• Adolf Hoffmeister: čtenář a tvůrce 

   Pertlová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cílem diplomové práce je představit život a dílo Adolfa Hoffmeistera a poukázat na jeho vztah ke knize z pohledu čtenáře i autora. Diplomová práce je rozvržena do tří hlavních okruhů. Po první části týkající se významných ...
  • Antonín Koniáš: osobnost a dílo 

   Komárková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Antonín Koniáš osobnost a dílo Práce představuje osobnost Antonína Koniáše jako jednu z postav pobělohorské rekatolizace. Zobrazuje Koniáše ve třech rovinách: jako osobnost, autora soupisů zakázané literatury a jako mýtickou ...
  • Codex gigas : největší rukopisná kniha světa ve Švédské národní knihovně 

   Hobža, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznání o největším středověkém rukopise světa Codexu Gigas z hlediska historie, fyzických vlastností, výzdoby a obsahu. Ve druhé části předkládá přehled provedených výzkumů od 17. století ...
  • Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci 

   Rouhová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis informs in detail about the Historical collection of the Regional research library in Liberec. Close attention is paid to the process of its establishment, development and current state in the context ...
  • Historie a současnost knihoven klášterů cisterciáckého řádu v Čechách 

   Jíšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce pojednává o historii klášterů a knihoven cisterciáckého řádu v Čechách od založení prvního kláštera v roce 1143 přes husitské války, třicetiletou válku, rušení klášterů za vlády Josefa II. až po současnost. ...
  • Historie a současnost projektu Kramerius 

   Jílková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Knihovny ve starověkém Římě a římské říši 

   Hálová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Počátky knihtisku v Čechách a na Moravě 

   Jůzová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Tématem bakalářské práce jsou počátky knihtisku v Čechách a na Moravě. Jejím cílem je zmapovat produkci provotiskových tiskařů působících ve čtyřech českých a dvou moravských městech. První kapitola se zaměřuje na vynálezce ...
  • Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech 

   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech Práce se zabývá kulturní politikou komunistického režimu v 50. a 60. letech 20. století ve vztahu k veřejným knihovnám. Na základě archivních ...
  • Portréty Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna ve starých tiscích a na dobových rytinách: ikonografická analýza fondu Vojenského historického ústavu 

   Munzar, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Cílem práce je zmapovat valdštejnskou ikonografii 17. století, provést rozbor publikovaných rytin a jim předcházejících obrazů a popsat zjištěné souvislosti. V prvé části práce lze nalézt stručný úvod do problematiky starých ...
  • Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách 

   Kotyzová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce mapuje především současný stav muzejních knihoven v Čechách. Ve svých závěrech se opírá o výsledky plynoucí z dotazníku k tomuto účelu sestavenému. Pozornost je soustředěna na knihovní fondy muzejních ...
  • Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Praze 

   Šuranová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   (česky) Diplomová práce se zabývá charakteristikou současného stavu a možného vývoje pražských muzejních knihoven. Jejím cílem je zhodnocení současného stavu muzejních knihoven v Praze s využitím dotazníkového šetření ...
  • Tematický rozbor dochované tiskařské produkce Jiřího Nigrina (1571-1606) 

   Píglová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Bakalářská práce pojednává o životě a díle významného pražského tiskaře druhé poloviny 16. století a začátku 17. století - Jiřího Nigrina. Zachycuje a tematicky rozebírá 35 let Nigrinovy tiskařské produkce (1571 - 1606) a ...
  • Vývoj latinského písma do konce středověku 

   Paterová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tématem této bakalářské práce je vývoj latinského písma, a to od jeho počátku přibližně do konce středověku. Práce je rozdělena do několika kapitol, dle vývojových období latinského písma, která jsou řazena chronologicky. ...
  • Zmizelé knihy: Původní české beletristické knihy "zastavené" cenzurou z ideologických důvodů v různých fázích výroby či distribuce na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století 

   Spáčilová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tématem práce je oblast náležící rozhraní knihovnictví, archivnictví a literární historie - jde o syntézu několika zájmů a pohledů na problematiku. Cenzura jako nástroj režimu v bývalé ČSR, resp. ČSSR zabraňovala mnohým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV