• Advanced simulations of photonic structures by FDTD method 

   Vozda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 3. 2017
   Metoda konečných diferencí v časové doméně (Finite-Difference Time-Domain method - FDTD) vychází z numerického řešení Maxwellových rovnic a v dnešní době je často používána k simulaci optické odezvy od fotonických struktur. ...
  • Dynamic control of magnetization for spintronic applications studied by magneto-optical methods 

   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ...
  • Magnetooptická spektroskopie ultratenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 

   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Vysoce kvalitní ultratenké vrstvy La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) jsou zajímavé pro aplikace v magnetických senzorech a zařízeních pro spintroniku díky kolosální magnetorezistenci těchto materiálů. LSMO filmy studované v této práci ...
  • Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií 

   Šetina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je věnována teplotní charakterizaci a přesnému určení kompenzační teploty terbium železitého granátu a studiem dalších magnetických granátů na bázi železa. Tato charakterizace byla prováděna pomocí ...
  • Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds 

   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické ...
  • Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds 

   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické ...
  • Optika periodických nanostruktur 

   Marák, Károly (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Physics of interfaces in magnetic nano structures 

   Ohnoutek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Vlastnosti nanostruktur mohou být silně ovlivněny změnami jejich rozhraní. Díky své hloubkové citlivosti a bezkontaktnímu měření jsou magnetooptická spektroskopie a spektroskopická elipsometrie ideální ke studiu takových ...
  • Pokročilé simulace fotonických struktur metodou FDTD 

   Vozda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Metoda konečných diferencí v časové doméně (Finite-Difference Time-Domain method - FDTD) vychází z numerického řešení Maxwellových rovnic a v dnešní době je často používána k simulaci optické odezvy od fotonických struktur. ...
  • Prostorově rozlišená měření Kerrova magnetooptického jevu v nanostrukturách 

   Kletečka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Se zvyšující se složitostí zařízení využívajících při svém fungování magnetic- kých vlastností látek roste i potřeba tyto vlastnosti charakterizovat a dále zkou- mat. Jednou z možností je využití magnetooptického Kerrova ...
  • Studium dynamicky indukovaných změn magnetických vlastností v nanostrukturách 

   Ohnoutek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Bakalářská práce je věnována studiu změn magnetických vlastností rozhraní Co/GdOx vlivem elektrického pole. Hlavní motivací je určení mechanismu změn. Užito je spektroskopických magnetooptických metod, které jsou díky své ...
  • Studium fyzikálních vlastností Heuslerovy slitiny Co2MnSi spektroskopickými metodami 

   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   V posledních letech se Heuslerovy slitiny projevily jako vhodné ma- teriály pro spintronické aplikace. Jejich magnetické a optické vlastnosti jsou silné provázány s vnitřní strukturou, z tohoto důvodu se jejich krystalografické ...
  • Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin 

   Beran, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Diplomová práce je věnována systematickému studiu strukturních trans- formací Heuslerových slitin pomocí spektroskopické elipsometrie a magne- tooptické speltroskopie. Strukturní transformace v těchto slitinách jsou vyvolány ...
  • Studium fyzikálních vlastností magnetických oxidů spektroskopickými metodami 

   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 10. 2016
   V této práci byly studovány dvě skupiny magnetických oxidů. Tenké vrstvy La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) deponované pulsní laserovou depozicí (PLD) na substrátech SrTiO3 (STO) byly charakterizovány pomocí polární a longitudinální ...
  • Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií 

   Jesenská, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Anotácia Táto diplomová práca sa zameriava na systematické štúdium fyzikálnych vlast- ností magnetických nanoštruktúr vo forme kovových multivrstiev. Konkrétne sa jedná o spinové ventily na báze NiFe/Cu/Co s indukovanou ...
  • Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií 

   Jesenská, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Anotácia Táto diplomová práca sa zameriava na systematické štúdium fyzikálnych vlast- ností magnetických nanoštruktúr vo forme kovových multivrstiev. Konkrétne sa jedná o spinové ventily na báze NiFe/Cu/Co s indukovanou ...
  • Studium fyzikálních vlastností nanostruktur pomocí magnetooptických metod 

   Beran, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Metody magentooptické spektroskopie jsou využívány k výzkumu magne- tických vlastností materiálů až do nanometrometrových rozměrů díky své vy- soké citlivosti a bezkontaktní povaze. To ovšem vyžaduje sofistikovaných ex- ...
  • Studium fyzikálních vlastostí magnetických oxidů spektroskopickými metodami 

   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   V této práci byly studovány dvě skupiny magnetických oxidů. Tenké vrstvy La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) deponované pulsní laserovou depozicí (PLD) na substrátech SrTiO3 (STO) byly charakterizovány pomocí polární a longitudinální ...
  • Studium martenzitické transformace ve vrstvách Co dopovaného NiMnGa optickými a magnetooptickými metodami 

   Nowak, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Martenzitická transformace je základem pro multiferoické chování jevu mag- netické tvarové paměti. Ovšem příčiny martenzitické transformace nejsou dodnes plně známy. Materiály s magnetickou tvarovou pamětí obecně nabízejí ...
  • Study of novel materials and nanostructures for spin photonics and electronics 

   Pavelka, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato práce je věnovaná studii dvou magnetických materiálů. Byly zkoumány tenké vrstvy ferrimagnetické slitiny GdxFe100−x vyrobené pomocí magnetronového naprašování s různým složením blízko kompenzační teploty x . = 25 na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV