Now showing items 1-20 of 49

  • Bakterie rodu Listeria 

   Defence status: DEFENDED
   Králíková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Author: Lenka Králíková Title: Listeria spp. Bachelor thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové Field of study: Medical Labolatory Background: The bachelor thesis aims to describe Listeria ...
  • Biochemická identifikace enterobakterií -vývoj a porovnání metodik 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   SOUHRN Autor: Martina Červenková Název: Biochemická identifikace enterobakterií-vývoj a porovnání metodik Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: zdravotní laborant ...
  • Celiakie 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Author: Markéta Marešová Title of bachelor thesis: Coeliac dinase Bachelor thesis Charles Univerzity in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové ABSTRACT: Background: The thesis deals with the issue of the celiac ...
  • Diagnostika septických stavů - hemokultury. Porovnání nákladů klasických hemokultivací a automatizovaných hemokultivačních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Plšková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   SOUHRN Autor: Martina Plšková Název: Diagnostika septických stav - hemokultury. Porovnání náklad klasických hemokultivací a automatizovaných hemokultivačních systém Bakalá ská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická ...
  • Helicobacter pylori a aktuální poznatky v léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Hemmerová, Amálie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Zdravotnická bioanalytika ̶ Zdravotní laborant Bakalářská práce Autor: Amálie Hemmerová Vedoucí práce: Mgr. Marcela Vejsová, ...
  • In situ analýzy zánětlivých kolitid Muc2-/- myší. 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Autor: Martina Drábková Název práce: In situ analýzy zánětlivých kolitid u Muc2-/- myší Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Obor: Farmacie Cíl práce: Muc2 mucin je hlavní ...
  • Infekce způsobené Mycoplasma pneumoniae - výskyt ve východočeském regionu v letech 2005 - 2007 

   Defence status: DEFENDED
   Kudelová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Souhrn Cíl: Cílem práce bylo zjistit výskyt infekcí způsobených Mycoplasma pneumoniae ve východočeském regionu v letech 2005 - 2007. Soubor pacientů: Séra byly získány od 6965 pacientů ve všech věkových kategoriích léčených ...
  • Infekční mononukleóza. 

   Defence status: DEFENDED
   Prskavcová, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
  • Kvasinky rodu Saccharomyces 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Petra Stehlíková Školitel: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. Název bakalářské práce: Kvasinky rodu Saccharomyces ...
  • Laboratorní diagnostika dermatofytóz 

   Defence status: DEFENDED
   Drnková, Nela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Autor: Nela Drnková Název bakalářské práce: Laboratorní diagnostika dermatofytóz Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Zdravotní laborant Má bakalářská práce je zaměřena na ...
  • Laboratorní diagnostika mykobakterií. 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Laboratorní metody detekce Borrelia burgdorferi v klinickém materiálu 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   2 Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Author: Petra Mottlová Title: Laboratory methods of detection of Borrelia burgdorferi in clinical material Bachelor thesis Field of study: ...
  • Lymeská borelióza. 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Meningokokové infekce 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   7 2. ABSTRACT Title of Bachelor thesis: Meningococcal infections Student: Markéta Malá Supervisor: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical ...
  • Mikrobiologická diagnostika pseudomembranózní kolitidy způsobené bakterií Clostridium difficile 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Mikrobiologická zátěž surovin (produktů) při prostojích v zásobních tancích a zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Lucie Kasalová Mikrobiologická zátěž surovin při prostojích v zásobních tancích a zařízeních Bakalářská práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotnická bioanalytika Cíl práce: Cílem bakalářské ...
  • Molekulární diagnostika virové hepatitidy C - osobní zkušenosti z rutinní laboratoře 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   SOUHRN Autor: Veronika Horáčková Název: Molekulární diagnostika virové hepatitidy C - osobní zkušenosti z rutinní laboratoře Bakalářská práce Studijní obor: Zdravotní laborant, kombinovaná forma Cíl práce: Přiblížení ...
  • Možnost diagnostiky Helicobacter pylori 

   Defence status: DEFENDED
   Fejová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Možný benefiční efekt koinfekce GBV-C/HGV u HIV pozitivních pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Knotková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Očkování proti lidským papilomavirům 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Iveta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Autor: Bc. Dvořáková Iveta Název: Očkování proti lidským papilomavirům Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Cíl práce: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV