• Aktuální otázky nutné obrany 

   Hanušová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 3. 2009
  • Aktuální otázky ochranného léčení 

   Bicanová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   85 12. ZÁVĚR Ve své práci jsem se zaměřila na právní úpravu ukládání ochranného léčení jako jedné z trestně právních sankcí. Vycházela jsem nejen z platných právních norem a odborné literatury zabývající se touto problematikou, ...
  • Aktuální otázky postpenitenciární péče 

   Prixová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   This thesis deals with the current legal regulation of post-penitentiary treatment. It is divided into six thematic areas. The opening chapter defines the concept of penitentiary and post-penitentiary treatment and the ...
  • Aktuální otázky trestního postihu mládeže 

   Lukešová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   121 Závěr: zhodnocení úpravy de lege lata a úvahy de lege ferenda Tato rigorózní práce byla s ohledem na svůj název zaměřena především na trestní postih mládeže, jehož rozboru se věnuji především, současně jsem se ale ...
  • Aktuální problémy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Jonášová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 11. 2007
  • Aktuální problémy trestněprávní ochrany před domácím násilím 

   Zárasová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
  • Alternativní trest domácího vězení v České republice a v Anglii a Walesu 

   Kábrtová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Resumé Alternativní trest domácího vězení v České republice a v Anglii a Walesu Tato diplomová práce se zaměřuje na popis trestu domácího vězení existujícího v právním řádu České republiky a Anglie a Walesu. Hlavním účelem ...
  • Alternativní tresty 

   Procházková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 3. 2006
  • Alternativní tresty k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

   Nymšová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 4. 2007
  • Alternativní tresty k trestu odnětí svobody 

   Bernatík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Kuchaříková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Tématem mé diplomové práce jsou alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž hlavní pozornost je věnována podmíněnému odsouzení, podmíněnému odsouzení s dohledem, trestu domácího vězení, trestu obecně prospěšných ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Drastich, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Má diplomová práce se věnuje tématu alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, a proto jsem se zaměřil na alternativní tresty v užším smyslu, tedy na podmíněné odsouzení, podmíněné ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Sýkorová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
   ALTERNATIVY NEPODMÍNENĚHO TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY Pavlína Sýkorová Má diplomová práce se zabývá alternativními tresty, jež mohou být uloženy namísto nepodmíněného trestu odnětí svobody. Práce je rozdělena do šesti kapitol. ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Kárová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Problematika alternativních trestů se stává v poslední době velice aktuální. Trvalý nárůst počtu uvězněných osob se stává postupně celosvětovým problémem, který má několik aspektů: a) přeplněnost věznic - odsouzení na ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Migová, Tatiana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Bez názvu Prosazování alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody je dlouhodobý několikafázový proces, jehož počátky lze datovat od sklonku 19. století. Právně teoretická východiska alternativních forem v trestním právu ...
  • Činnost probační a mediační služby při výkonu alternativních trestů 

   Vambera, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Tato práce, nazvaná Činnost probační a mediační služby při výkonu alternativních trestů, má za cíl popsat roli Probační a mediační služby ČR zejména při zajištění výkonu alternativních sankcí, její legislativní zakotvení ...
  • Dokazování po novele trestního řádu z roku 2001 

   Havlíčková, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 3. 2006
  • Domácí násilí - kriminologické a trestněprávní aspekty 

   Mužíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Domestic violence is an important problem in theory and in practical context. It is a serious social concern with high level of latency and this is why we still need to talk about it. An each family member, can be a victim ...
  • Domácí násilí - trestněprávní aspekty 

   Řehořová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 4. 2010
   74/92 8. ZÁVĚR Cílem mé diplomové práce bylo vystihnout trestněprávní specifika domácího násilí a zhodnotit ochranu před domácím násilím v České republice z trestněprávního hlediska. V úvodní části jsem se zabývala ...
  • Domácí násilí - zejména trestněprávní a kriminologické aspekty 

   Cihlářová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Domácí násilí, které představuje jeden ze sociálně patologických jevů naší společnosti, se vyznačuje určitými specifickými znaky, které ho odlišují od jiných forem násilného jednání. Abychom tedy vůbec mohli daný případ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV