• Obecně závazné vyhlášky obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchař, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Generally binding ordinances of municipalities] Abstract This thesis deals with generally binding ordinances of municipalities. A generally binding ordinance is a legal regulation that is, in accordance with the provisions ...
  • Obecně závazné vyhlášky obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlík, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Generally binding ordinances of municipalities Abstract This thesis deals with generally binding ordinances of municipalities. Generally binding ordinances are legal regulation which issue municipalities in independent ...
  • Obecní policie a její oprávnění v oblasti dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Pauch, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 11. 2014
   Resumé Tato práce si klade za cíl věnovat se základnímu přehledu oprávnění obecní policie při jedné z jejích zákonem vymezených činností, tedy dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, aniž by se však pokoušela ...
  • Obecní samospráva se zaměřením na postavení orgánů 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 11. 2014
   The thesis called Municipal self-government with focus on the position of the bodies describes municipal self-government in the Czech Republic and in the Slovak Republic. The purpose of the thesis is to analyse municipal ...
  • Opatření obecné povahy 

   Defence status: DEFENDED
   Hulínský, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 26. 6. 2020
   General Measure Abstract This diploma thesis is focused on general measure as one of the activities of public administration in Czech Republic. The thesis is systematically divided into four consecutive parts. First part ...
  • Opatření obecné povahy - územní plán 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbáčková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Opatření obecné povahy - územní plán Abstrakt Tato práce chce charakterizovat opatření obecné povahy jako jednu z forem činnosti veřejné správy a posoudit jeho místo v právním řádu jako institutu stabilizovaného správním ...
  • Organizace veřejné správy v hlavním městě Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Klečka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 11. 2014
   Resumé diplomové práce "Organizace veřejné správy v hlavním městě Praze" Tato diplomová práce se zabývá komplexní problematikou organizace veřejné správy v hlavním městě Praze. Důvodem, který autora vedl k výběru tohoto ...
  • Organizace veřejné správy ve statutárních městech 

   Defence status: DEFENDED
   Kročová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Cílem diplomové práce je analyzovat právní postavení statutárních měst v České republice. Práce se skládá ze tří kapitol, z nichž každá pojednává o statutárních městech z různého úhlu pohledu. První kapitola vysvětluje ...
  • Právní úprava podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur a kontrola jejího dodržování ve světle evropského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 1. 2015
   The thesis deals with Czech and EU legal regulations regarding the provision of tour operators and travel agencies services. Special attention is given to the sale of package tours. The thesis analyzes these regulations ...
  • Protikuřácká legislativa 

   Defence status: DEFENDED
   Kindl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
  • Přestupky v oblasti požární ochrany 

   Defence status: DEFENDED
   Trachta, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   v anglickém jazyce Administrative defenses in the fire protection The aim of this thesis is to evaluate the current state of legal regulation of administrative offences in fire protection. With the new administrative offence ...
  • Působnost správních orgánů jako dotčených orgánů ve správních řízeních dle stavebního zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Řehoříková, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 1. 4. 2019
   Competence of Administrative Authorities as Authorities Involved in Administrative Proceedings under the Building Act Abstract: The main aim of this rigorous thesis is a comprehensive discussion of the authority and ...
  • Působnost správního řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Rosypalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Působnost správního řádu Abstrakt Správní řád jakožto kodex činnosti veřejné správy sice není v našem právním řádu novinkou, ale snad právě proto je vhodné pozastavit se nad tím, kam až sahá jeho působnost. Ač je vymezení ...
  • Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním 

   Defence status: DEFENDED
   Zlesáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním Abstrakt Tato diplomová práce řeší rozdíl ve vymezení rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním. Jejím cílem je na jedné ...
  • Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu, soudním řádu správním judikatuře správních soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Geržová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Resumé Tato práce se zabývá tématem rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu, soudním řádu správním a v judikatuře správních soudů. Jejím cílem je popsat základní znaky pojmu rozhodnutí ve správním řádu (§ 67 odst. 1 ...
  • Rozhodnutí, zásah a nečinnost správního orgánu v soudním řádu správním a volba žalobního typu 

   Defence status: DEFENDED
   Homolová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Rozhodnutí, zásah a nečinnost správního orgánu v soudním řádu správním a volba žalobního typu Abstrakt Pozornost této diplomové práce je zaměřena na pojmy rozhodnutí, zásah a nečinnost, které určují věcný rozsah odpovídajících ...
  • Řízení o přestupku 

   Defence status: DEFENDED
   Motejl, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 26. 6. 2020
   Misdemeanor proceedings Abstract This thesis deals with misdemeanor proceedings, as a part of administrative criminal law. In the beginning, the thesis distinguishes between substantive misdemeanor law and procedural ...
  • Správní uvážení a neurčité právní pojmy 

   Defence status: DEFENDED
   Petrmichl, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou správního uvážení a neurčitých právních pojmů. V rámci první kapitoly jsou podány teoretické základy institutu správního uvážení, jakož i rozbor principu jeho fungování. Dále v textu ...
  • Správní uvážení a neurčité právní pojmy 

   Defence status: DEFENDED
   Šulda, Mirek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   1 Abstract This diploma thesis deals with the issue of administrative discretion and vague legal concepts, as legal institutes, which the public administration needs in order to fulfil its targets in the ever-changing ...
  • Účastníci správního řízení s důrazem na účastenství v řízeních vedených dle stavebního zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Matysová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Účastníci správního řízení s důrazem na účastenství v řízeních vedených dle stavebního zákona Diplomová práce zpracovává téma účastníků správního řízení, přičemž velký důraz klade na účastenství v řízeních vedených dle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV