředky a jako nositele významů. Porovnává rozdílnost jejich vnímání a ...
  • Stín aneb obraz jako důsledek 

   Wanieková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
  • Stůl jako obraz - specifický prostor pro záznam a komunikaci ve výtvarném umění a výtvarné výchově 

   Pešlová, Radmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Pešlová, R.: Stůl jako obraz - specifický prostor pro záznam a komunikaci ve výtvarném umění a výtvarné výchově (Diplomová práce) Praha 2015, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 100 s. Obsahem ...
  • Symbol, znak. Citace a používání uměleckého díla jako tvůrčí princip 

   Fricová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Práce se zabývá postmoderním používáním symbolu a znaku. Vychází z ustálených definic hlavních pojmů ve spojení s výtvarným uměním, přičemž mapuje především prostor mezi slovem a obrazem, ale i odosobněnou polohu počítačově ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV