• Adolf Hoffmeister: čtenář a tvůrce 

   Defence status: DEFENDED
   Pertlová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cílem diplomové práce je představit život a dílo Adolfa Hoffmeistera a poukázat na jeho vztah ke knize z pohledu čtenáře i autora. Diplomová práce je rozvržena do tří hlavních okruhů. Po první části týkající se významných ...
  • Antonín Koniáš: osobnost a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Antonín Koniáš life and work This thesis is showing Antonín Koniáš as one of the personalities of Czech baroq recatholization process. It introduces Koniáš from three different angles of view: as a personality, as an author ...
  • Codex gigas : největší rukopisná kniha světa ve Švédské národní knihovně 

   Defence status: DEFENDED
   Hobža, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   This thesis summarizes the existing knowledge about the world's largest medieval manuscript Codex Gigas in terms of history, physical characteristics, decorations and content. The second part presents an overview of conducted ...
  • Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci 

   Defence status: DEFENDED
   Rouhová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis informs in detail about the Historical collection of the Regional research library in Liberec. Close attention is paid to the process of its establishment, development and current state in the context ...
  • Historie a současnost knihoven klášterů cisterciáckého řádu v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Jíšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce pojednává o historii klášterů a knihoven cisterciáckého řádu v Čechách od založení prvního kláštera v roce 1143 přes husitské války, třicetiletou válku, rušení klášterů za vlády Josefa II. až po současnost. ...
  • Historie a současnost projektu Kramerius 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Knihovny ve starověkém Římě a římské říši 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Počátky knihtisku v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Tématem bakalářské práce jsou počátky knihtisku v Čechách a na Moravě. Jejím cílem je zmapovat produkci provotiskových tiskařů působících ve čtyřech českých a dvou moravských městech. První kapitola se zaměřuje na vynálezce ...
  • Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Political and educational role of public libraries in the 50 and 60 years in Ostrava region The thesis is focused on cultural politics of the communist regime in the 50s and 60s of the 20th century in relation to public ...
  • Portréty Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna ve starých tiscích a na dobových rytinách: ikonografická analýza fondu Vojenského historického ústavu 

   Defence status: DEFENDED
   Munzar, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Cílem práce je zmapovat valdštejnskou ikonografii 17. století, provést rozbor publikovaných rytin a jim předcházejících obrazů a popsat zjištěné souvislosti. V prvé části práce lze nalézt stručný úvod do problematiky starých ...
  • Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Kotyzová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   (in English): The thesis presents overview of current state of museum libraries in Bohemia. It relies on the results of questionnaire specifically made for this purpose. Focus is also on library collections of museum ...
  • Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šuranová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   (in English): The thesis describes the current situation and possible development of museum libraries in Prague. Its aim is to assess the current state of museum libraries in Prague, using a questionnaire survey accomplished ...
  • Tematický rozbor dochované tiskařské produkce Jiřího Nigrina (1571-1606) 

   Defence status: DEFENDED
   Píglová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Bakalářská práce pojednává o životě a díle významného pražského tiskaře druhé poloviny 16. století a začátku 17. století - Jiřího Nigrina. Zachycuje a tematicky rozebírá 35 let Nigrinovy tiskařské produkce (1571 - 1606) a ...
  • Vývoj latinského písma do konce středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Paterová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tématem této bakalářské práce je vývoj latinského písma, a to od jeho počátku přibližně do konce středověku. Práce je rozdělena do několika kapitol, dle vývojových období latinského písma, která jsou řazena chronologicky. ...
  • Zmizelé knihy: Původní české beletristické knihy "zastavené" cenzurou z ideologických důvodů v různých fázích výroby či distribuce na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století 

   Defence status: DEFENDED
   Spáčilová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   The topic of this thesis borders librarianship, archival science and literary history - it is a synthesis of several interests and views of the subject. Censorship was a powerful regime tool in the ČSR or the ČSSR and many ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV