Now showing items 1-20 of 27

  • Adam a Eva - ve dvou se to lépe (s)táhne. Párová nahota jako téma ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Parezová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Adam a Eva. Nahota v umění a co si s ní počít ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Böhmová, Z.; Adam a Eva - nahota v umění a co si s ní počít ve výtvarné výchově. [Diplomová práce] Praha 2015 - Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 106 s. Práce se v teoretické části snaží analyzovat nahotu ...
  • Co děti kreslí (nejen) na asfalt 

   Defence status: DEFENDED
   Hnyková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Tématem diplomové práce Co děti kreslí (nejen) na asfalt je mapování materiálového potenciálu venkovního prostředí jako specifického prostředku pro výuku výtvarné výchovy. První část se vymezuje úlohou výtvarné výchovy v ...
  • Děs a hrůza (ve výtvarném umění) a jak s ním naložit ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
  • Dialog s krajinou 

   Defence status: DEFENDED
   Lojková, Ester (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Ve své bakalářské práci se zabývám jinými pohledy na krajinu. Snažím se je nastínit z různých hledisek. Zabývám se historií, náboženstvím a uměním. Je o hledání svého místa v krajině. O nalezení sama sebe prostřednictvím ...
  • Doba plastová - plasty jako legitimní součást umění i výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Rokosová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Rokosová Magdaléna: Doba plastová - plasty jako legitimní součást umění i výtvarné výchovy [diplomová práce], Praha 2015 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy Diplomová práce je zaměřena ...
  • Felis versus Felix - symbolický i narativní obsah v umění a ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Pikorová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Téma diplomové práce je Felis versus Felix - symbolický i narativní obsah v umění a ve výtvarné výchově. Tato práce je teoretickou i praktickou studií tématu. Teoretická část se zabývá uchopením klíčových slov, jejich ...
  • Katastrofa? Události ve změněných souvislostech - inspirace pro vlastní tvorbu i výtvarnou výchovu 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Nicole (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Diplomová práce pojednává o médiích a vizuální komunikaci v kontextu umění. Teoretická část se zabývá funkcí a vlivem médií z historického a současného pohledu, o mezilidské komunikaci a vizuálních sdělení, jejich psychologické ...
  • Krajinné a jiné meze. (Uchopení krajiny v umění a výtvarné výchově skrze výtvarné explorace) 

   Defence status: DEFENDED
   Zástěrová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   / a b s t r a c t This thesis deals with the environment of the landscape in connection to movements of the body and of the mind which result in an art gesture. It closely focuses on an individual experience of a landscape ...
  • Malba jako hmota 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Kateřina Nováková- Painting as matter ABSTRACT In my thesis I focus on painting and its material overlap. I no longer only observe paintings by sight, alone, I also use touch. As a result, the optical smoothness of the ...
  • Obal jako socha 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastníková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá pojmy obal a socha a uvažuje nad ideou balení. Zamýšlí se nad propojením obou pojmů i hledáním kontrastů mezi nimi, dotýká se zmíněných pojmů z hlediska historického i současného a zmiňuje různé ...
  • Obraz jako slovo 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce se věnuje dialogu mezi obrazem a slovem. V teoretické části jsou rozpracovány dva rozdílné přístupy. Nejprve je nahlíženo slovo jako součást obrazného vyjádření, poté obraz přejímající funkce, které obvykle ...
  • Performance. Excitované stavy jako inspirace ve volné tvorbě a ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Švajková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
  • Pexeso - inspirace pro využití (nejen) ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Skuhrovcová, Helena Jordana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 1. 2014
   Název: Pexeso - inspirace pro využití (nejen) ve výtvarné výchově Autor: Helena Jordana Skuhrovcová Katedra: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV) Vedoucí práce: ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. Abstrakt: V bakalářské práci, ...
  • Podklad = poklad 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Emmy (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Pohádka jako prostor pro výtvarnou reinterpretaci 

   Defence status: DEFENDED
   Švajková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Pohádka jako prostor pro výtvarnou reinterpretaci Bc. Monika Švajková Abstrakt Diplomová práce představuje autorský pohled na vývoj pohádky v Evropě a její proměnu od 19. století do současnosti v literatuře, výtvarném umění ...
  • Příroda versus město. (Napětí mezi oběma fenomény jako téma v umění a ve výtvarné výchově) 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Emmy (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce je věnována tématu Příroda versus město. Pojmy příroda a město jsou v teoretické části, která je těžištěm diplomové práce, pojímány odděleně i ve vzájemném propojení. Společný vztah přírody a města představuji ...
  • Rozhraní jako místo oddělení i spojení 

   Defence status: DEFENDED
   Králík, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Slovo jako obraz 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá pojmy slovo a obraz, porovnává je a snaží se zmapovat jejich rozdílnost a vztah. Sleduje slovo a obraz jako komunikační prostředky a jako nositele významů. Porovnává rozdílnost jejich vnímání a ...
  • Stín aneb obraz jako důsledek 

   Defence status: DEFENDED
   Wanieková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV