• Čeští vojáci v zahraničních misích z pohledu jejich rodinných a partnerských vazeb 

   Defence status: DEFENDED
   Bajmaku, Violeta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   (in English): The Bachelor's thesis is conceived as an applied research. The thesis primarily deals with czech soldiers who participated in foreign military mission and their relations with close people. The presented ...
  • Dopad pandemie Covid-19 na sexbyznys v České republice. 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrych, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Diplomová práce se zabývá tématem souvisejícím s pandemií onemocnění Covid-19, konkrétně dopady na sféru sexbyznysu, resp. na osoby, které se v tomto segmentu komerčních sexuálních služeb pohybují. Cílem práce bylo analyzovat ...
  • Fenomén sociálně vyloučených lokalit v Chomutově 

   Defence status: DEFENDED
   Altmannová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   The work defines a social exclusion and its specificity. It describes a influence housing policy of state and towns on a origin social excluded localities. It describes subjects, that can influence a housing policy. It ...
  • Komparativní studie modelů ochrany obětí obchodování s lidmi 

   Defence status: DEFENDED
   Tomanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Téma této práce jsem si zvolila především na základě mých profesních zkušeností. S jevem obchodování s lidmi, resp. obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování jsem se setkala již za své praxe v nevládní organizaci ...
  • Konec kariéry writera: Urbánní folklór za hranou zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Mejstříková, Dorotea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Graffiti je podle samotných členů této subkultury hra, ve které se uplatňuje hrdinná odvaha, strategické myšlení a odhodlání ve snaze zanechat svůj podpis, svoji značku, na frekventovaných místech městského prostředí. Za ...
  • Kontaktní práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, její negativní a pozitivní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrichovská, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou kontaktní sociální práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Tento druh práce s mladými lidmi je nedílnou součástí nabídky sociálních služeb, protože se zaměřuje ...
  • Metódy znižovania škôd spojených s užíváním drog. Analýza služieb vybraných terénnych programov v Českej republike a na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Giljan, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Migranti, azylanti a azylová politika České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Holková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 2. 2008
   Má práce s dětmi a mládeží uprchlíků mě přivedla k hlubšímu zájmu o problematiku uprchlictví. Již několik let se každodenně setkávám s problémy, které musí uprchlíci řešit a na druhé straně se každodenně setkávám s neznalostí ...
  • Motivace sociálních pracovníků pro práci v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Tato bakalářská práce nese název Motivace sociálních pracovníků pro práci v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část je věnována ...
  • Motivační práce s klientem v Dětském a dorostovém detoxikačním centru 

   Defence status: DEFENDED
   Šainerová, Bohumila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tématem této práce je "Motivační práce s klientem v Dětském a dorostovém detoxikačním centru". Cílem teoretické části této diplomové práce je popsat motivační práci s klientem Dětského a dorostového detoxikačního ...
  • Možnosti a limity sociální práce ve vězeňství 

   Defence status: DEFENDED
   Klykorková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   RESUMÉ Ve své práci "Možnosti a. limity sociální práce ve vězeňství" jsem se zaměřila na výkon profese sociálních pracovníků ve vězeňství. První kapitola je orientována na na definici, kompetence a role sociálního pracovníka ...
  • Možnosti a meze realizace sekundární a terciární prevence v Kontaktním centru SANANIM, o.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Trochtová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Náhradní rodičovská péče v rámci fondu ohrožených dětí - Klokánků 

   Defence status: DEFENDED
   Rychnovská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Cílem této práce bylo určitým způsobem analyzovat vybrané faktory spojené s fungováním Klokánku. A to jak z hlediska klientů- dětí, tak z hlediska personálupečovatelek. Ve své práci jsem se pokusila vybrat dle mého názoru ...
  • Nezletilé matky v romské komunitě 

   Defence status: DEFENDED
   Buzková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Bakalářská práce "Nezletilé matky v romské komunitě" se zabývá mladými romskými matkami v lokalitě zvané Poschlá na periferii Vsetína. V širším kontextu zkoumá demografické chování romské menšiny a jeho odlišnosti od ...
  • Organizácia protidrogovej politiky v Českej reublike 

   Defence status: DEFENDED
   Tóthová, Estera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Drug policy refers to the sum total of policies and laws which deal with a problem of illicit drugs. It includes creating strategic documents, laws, but organization of social services as well. Social services are services ...
  • Postoje k manželství a nesezdanému partnerství 

   Defence status: DEFENDED
   Nohová, Vladana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Cˇ eska' republika dnes patrˇi' ke sta'tuřm, ve ktery'ch s naruř staji'ci'm pocťem kohabituji'ci'ch pa'ruř prˇirozeneˇ stoupa' i vsěobecna' tolerance k alternativa'm manzělske' rodiny. Nesezdana ' partnerstvi' jsou veťsˇinovou ...
  • Pracovní podmínky žen, které poskytují placené sexuální služby v České republice: se zaměřením na klientky Rozkoše bez rizika, které pracují v pražských sex klubech 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Bachelor work "Working conditions of women providing paid sexual services in the Czech Republic, with concentration on the clients of nongovermental organization (NGO) Rozkoš bez Rizika (Bliss without risk) working in the ...
  • Problematika integrace cizinců v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Najmanová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Problematika obětí obchodování s lidmi v prostředí zařízení pro zajištění cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Kodysová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Tato práce si klade za cíl popsat a upozornit na situaci v zařízeních pro zajištění cizinců v České republice s ohledem na možné oběti obchodování s lidmi v těchto zařízeních. Problematika obchodování s lidmi je s oblastí ...
  • Problematika sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů se zvláštním přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského svědka 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Bakalářská práce "Problematika sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů se zvláštním přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského svědka" pojednává o viktimologickém pohledu na dítě jakožto svědka ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV