• Advanced simulations of photonic structures by FDTD method 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vozda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 3. 2017
   Finite-Difference Time-Domain method (FDTD) is based on numerical solution of Maxwell's equations, nowadays widely used for simulating optical response of photonic structures. This paper provides brief introduction to the ...
  • Dynamic control of magnetization for spintronic applications studied by magneto-optical methods 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ...
  • Dynamická zmena optickej odozvy nanoštruktúr 

   Defence status: DEFENDED
   Vančík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Title: Dynamic change in optical response of nanostructures Author: Michal Vančík Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Institute of Physics of Charles University ...
  • Magnetooptická spektroskopie ultratenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Vysoce kvalitní ultratenké vrstvy La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) jsou zajímavé pro aplikace v magnetických senzorech a zařízeních pro spintroniku díky kolosální magnetorezistenci těchto materiálů. LSMO filmy studované v této práci ...
  • Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií 

   Defence status: DEFENDED
   Šetina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je věnována teplotní charakterizaci a přesnému určení kompenzační teploty terbium železitého granátu a studiem dalších magnetických granátů na bázi železa. Tato charakterizace byla prováděna pomocí ...
  • Numerical simulations of optical response of nanostructures using FDTD method 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Title: Numerical simulations of optical response of nanostructures using FDTD method Author: Ondřej Novák Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Institute of Physics of ...
  • Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické ...
  • Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds 

   Defence status: RECOGNIZED
   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické ...
  • Optical and magneto-optical studies of ferrimagnetic garnets for photonic and spintronic applications 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Title: Optical and magneto-optical studies of ferrimagnetic garnets for photonic and spintronic applications Author: RNDr. Lukáš Beran Department: Intitute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Martin Veis, ...
  • Optické a magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev topologického izolátoru Bi2Se3 

   Defence status: DEFENDED
   Jambrich, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   Topological insulators have attracted intensive research interest in the field of material research in the last two decades. Their main advantage is that metallic conductive states are formed on their surface, in which the ...
  • Optika periodických nanostruktur 

   Defence status: DEFENDED
   Marák, Károly (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Physics of interfaces in magnetic nano structures 

   Defence status: DEFENDED
   Ohnoutek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Vlastnosti nanostruktur mohou být silně ovlivněny změnami jejich rozhraní. Díky své hloubkové citlivosti a bezkontaktnímu měření jsou magnetooptická spektroskopie a spektroskopická elipsometrie ideální ke studiu takových ...
  • Pokročilé simulace fotonických struktur metodou FDTD 

   Defence status: DEFENDED
   Vozda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Metoda konečných diferencí v časové doméně (Finite-Difference Time-Domain method - FDTD) vychází z numerického řešení Maxwellových rovnic a v dnešní době je často používána k simulaci optické odezvy od fotonických struktur. ...
  • Prostorově rozlišená měření Kerrova magnetooptického jevu v nanostrukturách 

   Defence status: DEFENDED
   Kletečka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Se zvyšující se složitostí zařízení využívajících při svém fungování magnetic- kých vlastností látek roste i potřeba tyto vlastnosti charakterizovat a dále zkou- mat. Jednou z možností je využití magnetooptického Kerrova ...
  • Studium dynamicky indukovaných změn magnetických vlastností v nanostrukturách 

   Defence status: DEFENDED
   Ohnoutek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Bakalářská práce je věnována studiu změn magnetických vlastností rozhraní Co/GdOx vlivem elektrického pole. Hlavní motivací je určení mechanismu změn. Užito je spektroskopických magnetooptických metod, které jsou díky své ...
  • Studium fyzikálních vlastností Heuslerovy slitiny Co2MnSi spektroskopickými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   V posledních letech se Heuslerovy slitiny projevily jako vhodné ma- teriály pro spintronické aplikace. Jejich magnetické a optické vlastnosti jsou silné provázány s vnitřní strukturou, z tohoto důvodu se jejich krystalografické ...
  • Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Diplomová práce je věnována systematickému studiu strukturních trans- formací Heuslerových slitin pomocí spektroskopické elipsometrie a magne- tooptické speltroskopie. Strukturní transformace v těchto slitinách jsou vyvolány ...
  • Studium fyzikálních vlastností magnetických oxidů spektroskopickými metodami 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zahradník, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 10. 2016
   Two groups of magnetic oxides were investigated in this thesis. Thin films of La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) deposited by pulsed laser deposition (PLD) on SrTiO3 (STO) substrates were characterized by polar and longitudinal ...
  • Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií 

   Defence status: DEFENDED
   Jesenská, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Anotácia Táto diplomová práca sa zameriava na systematické štúdium fyzikálnych vlast- ností magnetických nanoštruktúr vo forme kovových multivrstiev. Konkrétne sa jedná o spinové ventily na báze NiFe/Cu/Co s indukovanou ...
  • Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií 

   Defence status: RECOGNIZED
   Jesenská, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   The aim of this thesis is a systematic study of physical properties of magnetic multilayered nanostructures. Namely it include multilayered spin valves NiFe/Cu/Co with magnetic anisotropy iduced by magnetic field applied ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV