Now showing items 1-20 of 35

  • Advanced simulations of photonic structures by FDTD method 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vozda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 3. 2017
   Metoda konečných diferencí v časové doméně (Finite-Difference Time-Domain method - FDTD) vychází z numerického řešení Maxwellových rovnic a v dnešní době je často používána k simulaci optické odezvy od fotonických struktur. ...
  • Dynamic control of magnetization for spintronic applications studied by magneto-optical methods 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ...
  • Dynamická zmena optickej odozvy nanoštruktúr 

   Defence status: DEFENDED
   Vančík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Názov práce: Dynamická zmena optickej odozvy nanoštruktúr Autor: Michal Vančík Ústav: Fyzikální ústav UK Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: V súčasnej dobe sú intenzívne skúmané ...
  • FDTD simulace funčkních fotonických struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Cílem této práce je (i) navrhnout a optimalizovat geometrii magneto-fotonického krys- talu na bázi feromagnetických granátů za účelem zesílení její magnetooptické odezvy, (ii) zjistit, zda je vhodné využít slitinu s ...
  • Kontrola magnetické anizotropie v multivrstvách Pt/Co/Pt 

   Defence status: DEFENDED
   Nowak, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Cílem této práce je prozkoumání vlivu ozařování multivrstev Pt/Co/Pt iontovým dělem při depozici na jejich magnetické vlastnosti, konkrétně kolmou magnetickou ani- zotropii, která je důležitá pro aplikace ve spintronice. ...
  • Magnetooptická spektroskopie ultratenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Vysoce kvalitní ultratenké vrstvy La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) jsou zajímavé pro aplikace v magnetických senzorech a zařízeních pro spintroniku díky kolosální magnetorezistenci těchto materiálů. LSMO filmy studované v této práci ...
  • Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií 

   Defence status: DEFENDED
   Šetina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je věnována teplotní charakterizaci a přesnému určení kompenzační teploty terbium železitého granátu a studiem dalších magnetických granátů na bázi železa. Tato charakterizace byla prováděna pomocí ...
  • Numerical simulations of optical response of nanostructures using FDTD method 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Název práce: Numerické simulace optické odezvy nanostruktur pomocí metody FDTD Autor: Ondřej Novák ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Fyzikální ústav Univerzity ...
  • Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds 

   Defence status: RECOGNIZED
   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické ...
  • Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické ...
  • Optical and magneto-optical studies of ferrimagnetic garnets for photonic and spintronic applications 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Název práce: Studie optických a magnetooptických vlastností ferrimagnetických granátů pro fotonické a spintronické aplikace Autor: RNDr. Lukáš Beran Katedra: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: ...
  • Optická a magnetooptická spektroskopie tenkých vrstev NiMnGa s martenzitickou transformací 

   Defence status: DEFENDED
   Makeš, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tato práce se zabývá systematickým studiem optických a magnetooptických vlast- ností tenkých vrstev NiMnGa - slitiny vykazující jev magnetické tvarové paměti. Tyto vrstvy byly připraveny magnetronovým naprašováním. Byly ...
  • Optická a magnetooptická spektroskopie ultratenkých vestev ferimagnetických granátů 

   Defence status: DEFENDED
   Šetina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou a systematickou charakterizací dvou sku- pin ultra tenkých vrstev železitých granátů s různým složením a s různými depozičními podmínkami. První skupina sestává z přibližně 10 nm ...
  • Optické a magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev topologického izolátoru Bi2Se3 

   Defence status: DEFENDED
   Jambrich, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   Významným objektom výskumu v oblasti materiálov sa v posledných dvoch desaťročiach stali topologické izolátory. Ich hlavnou výhodou je, že sa na ich povrchu vytvárajú metalické vodivé stavy, v ktorých sa elektróny dokážu ...
  • Optika periodických nanostruktur 

   Defence status: DEFENDED
   Marák, Károly (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Physical properties of doped and non-doped Tb3Fe5O12 studied by optical spectroscopies 

   Defence status: DEFENDED
   Vančík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   This thesis focuses on systematic study of optical and magneto-optical properties of non-doped and doped Tb3Fe5O12 thin films, on gadolinium gallium garnet and silicon substrates. Spectroscopic ellipsometry measurements ...
  • Physics of interfaces in magnetic nano structures 

   Defence status: DEFENDED
   Ohnoutek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Vlastnosti nanostruktur mohou být silně ovlivněny změnami jejich rozhraní. Díky své hloubkové citlivosti a bezkontaktnímu měření jsou magnetooptická spektroskopie a spektroskopická elipsometrie ideální ke studiu takových ...
  • Pokročilé simulace fotonických struktur metodou FDTD 

   Defence status: DEFENDED
   Vozda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Metoda konečných diferencí v časové doméně (Finite-Difference Time-Domain method - FDTD) vychází z numerického řešení Maxwellových rovnic a v dnešní době je často používána k simulaci optické odezvy od fotonických struktur. ...
  • Prostorově rozlišená měření Kerrova magnetooptického jevu v nanostrukturách 

   Defence status: DEFENDED
   Kletečka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Se zvyšující se složitostí zařízení využívajících při svém fungování magnetic- kých vlastností látek roste i potřeba tyto vlastnosti charakterizovat a dále zkou- mat. Jednou z možností je využití magnetooptického Kerrova ...
  • Spectroscopic studies of new generation of optical and magneto-optical materials 

   Defence status: DEFENDED
   Butková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 9. 2022
   Title: Spectroscopic studies of new generation of optical and magneto-optical materials Author: Eva Butková Department / Institute: Institute of Physics of Charles University. Department of Materials Science and Technology ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV